Sepetim Sepetim

Ekolojik Tarım Belgesi

EKOLOJİK TARIM BELGESİ

Ekolojik Tarım, üretimde kimyasal girdi kullanmadan, tarım ürünlerinin herhangi bir kimyasal kalıntı içermeden, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Sertifika, uluslararası akreditasyonu olan, bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşları tarafından bir dizi kontrol ve denetimler sonucunda verilmektedir.
Ülkemizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2010 yılında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, tarımsal üretimin insan ve hayvan sağlığına ve doğa koşullarına zarar vermeyecek bir şekilde yapılmasını hedeflemektedir. Aynı şekilde yine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ise, ekolojik dengenin korunması yanında organik tarımsal üretimin sağlanması ve pazarlama koşullarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik esasları düzenlemektedir.

Geçiş süreçleri üründen ürüne farklılık göstermekle birlikte;


* Bitkisel üretimde, tek yıllık bitkiler için 2 yıl, iki ve çok yıllık bitkiler için 3 yıl,
* Hayvansal üretimde, büyükbaş ve küçükbaşlarda 2 ay, tavşanlarda 6 ay, tavuklarda 1 ay,
* Su ürünleri üretiminde geçiş süreci canlının türü ve çeşidine göre değişmekte olup,
Süreçler, kontrol ve belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenmektedir.

Sonuç olarak, organik ya de ekolojik tarım, intansif tarım sonucu hatalı uygulamalar ile kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insan ve çevreye dost üretim sistemlerini kapsamaktadır. Bu sistem ile tarım yapılan toprakta, üretilen üründe bakiye etki bırakmayan girdiler kullanılabileceği gibi organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti, toprak muhafazası, dayanıklı çeşit, zararlılara karşı parazit, predatörlerden faydalanarak kaliteli bir üretim yapılması amaçlanmaktadır.

Ekolojik Tarımın Temel Özellikleri:

* İnsana ve doğaya uygun olması
* Biyolojik çeşitliliğin yoğun olması
* Sentetik kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanılmaması
* Organik ve yeşil gübreleme ve münavebe ile toprak verimliliğini korumayı ön planda tutması
* Toprağı canlı bir unsur olarak ele alması
* Bitki gübrelemesi yerine toprağın gübrelenmesi
* Diğer tarım yöntemlerine göre daha az dış girdinin kullanılması
* Bitki ve toprak direncini artırıcı uygulamaların ön planda tutulması
* Önceden tahmin ve erken uyarı tekniklerinden yoğun olarak yararlanılması
* Hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünün kültürel, mekanik, fiziksel ve biyolojik önlemlerin öncülüğünde çözülmesi, çözüm mümkün değilse doğal pestisitlerin kullanılması
* Problemlerini öncelikle kendi iç sistemi içindeki dinamikler ve uygulamalarla çözülmesi

Ekolojik Tarım Sertifika Aşamaları

* Sözleşme: Ekolojik tarımın ana prensibi sözleşmedir. Ekolojik tarım, yetkili kuruluşla imzalanan sözleşmenin esaslarına dayanmaktadır. Sözleşme, çiftçi ya da çiftçi adına proje yapan kişi ya da kurum ile onu denetleyecek Tarım Bakanlığı’nın yetki verdiği bir kontrol ve belgelendirme kuruluşu arasında yapılmaktadır.

* Kontrol: Kontrol ve belgelendirme kuruluşu, çiftçinin ekolojik tarıma geçmesiyle birlikte onun üretimlerini kontrol eder ve denetler. Gerektiğinde toprak ve gübre analizi yaptırır ve üretimde kimyasal madde kullanılıp kullanılmadığını laboratuvar sonuçlarıyla test eder.

* Geçiş süreci: Çiftçi ekolojik tarıma geçtiğinde geçiş süreci denilen bir denetim aşamasına tabi tutulur. Geçiş sürecinde üretilen ürünler ekolojik olarak belgelendirilememekte ve satılamamaktadır. Diğer ekolojik veya ekolojik olmayan ürünlerle de karıştırılmamaktadır.

* Sertifikasyon:
Çiftçi, kontrol ve belgelendirme kuruluşunun kendisine yönetmenlikler ve standartlar çerçevesinde onay verdiği gübreleme ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin dışında; kullanımına izin verilen maddeler haricinde hiçbir yöntem ve madde kullanmamalıdır. Standartlara tam anlamıyla uygunluk gösterdiği takdirde, ürünlerine kontrol ve belgelendirme kuruluşu tarafından Ekolojik Tarım Belgesi verilir. Çiftçi de ürününü bu sertifikayı kullanarak pazarlar.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak Ekolojik Tarım Belgesi konusunda hizmetimizden yararlanmak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”


 

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp