AT Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı konusunda hizmet vermekte olan firmamız sizlere de belgelendirme alanında destek veriyor. AT uygunluk beyanı, CE belgelendirme sürecinin vazgeçilmez bir aşamasıdır, adeta ürünlerin pasaportu gibidir desek yeridir. Bu beyan, aslında bir firmanın ürettiği ürünlerin AB standartlarına uygun olduğunu resmi olarak beyan ettiği kritik bir belgedir. AT uygunluk beyanı, ürün tasarımı, test raporları, teknik resimler ve kullanım kılavuzu gibi önemli belgelerle bir araya gelerek ürünün AB gerekliliklerine uygunluğunu ilan eder.

AT uygunluk beyanını imzalayan üretici, ürünün tüketici sağlığını riske atacak unsurlar içermediğini, öte yandan da amacına tamamen uygun biçimde tasarlandığını ve gerekli testlerden geçtiğini beyan eder. Bu beyan, üreticinin yasal bir sorumluluk üstlendiğini ve ürünün CE belgesi için başvuru sürecini başlattığını gösterir.

Bu belge, CE belgelendirme sürecini tamamlayan ve teknik dosyanın derlenmesinden sonra hazırlanan kritik bir dokümandır. Bu belge, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren toplamda on yıl saklanmalıdır. Ayrıca, belgenin Avrupa Birliği´nin resmi dillerinden birinde hazırlanması gerekmektedir. AT uygunluk belgesi olmadan ürünlerin piyasadan toplatılması, üreticiye para cezası ve hatta hapis cezası gibi yaptırımları beraberinde getirebilir.

Ekol Belgelendirme bu alanda sayısız projeye,sayısız firmaya ve ürüne hizmet vermiştir. Sizlerde en uygun fiyatlardan hizmet almak, destek almak için bize ulaşabilir ve hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
 

AT Belgesi Adımları Ve Önemi


Bu belgeler, sadece bir ürünün teknik uyumluluğunu değil, aynı zamanda firmanın kalite standartlarını ve müşteri güvenini de temsil eder. AT uygunluk beyanı ve aynı zamanda belgesi, üreticinin ürünlerini pazara sunarken güvenilirliğini kanıtlar, aynı zamanda müşterilere sağlıklı ve güvenli ürünler sunduğuna dair bir güvence oluşturur.

AT uygunluk belgesi hazırlanırken belirli standartlar her zaman ön planda tutulur. Bu standart, uygunluk değerlendirmesi ve tedarikçinin uygunluk beyanıyla ilgili genel şartları belirler. Önceki versiyonu da olan bu standart, AT uygunluk beyanının amaçlarını, genel gereksinimleri, içeriğini, formatını, erişilebilirliği, ürün markalamasını ve belgenin sürekli geçerliliğini içermektedir.

Cok daha fazlası için Ekol Belgelendirme´ye ulaşabilirsiniz.


AT Uygunluk Beyanı


AT Uygunluk Belgesi Almak


AT uygunluk belgesi
, üretici adı bunun yanında iş adresi ya da yetkili temsilci adresi gibi temel bilgileri içermelidir. Ürünün seri numarası, öte yandan da modeli ya da tip tanımı gibi tanımlayıcı bilgilerle birlikte tüm sorumluluğu üstlenen bir açıklama bulunmalıdır. Beyanın içermesi gereken bilgiler arasında, ürünü tanımlamak için izlenebilirliği sağlayan araçlar, uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun detayları, uyumlu olunan mevzuat ve kullanılan diğer dokümanlar yer alır. Sorumlu kişinin adı, soyadı ve imzası ile beyannamenin düzenlendiği tarih de belgeyi tamamlar.

Bu belgeyi firmamızdan almak isteyenler, bir CE belgelendirme sürecini başlatmalıdır. Bu süreci kendi bünyelerinde yürütebilecekleri gibi, danışmanlık firmalarından da destek alabilirler. Bu firmalar, CE belgelendirme sürecini hızlandırarak, AT uygunluk beyanı ve diğer gerekli dokümanların düzenlenmesinde şirketlere yardımcı olur. Güncel standartlara uygun bir şekilde hazırlanan AT uygunluk belgesi, ürünlerin piyasaya sürülmesinde önemli bir rol oynar ve müşterilere güvenilirliği garanti eder.

Belgelendirme firmamızdan bu belgeyi almak isteyen şirketler, danışmanlık firmalarının sağladığı hız ve doğruluktan faydalanarak süreci daha verimli yönetebilirler. AT uygunluk beyanı, ürünün tanımlayıcı özelliklerini, üretici bilgilerini ve standartlara uygunluğunu belgeleyerek müşteri güvenini arttırır. Bu belge, bir yandan da ürünün piyasada rekabet avantajı elde etmesine çok ciddi anlamda yardımcı olur.

En uygun fiyatlar için Ekol Belgelendirme´ye ulaşın. Sitemizde yer alan numaralarımızla sizlerin hizmetinde olduğumuzu belirtmek ve özellikle CE Belgesi konusunda iddialı olduğumuz, uzman olduğumuzu söylemek isteriz.

 

Sıkça Sorulan Sorular
AT Neyin Kısaltmasıdır?
AT Uygunluk işareti, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içinde ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak için kullanılan bir işarettir. "AT," "Avrupa Topluluğu"nun (European Community) baş harflerinin
kısaltmasıdır. Ancak, 1 Temmuz 2013´ten itibaren "AT" yerine "CE" işareti kullanımı zorunlu hale gelmiştir.
AT Uygunluk Nedir?
AT (Avrupa Topluluğu) uygunluk işareti, bir ürünün belirli AB direktiflerine veya standartlarına
uygun olduğunu belirten bir işarettir. Bu işaret, ürünün tasarımı, üretimi ve performansı ile ilgili belirli
AB gereksinimlerini karşıladığını gösterir. AT uygunluk işareti, bir ürünün AB pazarında serbestçe
dolaşımını sağlamak ve üye ülkeler arasında engelsiz ticaret yapmasına olanak tanımak amacıyla
kullanılır.Ancak, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, AT uygunluk işareti yerine CE uygunluk işareti
kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. CE işareti, "Conformité Européenne"nin (European Conformity)
kısaltmasıdır ve "Avrupa Uygunluk" veya "Avrupa Konformitesi" olarak çevrilebilir. Bu işaret,
ürünlerin belirli AB direktiflerine veya standartlarına uygunluğunu belirtir.Sonuç olarak, AT uygunluk
işareti yerine, günümüzde CE uygunluk işareti kullanılarak ürünlerin AB içinde serbest dolaşımını
sağlanmaktadır.
AT Uygunluk Denetimi Nasıl Olmaktadır?
AT (Avrupa Topluluğu) uygunluk işareti, günümüzde yerini CE (Conformité Européenne) uygunluk
işaretine bırakmıştır.CE uygunluk denetimi, ürünlerin belirli AB standartlarına uygun olduğunu
doğrulamak ve tüketicilere güvenilir ürünler sunmak amacıyla gerçekleştirilir. Denetim süreçleri,
belirlenen standartlara ve ürün kategorisine göre değişebilir.
AT Standart Detayları Nedir?

 AT (Avrupa Topluluğu) standartları günümüzde yerini CE (Conformité Européenne) standartlarına

bırakmıştır. CE standartları, bir ürünün belirli Avrupa Birliği (AB) direktiflerine veya standartlarına
uygunluğunu belirlemek için kullanılan teknik standartlardır. Her bir ürün kategorisi için belirlenen
AB direktifleri, o kategoriye özgü olan CE standartlarını belirler.
Bazı örnek CE standartları şunlardır:
1 Elektrikli ve Elektronik Ekipman - EN 60950-1
2 Tıbbi Cihazlar - EN ISO 13485
3 Kişisel Koruyucu Ekipman - EN 149
4 Makine Güvenliği - EN ISO 12100
5 Oyuncak Güvenliği - EN 71
Bu standartlar, ürünlerin belirli güvenlik ve uygunluk gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Üreticiler, ürünlerini belirli bir kategori için geçerli olan AB direktiflerine uygun hale getirmek için
ilgili CE standartlarını takip etmelidirler. CE işareti, ürünün belirtilen standartlara uygun olduğunu
gösterir ve AB pazarında serbestçe dolaşımını sağlar.
AT Uygunluk Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?
AT (Avrupa Topluluğu) uygunluk belgesinin geçerlilik süresi genel bir standart belirlenmemiştir.
Ancak, ürünün tipine, üreticinin veya ithalatçının iş süreçlerine ve belgelendirme sürecine bağlı olarak
değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, belgelendirme kuruluşları veya yetkilendirilmiş denetçiler
genellikle belgelendirme süreci sırasında belirli bir süre boyunca geçerli olan bir uygunluk belgesi
düzenler.
AT Uygunluk Ne İşe Yarar?

 AT (Avrupa Topluluğu) uygunluk, günümüzde yerini CE (Conformité Européenne) uygunluğu

işaretine bırakmıştır. Ancak, AT uygunluk işareti önceki yıllarda kullanılan bir terimdir. İki işaretin
temel amacı aynıdır: Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içinde ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak.
Avrupa pazarında ticaret yapan üreticiler ve ithalatçılar için önemli bir araçtır. Bu işaret, hem
tüketicilere güvenilir ürünler sunmayı hem de AB içinde serbest dolaşımı sağlamayı amaçlar.
AT Kapsamında Neler Olmalıdır?

 Günümüzde, Avrupa Birliği (AB) ürün uygunluk işareti olarak "CE" (Conformité Européenne) işareti

kullanılmaktadır ve bu işaret, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içindeki serbest dolaşımı sağlamak için
kullanılır. Bu nedenle, bir ürünün AB direktiflerine uygunluğunu belirten şu unsurlar önemlidir:
1 Belirli AB Direktiflerine Uyum
2 Uyum Beyanı ve Teknik Dosya
3 Bağımsız Değerlendirme ve Denetim
4 CE İşareti Uygulaması
5 Sürdürülebilirlik ve Periyodik Denetimler
Bu unsurlar, bir ürünün AB içinde serbest dolaşımını sağlamak için önemlidir. Üreticiler veya
ithalatçılar, belirli AB direktiflerine uygunluğu sağlamak ve CE işaretini kullanmak için bu adımları
takip etmelidirler.
AT Kapsamında Risk Analizi Nedir?

 Günümüzde CE (Conformité Européenne) işareti, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içindeki ürünlerin

serbest dolaşımını sağlamak için kullanılan işarettir. Ancak, "AT" ifadesi yanıltıcı olabilir, çünkü şu
anda CE işareti daha yaygın olarak kullanılmaktadır. CE işareti ile ilgili risk analizi, ürünlerin belirli
AB direktiflerine veya standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.
Risk analizi, bir ürünün tasarımı, üretimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel
tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecini ifade eder. CE işareti almak
isteyen üreticiler veya ithalatçılar, ürünlerinin belirli AB direktiflerine uygun olup olmadığını
değerlendirmek için risk analizi yaparlar.
Risk analizi süreci, ürünlerin güvenliği ve uygunluğunu sağlamak amacıyla kritik bir adımdır.
Üreticiler, ürünlerini belirli AB standartlarına uygun hale getirmek için bu süreci titizlikle takip
etmelidirler.
AT Uygunluk?u Kimler Kullanmak Zorundadır?

 Günümüzde, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içinde ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak için CE

(Conformité Européenne) uygunluk işareti kullanılmaktadır. "AT" ifadesi önceki yıllarda kullanılan
bir terimdir ve şu anki CE işaretiyle aynı amacı taşır. Bu işareti kullanma zorunluluğu, ürünün belirli
Avrupa Birliği (AB) direktiflerine veya standartlarına uygunluğunu belirleyen üreticilere veya
ithalatçılara aittir. Bu yükümlülükler, ürünlerin belirli AB direktiflerine veya standartlarına uygun
olduğunu beyan etmek ve pazarlamak isteyen kişilere aittir. CE işareti, ürünlerin güvenilirliğini ve
uygunluğunu belirler ve AB pazarında serbest dolaşımı sağlar.
Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp