Sepetim Sepetim

ISO 14001 Belgelendirme Teklifi

Çevre´nin öneminin her geçen gün daha fazla arttığı, her geçen gün sorunların daha fazla meydana geldiği dünyamızdaki çevresel etkilerin sadece yerel değil aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen, global sorunlar olduğunu hepimiz kabul ettik. Çevresel etkileri azaltmak için uluslararası pazardaki bazı yasal uygulamalar, mevzuatlar aramızdaki yerini aldı. Çevresel etkilerin kontrol altına alınması için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konusunda markanızın, firmanızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Ekol Belgelendirme olarak sizlere sunuyoruz.

Dünya üzerinde en fazla etkisi bulunan, etkileri azaltmak için çalışmalar sürdüren bir standart ile karşı karşıyayız. Son hali ile revize edilmiş olan ISO 14001´in güncellemeleri en son 2018 senesinde yapılmıştır. İlgili standart sayesinde ortak bir çerçevede tüm tanımların ve başlıkların yayınlanması yapılmış ve gerekli proseslerde, mevzuatlardaki tüm konulara hakim danışmanlar ile sizlerin yanında olduk. Ekol Belgelendirme´den Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili bilgi alabilir ve en hızlı şekilde dünya üzerindeli bu global kabul görmüş belgeye sahip olabilirsiniz.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ


İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. Bu sistemi standardize eden bir dizi şartların belirlenmiş olduğu standart ise ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı olarak adlandırılır. Çevre kirliliğine karşı duyarlı olan ülkelerin 1993 yılımda bir araya gelerek oluşturdukları Rio zirvesini takiben ISO tarafından 1996 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amacı, mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde atıkların azaltılmasını, çevrenin korunmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak olan ISO 14001 sertifikasına verilen önem sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ticaret bakımından gittikçe artmaktadır. ISO 14001, bir ürün standardı değil, bir hizmet (yönetim) standardıdır. Ne üretildiği ile değil, ürünlerin nasıl üretildiği ile ilgilenmektedir. İşletmelerin üretim sürecinde çevreyle olan ilişkileri ele alınmaktadır.

Bu standart ile beraber firmanızın, ürün ve hizmetleri dahilindeki çevresel boyutlarını yönetebilecek, görebilecek ve firmanız için gerekli olan tüm yükümlülükleri yerine getirebileceksiniz. Çevre için etkin olan riskleri fırsata çevirerek ISO 14001 ile markanızı uluslararası pazarda bir üst sınıfa taşıyacak ve bilinen, global marka olma yolundaki adımınızı atacaksınız.

Firmanızın çevresel etkilerini azaltmak, yok etmek ve çevreyi koruması, sosyoekonomik ihtiyaçlara dengesini yönetmek adına bu standart sayesinde kurumlar kendi yönetim sistemini kuracak ve belirlemiş olduğu amaçlara kısa süre içerisinde erişebilecektir.

Entegre yönetim sistemlerinden biri olan çevre yönetim sistemi standartlarından ilki, Birleşik Krallığı’n Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından 1992’de hazırlanan BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi standardıdır. Bunun devamında Avrupa Birliği tarafından Eko-Yönetim ve Denetim Planı (EMAS: Eco-Management And Audit Scheme) oluşturulmuştur. Son olarak da 1996 yılında ISO tarafından uluslararası işbirliği çerçevesinde dünyada en çok kabul gören çevre yönetim sistemi standardı olan ISO 14001 standardı oluşturulmuş ve ilan edilmiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

Globalleşen dünyamızda insanlara verilen saygı, değerin yanı sıra çevreye verilen değer, saygı da önem taşımaktadır. Artık tüm tüketiciler bilinçli ve belkenti içerisindedir. Sizlerin çevreye olan yararı, dünyaya olan yararı demektir. Çevreye saygı gösterilen bir yapıda piyasa talepleri daha fazla olacak ve çevre ile etkileşimleriniz çok daha fazla artacaktır. AB ile birlikte entegre bir biçimde çalışan ISO 14001 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler ile dzüzenli olarak kontrol edilmektedir. Firmaların dünyaya, çevreye verdikleri, ileride verebilecekleri tüm zararlar sistematik bir biçimde azaltılacak ve ortadan kaldırılacaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

* Çevre kirliliği kademeli bir şekilde azalır. Kamu sağlığı korunur. Canlılara (bitkilere ve hayvanlara) zarar vererek ekosistemin dengesini bozan etmenler en aza indirilir.
* Çevresel etkilerden kaynaklı maliyetler azalır.
* Tüketicilerin ve vatandaşların çevreyle ilgili hassasiyetlerine ve beklentilerine uygun hareket edilmiş olur. Bu sayede bilinçli tüketicilere ulaşarak onları kazanma şansı artar.
* Kuruluş, çevreye duyarlı firma imajına sahip olur. Tüketiciler ve toplum nezdindeki prestiji yükselir.
* Kuruluşu hem ulusal hem de uluslararası rekabette güçlü kılar ve sektöründe tercihe şayan firma haline getirir.
* ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri karşılandığında mevzuattan kaynaklı yükümlülükler de büyük oranda karşılanmış olmaktadır.
* İşletme faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuata uygun hale getirerek olası yaptırımlardan ve yasal problemlerden korur.
* Acil durumlarda meydana gelebilecek çevresel etkiler ortadan kaldırılır ya da en aza indirgenir.
* İşletme çalışanlarında çevre duyarlılığının artmasını sağlar. Çevreye zarar vermeyip, koruyan bir işletmede çalıştıkları için çalışanların kuruluşa olan bağımlılıkları artar.
* Enerji, su ve benzeri kaynakların etkin bir şekilde kullanımı ile tasarruf sağlanır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının Prensipleri

* Yükümlülük Altına Girme ve Politika: İşletme, çevre politikasını belirlemeli ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.
* Planlama: İşletme, faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin çevresel boyutlarını belirlemeli; taahhütlerini gerçekleştirebilmek için hedefler tespit etmeli, hedeflere ulaşmak için de gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.
* Uygulama ve İşlem: İşletme, çevre politikasını gerçekleştirebilmek ve hedeflerine ulaşabilmek amacıyla etkili bir uygulama sergileyebilmek için imkân ve kapasitesini ve de destek mekanizmasını geliştirmelidir.
* Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: İşletme, çevreye yönelik icraatlarını ve faaliyetlerdeki başarı derecesini ölçmeli ve değerlendirmelidir.
* Gözden Geçirme ve Geliştirme: İşletme, genel çevre faaliyetlerini ve faaliyetlerdeki başarı derecesini geliştirmek için, bünyesinde kurduğu çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve geliştirmelidir.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI


Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre, icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi´nde doğal kaynakların kullanımlarının azaltılması, toprak, su ve havaya verilecek olan zararlı maddelerin en az seviyelere düşürülmesi amaçlanmaktaır. Risk analizleri dahilinde ISO 14001 özel bir yönetim modelidir.

EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi hizmetinde fayda sağlayacağımız konular;

* Mevcut Durum Analizi Yapılması
* Talep eden firma ile yasal şartların belirlenmesi
* ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Eğitimi verilmesi
* Standardın gerektirdiği dokümanların hazırlanması
* Sistem dokümantasyonun oluşturulması
* Sistemin uygulanması
* İç Tetkik eğitimi ve uygulaması
* ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi başvurusunun yapılması olarak sıralanır.

Ekol Belgelendirme & ISO 14001

Her standardın, her belgenin bir ömrü vardır. Güncellemeler, yeni meydana gelen düzenlemelere karşın da belgelerin yenilenmesi gerekir. ISO 14001 standardına göz attığımız bu standart en son 2018 yılında güncellenmiştir. Ekol Belgelendirme olarak bünyemizde bulunan Çevre Yönetim denetçilerimiz ile tüm denetimlerinizin başarılı sonuçlanmasını sağlıyor ve her türlü bilgiyi uzmanlarımız sizlere aktarıyor. Uzman eğitmenlerimiz ISO 14001 için nerede olursanız olun sizlerin yanında olmakta ve gerekli aşamaları başarılı bir şekilde tamamlamaktadır.

Akreditasyon için gerekli olan tüm süreçlerin tamamlanması ile ISO 14001 belgesine sahip olabilirsiniz.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak hizmetimizden faydalanmak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

ISO 14001
´i Ekol Belgelendirme markanıza, firmanıza entegre edebilmek adına öncelikli olarak tüm işletmenin, üretim süreçlerinin analizini yapmaktadır. Türkiye´nin neresinde olursanız olun, uzman eğitmen ve danışmanlarımız ile sizlere ISO 14001 ile ilgili her an yardımcı oluyoruz. Firmanızın ISO 14001´i temin edebilmesi için gerekli olan tüm yasal şartlarının belirlenmesini sağlıyor ve gerektiğinde personelinize ihtiyaç duyulan eğitimi veriyoruz. Çevre yönetim sistemi için gerekli olan tüm sistem dökümantasyonlarını Ekol Belgelendirme hazırlamakta ve oluşturmaktadır, oluşturulan bu dökümantasyonun ise firmanızın sistemine entegre edilmesinin akabinde herşey hazır olduğunda ISO 14001 belgesine sahip olabilmeniz için gerekli başvurular yapılacaktır.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

 • ISO 56000 İnovasyon Yönetimi
  ISO 56000 İnovasyon Yönetimi ihtiyaçlarınızda Ekol Belgelendirme sizlere 1 telefon kadar yakındır. Sitemizde bulunan irtibat numaralarımız aracılığıyla hemen bilgi ve teklifi alabilirsiniz.
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Danışmanlığı
  ISO 22000 Gıda Güvenliği Danışmanlığı ile ilgili merak edilen tüm bilgileri ve diğer detayları Ekol Belgelendirme kurumsal web sitesinden anında inceleyebilir, aklınıza takılan sorular için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.
 • CE Nedir?
  Ekol Belgelendirme en çok danışmanlık hizmeti sunduğu CE Sertifikası ile alakalı sıkça sorulan soruları yanıtlıyor. CE Nedir? sorusunu ele aldığımız bu içeriğe yakından gözatın.
Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
 • T0212 909 12 07
 • W0552 746 10 51
 • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp