Sepetim Sepetim

Helal Gıda Sertifikası

Helal sertifikası ehil ve tarafsız bir kurumun, hammaddeleri kontrol etmesi, üretimi denetlemesi, üretim sırasında kabul edilen hammaddelerin kontrol etmesi ve helal gıda sertifikasına uygunluğunu tesbit edip, uygunsa aldığı sertifikadır. Helal gıda, Müslümanların hassasiyetleri doğrultusunda inançlarına uygun İslami gıda şartlarının yerine getirilmesiyle oluşan sonuçtur. Helal girdi olmadan helal gıda sonucu elde edilemez. Helal gıda üretimi İslami esaslara dayanan süreçler toplamının neticesinde ortaya çıkan bir neticedir. “İslami kurallar doğrultusunda izin verilen gıda” anlamında ve “İslami kurallara göre yasak olan herhangi bir unsuru içermeyen, bu unsurlardan arındırılmış yerlerde veya cihazlarda hazırlanan, işlenen, taşınan ve depolanan, bu durumların dışında üretilen herhangi bir gıda ile hazırlama, işleme, taşıma ve depolama aşamasında direkt temasta olmayan ürün olarak” tanımlanmaktadır. Bu standartlara göre, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından “uygun” olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmektedir.

Helal gıda sertifikası İslami esaslara dayanan altyapısını tümüyle İslam dininin inanç ve şartlarından alan tamamen İslam kökenli bir kavramdır. Halal arapça bir kelime olup Türkçe’ de “Helal” olarak karşılık bulmuştur. Bu nedenle tüm İslami coğrafyalar da helal gıda sertifikası alan firmalar ürünlerini daha kolay pazarlama imkanı bulmaktadır.

Ülkemizde Helal Gıda Belgesi vermeye yetkili olan kuruluş  7060 Kanun ile Hak Kurumu yetkilendirilmiştir.  Hak Kurumunun belirlediği firmalardan belge alım zorunluluğu vardır. Testler için de Kuruluşa başvurmanız gerekmektedir.

Helal Gıda Sertifikasını Kimler Alabilir?


Gıda üretimcileri, gıda satışı yapanlar, gıda ambalaj malzeme türlerini imal edenler, hazır gıda üretimi yapanlar, mezbahaneler, gıda nakliyeciliği yapanlar, dondurma yapanlar, gıda ile temas halinde olan bütün ürünler, et ve et ürünleri üreten firmalar helal gıda sertifikası alabilmektedirler. Aynı zamanda helal gıda sertifikası üretim şartlarına uygunluğu ile üretim veya satışları yaparak tüm gıdalarda kozmetik, kimya veya İslami şartlara hizmet sunan firmalara verilmektedir. Dünyada ilk helal gıda belgesini yapan Müslümanların yaşamakta olduğu bölgeler de ilk olarak Malezya´da verilmiştir. Helal gıda, üretimden içeriğine doğru tüm bağlantıların İslami şartlaya uygun olup olmadığını bakılır. Denetimler ve kontroller yapıldıktan sonra sertifikalar ancak öyle verilmektedir.
 

Helal Gıda Sertifikası İçin Aranan Şartlar Nelerdir?


Helal sertifikasının verilmesi için ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere Helal sertifikası şartlarına uygun olması gerekir.

*Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması Helal sertifikası için önemli bir unsurdur.
*İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve HACCP şartlarını sağlamalıdır.
 

Helal Gıda Sertifikası Nasıl Alınır?


Temel de önemli olan durum İslam’a uygun ve sağlık şartlarına uygun olan sağlıklı ürünlerdir. Gıdaların ispatlanabilir durumda olabilmeleri, ham maddelerin helal gıda sertifikasına uygunluğu kontrol edilir. Genellikle et ve et ürünlerine daha çok dikkat edilmektedir. İçeriklerinde katkı maddelerin bulunup bulunulmadığı kontrol edilir. Ürünlerin helal ürün olup olmadığını bazı testler ve denetimler ile kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Helal gıda sertifikasında firmaya detaylı bir şekilde sertifikanın ne olduğunu ne yapılıp yapılmayacağı anlatmaktadır. Firma anlatılanlara dikkat ederek ürünlerini denetime hazır hale getirecektir. İki tür İslami helal tanımı bulunmaktadır. Birincisi Helal Gıda Sertifikası ikincisi ise Helal Hizmet Sertifikasıdır. Helal gıda sertifikasına dikkat edenler, sertifikalı ürünlerden yemelidirler. Helal hizmet sertifikası ise tatile gitmek isteyen Müslümanlar için açılan Tesettür Otelleri bulunmaktadır. Günümüzde hızlı yayılan bu oteller tercih edilebilmektedir.

“EKOL Belgelendirme Firması olarak Helal Gıda Sertifika Hizmetimizden fayda sağlamak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Ülkemizde Helal Gıda Belgesi vermeye yetkili olan kuruluş  7060 Kanun ile Hak Kurumu yetkilendirilmiştir.  Hak Kurumunun belirlediği firmalardan belge alım zorunluluğu vardır. Testler için de Kuruluşa başvurmanız gerekmektedir. 

Sıkça Sorulan Sorular
Helal Gıda nedir ?
Helal Gıda, İslam´a uygun olarak üretilmiş ve tüketilmeye elverişli olan gıdalara verilen genel bir ifadedir. Bu kavram, İslam hukukunun belirlediği kurallara uygun şekilde üretilmiş ve işlenmiş gıda ürünlerini ifade eder. Helal gıda konsepti, İslam´ın yasakladığı (haram) maddelerin ve yöntemlerin kullanılmadığı, hayvanların helal kesimle elde edildiği, içeriklerin İslami kurallara uygun olduğu gıdaları içerir.
Helal Belgesi Nedir?
Helal belgesi, bir ürünün veya hizmetin İslam kurallarına uygun olarak üretildiğini ve tüketicilere sunulduğunu belgeleyen resmi bir belgedir. Bu belge, genellikle helal sertifikası veya helal sertifikasyonu olarak da adlandırılır. Helal belgesi, gıda, kozmetik, ilaç, tekstil gibi çeşitli sektörlerde kullanılır ve ürünlerin helal standartlara uygun olduğunu gösterir.
Helal Denetimi Nasıl Olmaktadır?

 Helal denetimi, bir ürünün veya hizmetin İslam kurallarına uygunluğunu belirlemek amacıyla

gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu denetimler genellikle bağımsız helal sertifikasyon kuruluşları veya uzman helal denetçiler tarafından yürütülür. Helal denetim süreci, helal sertifikasyon kuruluşlarıtarafından belirlenen standartlara göre gerçekleştirilir. Bu standartlar, genellikle İslam hukukuna uygun üretim ve tüketimle ilgili kuralları içerir.
Helal Standart Detayları Nedir?

 Helal standartlar, bir ürünün veya hizmetin İslam kurallarına uygun olup olmadığını belirlemek

amacıyla oluşturulan belirli kurallar ve yönergelerdir. Helal standartlar genellikle helal sertifikasyon
kuruluşları tarafından belirlenir ve İslam hukukunun gıda, içecek, kozmetik, ilaç gibi çeşitli
sektörlerdeki ürün ve hizmetlere ilişkin gereksinimlerini içerir. İşte helal standartlarının genel bazı
detayları:
1 İslam Hukukuna Uygunluk
2 Helal Kesim
3 İçerik Kontrolü
4 Temizlik ve Hijyen
5 Ambalajlama ve Etiketleme
6 İslam Hukukuna Uygun Finansal İşlemler
7 Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etkenler
Her bir helal sertifikasyon kuruluşu, kendi belirlediği standartları kullanabilir ve bu standartlar
zamanla güncellenebilir. Bu nedenle, helal belgesi almak isteyen bir işletme, ilgili helal sertifikasyon
kuruluşunun belirlediği standartlara tam uyum sağlamalıdır.
Helal Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

 Helal belgesinin geçerlilik süresi, helal sertifikasyon kuruluşunun belirlediği politikalara ve

prosedürlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle helal belgeler, bir yıl süreyle geçerli olur ve bu süre
sona erdiğinde yeniden değerlendirme ve güncelleme gerekebilir.
Helal Belgesi Ne İşe Yarar?

 Helal belgesi, bir ürünün veya hizmetin İslam kurallarına uygun olduğunu belgeleyen resmi bir

dokümandır. Helal belgesinin sağladığı birkaç önemli fayda şunlardır:
1 Dini Uygunluğu Belgeleme.
2 Tüketici Güveni
3 Pazarlama Avantajı
4 Global Ticarette Kolaylık
5 Rekabet Üstünlüğü
6 Kurumsal Sorumluluk
Helal belgesi, genellikle bağımsız helal sertifikasyon kuruluşları tarafından verilir. Bu kuruluşlar,
ürünleri ve işletmeleri düzenli olarak denetler ve helal standartlara uygunluğu değerlendirir. Helal
belgesi, tüketicilere, işletmelere ve endüstrilere güvenilir bir helal ürün ve hizmet sunma mekanizması
sağlar.
Helal Belgesi Kapsamında Neler Olmalıdır?

 Helal belgesi almak isteyen bir işletmenin veya ürünün, belirli kapsam ve gerekliliklere uyum

sağlaması gerekir. İşte helal belgesi kapsamında bulunması gereken bazı temel unsurlar:
1 Üretim Süreçleri
2 İçerik Kontrolü
3 Helal Kesim (Gıda Ürünleri İçin)
4 Ambalajlama ve Etiketleme
5 Ürün Analizi ve Testleri
6 Dini Sorumluluk ve Etiketleme
7 Faizsiz Finansal İşlemler
8 Denetim ve Güncelleme
Helal Belgesi Kapsamında Risk Analizi Nedir?

 Helal belgesi sürecinde risk analizi, bir işletmenin üretim süreçleri, ürün içerikleri ve diğer unsurları üzerinde helal standartlara uygunluk açısından potansiyel riskleri değerlendirmeyi içerir. Bu analiz, işletmenin helal belgesi alabilmesi için gereken standartlara uyumu sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Risk analizi, helal belgesi almak isteyen işletmenin, İslam hukukuna uygunluğu sağlama ve helal standartlara uyumunu devam ettirme sürecinde kritik bir rol oynar. Bu analiz, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye, potansiyel riskleri öngörmeye ve uyum sağlama konusunda alınacak önlemleri belirlemeye yardımcı olur.

Helal Belgesini Kimler Almak Zorundadır?

 Helal belgesini almak zorunlu olmayan bir yasal gerekliliktir; ancak bir işletme veya üretici, ürünlerini

İslam kurallarına uygun bir şekilde ürettiğini ve tüketicilere sunabildiğini belgelemek istiyorsa helal
belgesi alabilir. Helal belgesi genellikle gıda, kozmetik, ilaç, tekstil gibi sektörlerde faaliyet gösteren
işletmeler tarafından talep edilir.
Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp