Sepetim Sepetim

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerindeki çalışma sürecinin yürütülmesi sırasında sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak, oluşabilecek hasarların önüne geçmeye yönelik yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. Yapılan İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarının amaçları; Çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ve işletme güvenliğini sağlamaktır. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında çalışanlarını korumak işverenin sorumluluğundadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin hedefleri; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde, sistemin uygulandığı kuruluştaki olası riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirgeyerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmektir. Çalışanların eğitim düzeyini arttırarak İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci kazanması İş Güvenliği Eğitimi ana hedefidir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Program Kapsamı

İş kazalarını azaltabilmek için, son yıllarda İş Güvenliği Eğitimi hakkında mesleki eğitim almamış işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacağı hükmüne yönelik iş mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda 01.01.2009 tarihinden itibaren iş güvenliği eğitimi hakkında mesleki eğitim almamış işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacaktır. Buna yönelik 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması yoluyla 26.05.2008 kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mevzuata göre çalışanların ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmeleri için mesleki eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları gerekmektedir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Konuları 4 ana başlık ve alt başlık altında toplanmıştır.

Genel Konular


* Çalışma Mevzuatı Hakkında Bilgiler (4857 sayılı Kanun ve Yönetmelikleri)
* Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları (4857 ve 6331 sayılı kanundaki maddeler)
* İşyeri temizliği ve düzeni
* İş Kazası ve Meslek Hastalığı sonucu yaşanan kayıplar ve haklar (6331 ve 5510 sayılı kanun maddeleri)

Sağlık Konuları


* Meslek Hastalığı Nedir ve Sebepleri
* Hastalıklardan Korunma İlkeleri ve korunma tekniklerinin sağlanması
* Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri
* Genel İlkyardım Konuları
* Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

Teknik Konular

* Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri ve Korunma Yöntemleri
* Elle kaldırma ve taşıma
* Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma ve yangınla mücadele
* İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
* Ekranlı araçlarla çalışma
* Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
* İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması
* Güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında bilgiler
* Kişisel koruyucu donanım kullanımı ve bakım konuları
* İş Sağlığı Güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
* Tahliye ve kurtarma

Diğer Konular

* İşe Özgü Riskler
* Yüksekte Çalışma Hakkında Bilgiler
* Kapalı ortamlarda çalışanların güvenliği
* Kansere sebebiyet veren maddeler ile doğru çalışma
* Kaynak işlerinde iş sağlığı güvenliği
* Özel risk taşıyan ekipmanlarla çalışma

İş Güvenliği Eğitimi Hangi Tehlike Sınıfında Ne Kadar Saat Verilir?

İş yerleri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılır:

* Az Tehlikeli Sınıfta bulunan bir iş yeri en az 8 saat İSG eğitimi verilir ve 3 yılda bir yenilenmelidir.
* Tehlikeli Sınıfta olan bir iş yeri en az 12 saatlik İSG eğitimi verilir ve 2 yılda bir yenilenmelidir.
* Çok Tehlikeli Sınıfta bulunan bir iş yeri en az 16 saat İSG eğitimi verilir ve 1 yılda bir yenilenmelidir.

Herhangi bir iş yerinde temel iş sağlığı güvenliği eğitimini tamamlayan bir çalışan, yeni bir iş yerinde yaptığı iş değişmeden sadece işe özgü riskler konusunda bilgilendirilmesi yeterlidir. İşveren çalışanların İSG eğitimlerinden sorumludur

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Hakkında


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı formatına uygun; İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri Hekimi ve İşveren tarafından imzalanıp çalışanların özlük dosyalarına eklenir.

* İş yerlerinde kullanılır.
* İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi tamamlandığında alınır.
* Tüm iş yerleri için uygundur.

“İş kazalarının %78 i işçilerin emniyetsiz davranışlarından kaynaklanmakta ve yine araştırmalara göre; iş kazalarının %98’i insan hatasından kaynaklanmaktadır. İnsan hatasından kaynaklanan iş kazalarının %98 gibi büyük oranının, iş güvenliği eğitimleri ile önüne geçilmesi mümkündür. EKOL Belgelendirme olarak tüm kuruluşlar için önem arz eden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi hakkında hizmet almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

Eğitimler

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp