Sepetim Sepetim

ETI (Etik Ticaret Girişimi)

ETİK TİCARET GİRİŞİMİ (ETI) DANIŞMANLIĞI

Etik ticaret kavramı, toptan ya da perakende satış yapan firmaların, markaların ve onların tedarikçilerinin sattıkları ürünlerin ve insanların; çalışma koşullarını iyileştirme sorumluluğunun alınmasını ifade etmektedir. İşçilere adil davranma, saygı duyma ve değer verme gibi temel kavramlara dayanır. Vizyonu tüm işçilerin sömürü ve ayrımcılığa arınmış ve özgürlük, güvenlik ve eşitlik koşullarına bir ortamda çalışmasını sağlamaktır. Birlik ayrıca, işçi sorunlarına etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmak için şirketler, tedarikçiler, sendikalar, STK´lar ve hükümetler arasında ortak hareket edilmesi için bir farkındalık sağlamaktadır. Sadece bireysel iş yerleri değil, aynı zamanda tüm ülkeleri ve endüstrileri etkileyen sorunları ele almak için kaynak sağlayan kilit ülkelerde ve uluslararası düzeyde ortaklıklar kurmaktadır.

Dünya çapındaki tedarikçi firmalar, işçilerin çoğunu, işçi haklarını korumak için tasarlanmış yasaların yetersiz olduğu yoksul ülkeler tarafından istihdam etmektedir. Çünkü büyük markaların birçoğunun ürünlerini, işçi haklarını korumak için tasarlanan kanunların yetersiz olduğu veya uygulanmadığı yoksul ülkelerde bulunan işçiler üretmektedir. Etik Ticaret Girişimi (ETI) dünya çapında işçi haklarına saygıyı teşvik etmek amacıyla şirketler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin önde gelen bir ittifakıdır.

Etik ticaret taahhüdü olan şirketler, işçi haklarını ve çalışmalarını düzenleyen kanunları uygularken, tüm tedarikçilerinden de bunu uygulamalarını ister. Bu tür kanunlar ücretler, çalışma saatleri, sağlık ve güvenlik ve serbest sendikalara katılma hakkı gibi konuları ele almaktadır. Dünyada birçok sektörde ticari faaliyetler gerçekleşirken etik ticaret yapmak kavramı, göründüğünden çok daha zordur. Çünkü modern tedarik zincirleri çok geniş ve karmaşık bir yapıdadır. Böyle bir alanda işçi konularını geniş bir kapsamda ele almak firmaları ve ilgili otoriteleri zorlamaktadır. Bu bağlamda kurulan ve çalışmalarını yürüten ETI, kurumların, sendika veya gönüllü kuruluşların tek başına ele almakta zorlandığı birçok soruna bir bütün olarak yanıt aramayı ve sürdürülebilir çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.

Özetle ETI Temel İş Kanunu aşağıdaki kurallardan oluşmaktadır:

* İşçiler çalışmakta özgürdürler; zorla çalıştırmanın hiçbir türü kabul edilemez.
* İşçiler kendi içerisinde örgütlenme ve sendikaya katılma hakkına sahiptir.
* Çalışma koşulları güvenli ve hijyenik olmalıdır.
* Çocuk işçiliği asla kabul edilemez.
* İşçilerin ücretleri, rahat bir hayat sürdürmelerini sağlayacak miktarda belirlenmelidir.
* Çalışma saatleri gerektiğinden asla uzun tutulmamalıdır.
* Şirket içerisinde din, dil, ırk, yaş, cinsiyet vb konularda yapılabilecek ayrımcılığın her türlüsü engellenmellidir.
* Düzenli istihdam sağlanmalıdır.
* İşçilere, fiziksel istismar, disiplin cezası, tehdit ya da sözlü veya yazılı bir şekilde yapılacak sert ve insanlık dışı muameleler asla kabul edilemez.

Girişimcilikte Etik ve İtibar

Tüm beşeri işlerde olduğu gibi, ticarette de ahlaksal bakış açıları tartışılmaktadır. Sosyal ve ekolojik olarak kabul edilebilir bir model olarak karşımıza çıkan Etik Ticaret bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Etik Ticaret ile üreticiden tüketiciye varıncaya dek bütün ticari aşamalar, ahlaksal bir bakış açısı ile değerlendirilir. Şüphesiz, modern ticaret yönetiminde, pazar katılımcılarını belirlemek ve onların kararlarında etkili olabilmek amacıyla başarılı tedbirler alınmakta ve stratejik pazarlama teknikleri kullanılmaktadır.

ETI Türkiye

Birliğin Türkiye platformu belirli periyotlar ile Türkiye’de de toplantı gerçekleştirmektedir. En son 27 Mart 2018 tarihinde İstanbul´da düzenlenen ETI Türkiye Platformu yıllık etkinliği ile ilgili bir özet rapor da paylaşılmaktadır. Bir gün süren etkinliğe ETI merkezden ve ülke ofislerinden yetkililer, tekstil ve giyim markaları, tedarikçiler, işverenler ve üretici dernekleri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisi, Birleşik İş Türkiye Projesi, Türkiye İş Kurumu (IŞKUR) ve bazı STK´lar katılmaktadır. Her kurum yetkilisi, toplantıda söz alarak görüş ve önerilerini dile getirmektedir. Böylelikle, daha iyi bir çalışma ortamı ve şartları için hem işçi ve işveren, hem de diğer sendika ve gönüllü kuruluşlar gözünden değerlendirmeler alınmaktadır.

ETI Platformu Görev Tanımı

ETI, işçilerin kendilerine yardımcı olmalarını sağlamaktadır. İşçiler, sendikalar aracılığıyla yönetimle pazarlık etmeleri için alan yaratmaya yardımcı olabilir. Bu bağlamda ETI, dünyanın çeşitli ülkelerinde işçilerin hakları konusunda farkındalık yaratan girişimleri desteklemektedir. Bir şirket ETI ´ye katılarak bu sorunları kabul etmekte ve bunlarla başa çıkmak için bir taahhüt vermektedir. Bu nedenle, üye şirketler, yaptıkları çalışmalarla ilgili iki yılda bir olmak üzere bir rapor hazırlamak zorundadır. Bu bağlamda birlik, onların zaman içinde etik ticaret performanslarını artırmalarını sağlamakta ve çalışmalarını takip etmektedir. Yeterli ilerlemeyi gösteremeyen veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler için ise katı bir disiplin prosedürü uygulanmaktadır.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak ETI (Etik Ticaret Girişimi) danışmanlık hizmeti konusunda sizlere yardımcı olmak için buradayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”


 

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp