Sepetim Sepetim

ILS Danışmanlık

ILS DANIŞMANLIĞI

Uluslararası Çalışma Standartları (ILS) ile alakalı herhangi bir belgelendirme faaliyeti yürütülürse bu faaliyet ILS Belgelendirme olarak adlandırılabilir. Walt Disney Şirketi, kendi markalı ürünlerinin üretildiği her yerin güvenli, kapsayıcı ve saygı dolu iş yerleri haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Uluslararası Çalışma Standartları Programı´nı “ILS Programı” hazırlamış ve bu doğrultuda lisans sahiplerini ve tedarikçilerini ILS Programı zorunluluklarına uymaktan sorumlu tutan bir denetim türü haline getirmiştir. ILS Programı, Walt Disney Şirketi´nin Kurumsal Yurttaşlık çabalarının önemli bir bileşenidir. Bu sistem; özgürlük, eşitlik, güvenlik ve haysiyet koşullarında kadın ve erkeklerin insana yakışır ve üretken bir iş edinme fırsatlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bugünün küreselleşmiş ekonomisinde; Uluslararası Çalışma Standartları (ILS), küresel ekonominin büyümesinin herkese fayda sağlaması için uluslararası çerçevede önemli bir bileşendir.

ILS sisteminin temel amaçları işyerindeki hakları teşvik etmek, uygun istihdam fırsatlarını teşvik etmek, sosyal korumayı geliştirmek ve iş ilişkilerini güçlendirmek olarak açıklanabilir. Uluslararası Çalışma Örgütü; 1919’da, yıkıcı bir savaşın ardından, evrensel kalıcı barışın ancak sosyal adalet ile kurulabileceği fikrine dayanan bir vizyonu sürdürmek için kurulmuştur.

Uluslararası Çalışma Standartları’nın amaçları ve yararları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;


* Tam ve üretken bir istihdam ve herkes için insana yakışır iş yolu oluşturmak,
* Adil ve istikrarlı küreselleşme için uluslararası yasal çerçeve sağlamak,
* Sosyal standartlara ilişkin uluslararası yasal çerçeve ve küresel ekonomide eşit bir oyun alanı oluşturmak,
* Ekonomik performansı artırmayı sağlamak,
* İstihdam hedeflerini dengeleyen bir yaklaşımın benimsenmesi, aynı zamanda sosyal etkileri de hesaba katmak ve ekonomik krizlerin üstesinden gelmek,
* Adil iş gücü uygulamaları ile hem işveren hem de işçiler için verimli ve istikrarlı bir iş gücü piyasası sağlamak,
* Belirli bir iş gücü sorununun küresel düzeyde nasıl ele alınabileceğine dair uluslararası fikir birliğini temsil etmek ve dünyanın her köşesinden bilgi ve deneyimi yansıtmak olarak açıklanabilir.

ILO Ankara; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 10.02.2009 tarihinde imzalanan uzlaşma (mutabakat) zaptı çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda çocuk işçiliği ile mücadeleyi, genç ve kadın istihdamını artırmayı, sosyal diyaloğu güçlendirmeyi ve kayıt dışı istihdamı engellemeyi öncelikli hedefleri arasına getirmiştir. Türkiye’de Ankara ve İstanbul’da ILO Ofisi bulunmaktadır. Türkiye tarafından 59 ILO sözleşmesi onaylanmış ve 55 tanesi yürürlüğe girmiştir. Geçtiğimiz 12 ayda onaylanan sözleşme bulunmamaktadır.

ILO’nun politika alanları; Çocuk İşçiliği, Kadın İstihdamı, Genç İstihdamı, Sosyal Diyalog ve Kayıt dışı İstihdam, İş Sağlığı ve Güvenliği olarak belirtilebilir. Uluslararası Çalışma Örgütü ve ortakları hiçbir çocuğun sağlığına ve gelişimine zarar verecek bir işe sahip olmasını engelleyecek şekilde çalışmaya zorlanmadığı bir dünya hedeflemektedir. Ayrıca çocuk işçi konusuna ek olarak ILS’nın politika alanlarından birisi de Kadın İstihdamı’dır. Kadın-erkek eşitliği, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Bütün Erken ve Kadınlar için İnsana Yakışır İş” gündeminin ana öğesini oluşturur.

Lisans Sahipleri ve Tedarikçiler, Disney markalı ürünlerin güvenli, kucaklayıcı ve saygı dolu iş yerlerinde üretilmesinin sağlanmasında çok önemli rol oynar. Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerin aşağıdaki ILS Programı zorunluluklarına uymaları gerekir.

Bu zorunluluklar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:


* İzin verilen kaynak kullanım ülkelerinde uyumlu Tesisler seçme
* Tesisleri açıklama, gerekli belgeleri sağlama ve varsa diğer koşulları karşılama
* Üretimden önce Disney´den ilk yetkiyi alma
* Süregelen uyumluluğu yönetme ve gerekirse dönemsel ILS Denetimleri sağlama
* Uyumsuzlukları giderme ve gerekirse üretimi sonlandırma
* Artık kullanılmayan Tesisleri Disney´e bildirme


“EKOL Belgelendirme kuruluşu olarak Uluslararası Çalışma Standartları (ILS) konusunda hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp