ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Bir kuruluşun genel faaliyetlerinin içerisinde yürütüldüğü ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi genel anlamda üretim sektörlerinde herhangi bir ürünün ilk basamağından son basamak olan tüketiciye ulaşma aşamasına kadar çevre etkileri göz önünde bulundurularak üretimin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir belgedir.

Kuruluşun faaliyetleri içerisinde toprak, su, hava, hayvan topluluğu, bitki topluluğu, doğal kaynaklar ile insanları da oluşturan ortam ve bununla arasındaki ilişkiye çevre denilir. İnsanların da içerisinde bulunduğu ve beraber yaşadığı bu çevreyle ilgili olarak gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda çevre aslında giderek yok olmaya başlamaktadır. Bu da insanlar tarafından göz önünde bulundurması gereken bir gerçektir.

Ekol Belgelendirme´ye incelediğiniz web sayfasında yer alan telefon numaralarından hemen erişebilir ve anında işletmeniz için teklif alabilirsinzi.

Dünya nüfusu arttıkça teknolojinin de ilerleme ve gelişme hızı artmaya başlar. Bu durumda yaşam alanlarında daralma, gürültü, çevrenin tahribatı, bilgi eksikliği, hatalı uygulamalar gibi pek çok sebeple çevre kirliliği son senelerde insan ve hayvan yaşamını, yaşam kalitesini oldukça tehdit eden en önemli sorunlar arasında yer almaya başlamıştır. 20. yüzyıldan sonra bu problemler insanlığı tehdit eden sorunlar haline gelmeye başlamıştır.

Çevre sorunları ve çevre kirliliği aslında sanayileşmenin son döneminde iyice artmaya başlamıştır. Daha önceden kirlenme olarak bilinen ve uluslararası bir boyut kazanmadan dar bir özellik taşımakta olan çevre sorunları hızla çoğalmaya başlamış yerellikten kurtularak şu an dünyanın tüm sorunu hale gelmiştir. İşte tam olarak bu noktada insanlığın çevreye vermiş olduğu zararı azaltabilmesi adına çevreye yönelik ulusal, çevre standartları ve uluslararası yasal mevzuatlar içerisinde bir uygulama başlatılmıştır. Bu kapsam içerisine çevrenin korunması için uluslararası standartlar organizasyonu yani ISO tarafından yayınlanmış olan standart serisine ISO 14000 denilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14000 serisinin standartları havaya, suya, toprağa, doğal kaynak kullanımı azaltılmasının minimum düzeye indirebilmesini amaçlayan standart bütününe denilir. Bu da aslında çevre performanslarının izlenmesi ile beraber süreklileşme temeline dayandırılmaktadır. Aynı zamanda çevre faktörüne ilişkin ilgili olan kanun ve mevzuatlar tarafından tanımlanmış şartlara uymayı zorunluluğu getirilmiştir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Ne İşe Yarar?

Artık ilgili olan kuruluşların alma zorunluluğu olduğu için İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ne işe yarar? konusu pek çok çalışan ve işveren tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer almaya başlamıştır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen kuruluşlar ise 14001 kalite belgesini almalıdır. Bu anlamda en etkin şekilde çevresel üretim sistemini uygulayabilmektedirler. Kuruluşların oluşturmuş olduğu çevre politikaları sayesinde aslında kirlenen sebepler dolayısıyla hızla tükenmeye başlanan doğal kaynaklar tükenmekten kurtulmaya başlıyor.

Genel anlamda ekolojik sistemlerin korunabilmesi adına ve doğal yapının zarar görememesi adına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi kuruluşun bulunduğu çevreye verebileceği zararı ve riski en az da indirmeye odaklanmış olan bir sistemdir. Bu sistemin temeli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını uyguladığı için aslında çevre yönetim sistemine en iyi uyumu sağlaması adına oldukça kolay bir yöntemdir.
 
ISO 14001 belgesi şu an dünya çapında kabul görmüş olan ve üretim sektöründe yer alan pek çok kuruluşa saygınlığı kazandırabilmek amacıyla tasarlanan bir belge olması adına oldukça önemlidir. ISO 14001 sayesinde üretilmiş olan ürünlerin ilk aşamasından son aşamasına kadar doğal koşullar ve çevresel faktörlerden etkilenmeyerek tüketiciye ulaşılması sağlanıyor. Bu anlamda aslında doğal kaynaklar en minimum seviyede kullanılmaktadır. Aynı zamanda toprak, su, hava gibi insanlık ve hayvanlar için oldukça önemli olan doğal varlıklar zarar görmüyor. Bu da aslında çevreci olan bir üretimin önünü açmaya devam etmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Son dönemlerde doğal kaynakların çok fazla tüketilmesi ile birlikte çevrecilerin bu konuya daha fazla dikkat etmesine sebeplerinden biri de aslında bu belgenin önemidir. Doğal varlıkların da çevrenin korunması adına bu sisteme mutlaka sahip olunması gerekir. Bu sistemin temeli olan ISO 9001 Kayıt Yönetim Sistemi koşulları göz önünde bulundurulur. Aynı zamanda ISO 14001 dünya üzerinde kabul görmüş olan bir standarttır. Bu anlamda işletmenin ya da kuruluşun saygı görebilmesi adına bu belgenin alınması ve düzenli olarak yenilenmesi oldukça büyük bir önem taşıyor.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin Faydaları Nelerdir?


Aslında çok çeşitli faydaları olan bir belge olduğu için şirketler ya da kuruluşlar bu belgeyi alarak işlerine çok daha uygun bir şekilde ilerletebiliyor. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin faydaları nelerdir sorusunun cevabını merak eden kişiler için bu belgenin uygulama amaçları ve faydalarının bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

• Ulusal ya da uluslararası yasal mevzuatların uyuyabilmesi amacı sağlanmaktadır.
• Yetki ve izin belgelerinin alınmasına çok daha kolaylaştıran bir yapıya sahiptir.
• Ulusal ve uluslararası alanda geniş anlamda itibar kazanmaya yardımcı olur.
• Çevrenin etkilerinden dolayı kaynaklanmış olan maliyetlerin düşürülmesine sağlar. Bu anlamda kuruluşun ekonomisini büyük oranda düzenler.
• Doğal kaynaklar etkin bir şekilde kullanıldığı için genel anlamda masraflar azalır. Masrafların azalması ile beraber verimliliğin artması da faydaları arasında yer alıyor.
• Müşterilerin çevre yönetimi için büyük bir yükümlülük altına girmeleri durumunda bunun güvencesi verilir. Bu anlamda aslında müşterinin güveni o firmaya karşı artışa geçer. Bu da genel anlamda firmanın düzenli olarak müşterilerin artmasına neden olur.
• Mesuliyet ile sonuçlanmış olan olayları azaltmak için kullanılır. Bu nedenle mali olan sorumluluk sigortasının maliyetlerini büyük oranda düşürme potansiyeline sağlamaktadır.
• Maliyetleri düşürmek için en etkili sistem bölgelerinden biri olduğu söylenebilir.
• Şirketlerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden kaynaklanmış olan kirlilik ve kaynaktan başlayarak kontrol altına alınmaktadır. Bu anlamda çevrede ve doğada büyük anlamda kirlenme azaltılacak bir şekilde üretime devam edilir.
• Potansiyel olan tehlike durumları ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi sayesinde kolay bir şekilde belirlenir. Bu anlamda acil durum ve kazalara karşı olarak her an hazırlıklı olunduğu zaman kayıpla sonuçlanmış olan olaylarda da büyük oranda azalma görülür.
• İş yerinin kalitesini çok artıran bir durumdur. Bu anlamda işçinin morali de aynı şekilde yükselmeyi sağlar. İşçinin moralinin yükselmesi de hem işletmenin getirisini arttırır hem de işçinin işletmeye olan bağlılığını büyük oranda artırır.
• Personele verilmiş olan eğitimler aracılığıyla çalışanlarda büyük oranda çevre bilinci sağlanmış olur. Çalışanlar sadece çalışarak değil aynı zamanda günlük hayatında da çevreye oldukça uygun bir şekilde davranır.
• Yeşil üretim süreçlerindeki önemli olan pazarlara girmesi büyük oranda kolaylaştırıyor.
• Çevresel anlamda performansı çok fazla artırmaya başladığı için şirketin daha fazla büyümesine yardımcı olur.
• Marketin stratejileri sayesinde kuruluşun çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.
• Uluslararası olarak rekabette büyük anlamda avantaj sağlamaktadır. Çünkü bazı alanlarda ISO 14001 belgesi hala kullanılmayabiliyor. Bu anlamda rekabeti artırarak daha fazla müşterinin gelmesini sağlayabilir.
• Kuruluşun pazar payını büyük oranda artırmaktadır.
• Maliyet kontrolü geliştirildiği için aynı anda şirketin masraflarını da büyük oranda azaltmaktadır.
• Girdi malzemelerinde ve enerji tasarrufunu sağlamada oldukça kullanışlı olan bir belgedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin Önemi Nedir?


ISO 14001 belgesi son dönemlerde pek çok firma tarafından satın alınmaya başladığı için yeni açılacak firmalar da bölgeyi merak etmeye başlamıştır. Bu anlamda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin önemi nedir sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Aslında belgenin en önemli sebeplerinden biri sürekli iyileştirme taahhütü, yasal gerekliliklere uyuma taahhütü, çevrenin etkinlik etkilerini değerlendirilmesi, kirliliğin önlenmesi taahhütü çevre etkilerinin ortaya çıkardığı olumsuzlukları azaltabilme taahhütü gibi çok çeşitli faydaları sağlamaktadır. ISO 14001 belgesinin önemi şu şekilde sulanabilmektedir;

• Kuruluş yaşam koşullarına olan uyumluluğunun tamamen artırılmasını sağlamaktadır.
• Kuruluşun çevre ve doğa üzerindeki tüm olumsuz etkisini büyük oranda azaltmaktadır.
• Doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasında fayda sağlamaktadır. Bu anlamda maliyetlerin azaltılmasında yardımcı olmaktadır.
• Kuruluşun itibarının diğer kuruluşlara göre daha fazla artmasını sağlamaktadır.
• Çevresel şartların potansiyel oluşturabileceği olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde büyük oranda hafifletmesine katkı sağlamaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Kaç Yıl Geçerli?


ISO 14001 belgesi firmalar için Çevre Yönetim Sistemlerinin standartlara uygun olan olduğunu belirten belgenin bir sertifikasıdır. Bu belge genel anlamda kuruluşun çevreye olan etkilerini azaltmaya amaçlar. Aynı zamanda çevre yönetim sistemine iyileştirmeye yönelik olarak çok çeşitli faaliyetleri belgeleyen bir doküman olarak da sunuluyor. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi kaç yıl geçerli konusu da aslında şirket sahipleri tarafından merak edilen bu konular arasında yer alır. Çünkü belgenin maddeleri düzenli olarak değiştirebilmektedir. Bu anlamda alınmış olan tek bir belgenin kaç yıl süreyle geçerli olduğu da önemli bir konudur. Belgenin süresi tamamlandığı zaman yenilenmediği takdirde şirket çok çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedir.

ISO 14001 belgesi genel anlamda üç yıl süreyle ile geçerli olarak sunulur. Bu süre bittiği zaman firmanın çevre yönetimi sistemi ile birlikte faaliyetleri değerlendirilmektedir. Yapmış olduğu faaliyetlere yönelik olarak belge yenilenir ya da tamamen iptal edilebilmektedir. Firmanın çevre yönetim sistemi ile ilgili olarak faaliyetleri sürekli olarak geliştirme ya da iyileştirme gibi bir yükümlülüğü vardır. Firma eğer bu yükümlülükleri gerçekleştirmezse iptal edilmektedir. Ancak yükümlülük maddelere uyan şartlar arasında gerçekleştirilirse bu durumda ISO 14001 belgesinin geçerlilik süresinin belirlediği boyunca devam etmektedir. Aynı zamanda ISO 14001 belgesi kuruluşların Çevre Yönetim Sisteminin sürekli bir şekilde iyileştirmesini amaçlayan bir süreç olarak da sunulmaktadır. Bu sebeple belge sürekli olarak zorunlu bir şekilde güncellenmelidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Firmanın çevre yönetim sisteminin standartlarına olan uygunluğu sürekli olarak güncellenir ve doğrulanmış olur. ISO belgeleri genel anlamda firmaların ürünlerinin, hizmetlerinin güvenilirliğini ve kalitesini belgelemiş olan resmi sertifikalardır. Bu belgeler aslında firmaların çeşitli standardizasyon yöntemlerine ve bununla beraber genel kalite yönetim sistemleri ile uygulama uygunluklarını doğrulamaktadır. Bu da hem kendi sektöründe hem de uluslararası sektörde daha ileriye gitmesine yardımcı oluyor.

ISO 14001 belgesi sözleşmesinin yapıldığından itibaren üç sene geçerlidir. Belgenin yenilenmesi için aynı süreçleri yeniden yaşamaya gerek yoktur. Firmanın var olan belgesinin yenilenebilmesi için firma kendi adına yeniden başvuru yapmalıdır. Bu anlamda belgelendirme süresi uzatılmaktadır. Belgeyi yeniden yönetebilmek için daha önceden alınmış olan firmalardan başvuru yapılabilmektedir. Eğer şirketler bu firmalardan memnun değilse yine aynı belge veren çok çeşitli firma yer alıyor. Farklı firmaların sunmuş olduğu avantajlara bakılarak herhangi biri arasından seçim yapılıp belge yenilenebilmektedir. Yeni firma seçerken dikkat edilmesi gereken ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi çerisinde yer alan kapsamlı değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır. Eski belge olmadığı bu anlamda firmalar için oldukça önemli olacaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?


Kuruluşlar adına önemli bir yeri olduğu için sahip olmasıyla beraber nasıl alındığı konusunda aslında oldukça önemlidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi nasıl alınır sorusuna bakıldığı zaman aslında bunun için çok çeşitli yöntemler vardır. Bu belgeyi alabilmek için ilk olarak standarda uyumlu olan bir çevre yönetim sistemi kuruluşunun olması gerekmektedir. Böyle bir kuruluş olmadığı sürece bu belgeyi almak da zorunlu değildir. Bu nedenle ilk olarak ISO 14001 standardı arama motorundan yazılmalıdır. B uda TSE standart arama terimi ile aratıldığı zaman ekrana çıkacaktır. Buradan çıkan sonuçlar arasında en yukarıda yer alan org. TR uzantılı olan TSE standart arama sayfasına gidilmelidir.

Açılan sayfa üzerinden kurumsal şirketin adına üye olmak gerekir. Kişiler bu belgeyi kredi kartı aracılığıyla satın alabilmektedir. Aynı zamanda ISO 14001 belgesinin standardı Türkçe formatı ile bilgisayara kolay bir şekilde indirilebilmektedir. Standart arama motoru üzerinde arama kutucu aracılığıyla ‘TS EN 14001’ yazılması güncel olarak yani yayında yazılmış olan standardı sepete eklemeye yeterli olacaktır. Bu standartların en temel hedefi işletmenin çevreyle ilgili olarak tüm detayların açıklanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi sağlanarak ve kuruluşun bu belgenin öneminin farkında olunmasını mümkün kılar. Bu farkındalık aslında kuruluşu çevreci olarak etiketlemeye yardımcı olan noktalardan biridir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alabilmek adına ilk olarak diğer yönetim sistemlerinde de olduğu gibi sistemin kurulması ve risk değerlendirmelerinin yapılması buna yönelik olarak denetimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aslında bu belge tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleşen bir şekilde alınmaktadır. Yani her kuruluş bu belgeyi satın almak istemeyebilir. Ancak satın almayan kuruluşlar diğer rakip firmalara yönelik olarak çok daha geri planda kalacaktır. Gönüllülük esasıyla almak isteyenler ilk olarak talepte bulunmuş olan firma ve çevresel etkiler üzerinden de gerçekleşecekse, değerlendirme denetimini yapmalı ve bu denetime yönelik olarak bir rapor hazırlanmaktadır. Bu rapor içerisinde ilk olarak ele alınması gereken ve tedbir alınması gereken noktalar geniş bir kapsamda tespit edilmektedir.
 
Gerekli olan hazırlık maliyeti çalışmalarının sonrasında ise geri dönüşümü hızla kazanılabilecek, varsa atık maddeler ve bunlar üzerinden neler yapılabileceği detaylı bir şekilde görülmektedir. Tüm bu görüşmeler ise tamamen üst yönetim düzeyinde gerçekleşmektedir. Görüşmeler sonucunda alınacak kararlara yönelik olarak bir çevre yönetim sistemi de meydana getirmektedir. ISO 14001 belgesini almak isteyenler için prosedürler düzenlenerek yayınlanır. Aynı zamanda atık yönetim sistemi de bu prosedürler ile anlaşarak belirtilmektedir. Bu süreç ve dokümantasyonların yapısı hazırlandığı zaman belirli bir süre sonunda bilgilendirmenin denetimi yapılır. Denetim sonucunda ise onay verildiği takdirde o kuruluş ISO 14001 belgesini almaya hak kazanmaktadır.

Ekol Belgelendirme ile daha hızlı & daha kaliteli bir süreçten geçersiniz. Aklınıza takılan hususların tamamı için EKOL´ü sitede yer alan numaradan arayabilirsiniz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Kimlere Verilir?

ISO 14001 belgesini aslında kurulmuş olan her şirketin almasına gerek yoktur. Çünkü içeriğinde olan maddeleri sağlayabilen kuruluşların bu belgeyi alması çok daha önemlidir. ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi Belgesi kimlere verilir konusu bu nedenle pek çok kişi tarafından da merak edilir. Özellikle ilk defa bir firma ya da şirket açmak isteyen kişiler vereceği ürüne ya da hizmete yönelik olarak bu belgeyi alıp almama konusunda büyük oranda ikileme düşebilir. Aslında bakıldığı zaman son dönemlerde kişiler ve firmaların çevreye olan duyarlılıkları ve bununla birlikte doğayı kirletme durumları da büyük oranda artmıştır. Bu anlamda firmalar ISO 14001 belgesine sahip olmak istiyorlar.

Yani doğa ile tamamen barışık bir durumda üretim yapmak isterler. ISO 14001 belgesi ise tamamen çevreye çok daha duyarlı olan ve bunu kendi sosyal sorumluluk projesi adı altında gösterebilmek isteyen firmalar almaktadır. Firmalar üretim yaparken hiçbir şekilde doğayı kirletmek istemiyorsa ve doğadaki elemanlara hiçbir şekilde zarar vermek istemiyorsa bu belgeyi alabilir. ISO 14001 belgesine sahip olan kuruluşlar aslında doğaya çok daha bilinçli bir firma haline gelebilmektedir. Yani aslında bu belgeyi alabilmek için bir üretim kuruluşu olmak oldukça önemlidir.

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Fiyatı

ISO 14001 belgesinin faydaları çok fazla olduğu için son dönemlerde firmalar ve şirketler bu anlamda belgeyi alarak kuruluşlarını kurmayı amaçlıyor. Ancak bu belgeyi alabilmek için ilk olarak başvuruda bulunmak gerekir. Daha sonra belgeyi alabilmek adına belli bir miktar fiyat ödemek zorunludur. Fiyat ödeme işlemleri tamamen tamamlandıktan sonra belgenin uygunluğunun sağlanabilmesi adına kişilere sunmuş olduğu koşullar yerine getirilmelidir.

Tüm koşullar yerine getirildikten sonra onay verildiği takdirde o kuruluşa ISO 14001 belgesi verilerek bu anlamda kuruluşun çok daha ileri düzeyde bu sektöre girmesi sağlığına bilmektedir. ISO 14.001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi fiyatı için aslında değişkenlik gösteren farklı iki ana karakterin olduğu söylenebilir. ISO 14001 belgesi iki farklı şekilde alınabilmektedir. Bu yöntemlerden biri Türkak yani Türkiye akreditasyonudur. Diğer ise yabancı akreditasyonudur.

Eğer firma sadece Türkiye içerisinde hizmet verecekse ve yine ürünleri sadece Türkiye içerisinde üretecekse bu durumda yabancı akreditasyonunu olan belgeyi almasına gerek kalmaz. Sadece ülke içerisinde gerekli olan belge alması yeterli olacaktır. Ancak yurtdışında da hem hizmet verildiği hem de ürün üretildiği zaman yabancı akreditasyonlu belgeyi almak zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun için de hangi ülkede ürün ve hizmet satışı yapılıyorsa buna yönelik olarak üretimi ile uyumlu akreditasyon belgesi alması gerekiyor.

Yabancı akreditasyonunu olarak sunulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alabilmek için kişiler başvurduğu firma üzerinden belirli bir miktar ile karşılaşabilir. Aslında genel olarak fiyatlar aynı olsa da bazı firmalar daha yüksek fiyatları daha düşük fiyatlı olarak sunuyor. Bazı danışmanlık merkezlerinde farklı kampanyalar da olduğu için kuruluşlar bu kampanyalardan da kolay bir şekilde faydalanabilmektedir.

Ekol Belgelendirme firması bu alanda binlerce belge için işletmeye hizmet vermiştir.

Yabancı akreditasyonu olan firmaların ISO 14001 belgesi daha düşük fiyatlı olabilmektedir. Türk akreditasyonunu olan ISO 14001 belgesi alınmak istendiği zaman bu durumda aslında kuruluşun bilgileri göz önünde bulunduruluyor. Yapılan işin açılımı, yapılan işin adresi, proses sayısı, çalışan sayısı ve benzeri gibi bilgiler firmaya detaylı bir şekilde temin edilmelidir. Firma bu bilgileri tamamen sağladıktan sonra o kuruluşa net bir fiyatlandırma verecektir. Ancak her kuruluş için aynı fiyatlandırma verilmediği için bu konuyla ilgili olarak net bir fiyatlandırma yapılamamaktadır. Ancak bakıldığı zaman en düşük teklif rakamına ortalama olarak .... TL + KDV şeklinde olabilmektedir. Bu daha küçük olan firmalar ya da kuruluşlar için geçerli olan bir tekliftir.

Yabancı olan akreditasyonlu ISO belgesi almak isteyen kişilerde de yine en düşük .... TL + KDV şeklinde sunulabilmektedir. Ancak bu fiyatlar kesin olarak verilen fiyatlar değildir. Bu anlamda kuruluşun vermiş olduğu hizmetler göz önünde bulundurulur. Bazen kuruluşlara iki ya da üç gibi çeşitlerde sayılarda belge de verilebilmektedir. Bu da tamamen firmanın sunmuş olduğu hizmete ve ürüne yönelik olarak değişiyor. Aynı zamanda bazı durumlarda ISO 14001 ve İSO 9001 belgeleri de aynı anda verilebilmektedir. Bu durumda da yine fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Fiyat performans adına bir araştırma yapmak isteyen kuruluşlar mutlaka birden fazla firmayla görüşmelidir. Hem firmaların sunmuş olduğu avantajlar hem de vermiş olduğu tekliflere yönelik olarak kuruluşlar tamamen kendi firmalarına yönelik olarak en uygun ISO 14001 belgesini satın almalıdır. Belge nereden satın alınmış olursa olsun geçerlilik süresi üç sene olarak belirlenmiştir.

Ekol Belgelendirme firmasına ulaşım sağlayarak en uygun teklifleri temin edebilirsiniz. Bizlere incelediğiniz web sitemizde yer alan numaralardan, whatsapp hattından veya INSTAGRAM hesabımızdan ulaşabilirsiniz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi için Gerekli Evraklar?

Bakıldığı zaman kuruluşlar bu belgeye sahip olmak amacıyla sadece belgeye başvurmaması gerekir. Aynı zamanda o kuruluşun doğayı korumaya inanan düşüncelerle ve çevreye duyarlı olan düşüncelerle yaklaşabiliyor olması oldukça önemlidir. Çünkü şu an bakıldığı zaman çevre kirliliği çok ileri boyutlara taşınmaya başladı. Firmalar sadece müşteri çekebilmek amacıyla bu belgeye sahip olursa ve vermiş olduğu ürün ya da hizmetler hiçbir şekilde belgenin maddeleri ile uyumlu olmazsa bu durumda belge iptal edilmelidir. Yani firmalar tamamen duyarlı olan düşüncelerle beraber çevre yönetim sistemine kurmaları gerekmektedir.

Aslında bakıldığı zaman bugünkü gidişat göz önünde bulundurulduğunda gelecek nesillere çok da güzel bir dünya bırakılmayacaktır. Fakat yapılan bunca çalışmalar sonucunda bir sistem kurulduysa ve üstelik bu sistemin gerektiği şekilde yürütülmesi sağlanıyorsa bunun adına her firma ISO 14001 belgesi alarak çevre adına çok daha uygun bir adım atmış olacaktır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi için gerekli evraklar da tamamen eksiksiz bir şekilde tamamlanarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Belgelerde herhangi bir eksiklik olduğu takdirde yapılan başvuru geçerli olmayacaktır.

Belgeyi alabilmek adına ilk olarak belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılır. Belgelendirme kuruluşun ilk olarak sistemin gereği olarak hazırlanan her türlü dokümanı görmek isteyecektir. Çevre Yönetim Sistemi adı altında sürdürülen çalışmalarla hazırlanan ve hala kuruluş üzerinde uygulanmakta olan istenen gerekli evraklar şu şekilde sıralanmaktadır;

• Çevre politikası,
• Çevre el kitabı,
• Çevre politikasıyla uyumlu olan çevre uygulama talimatları,
• Çevre yönetim şartnameleri,
• Çevre prosedürleri ile uyumlu olan çevre talimatları,
• Kuruluş altında çalışanların çevre üretimi ile ilgili olarak her türlü görev, yetki ve sorumluluklarını belirtmiş olan görev tanımları,
• Formlar ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi için gerekli olan evraklar arasında yer almaktadır.

Yukarıdaki evraklar dışında aslında belge veren kuruluşların istediği daha farklı bölgelerde bulunmaktadır. Yukarıda gerekli olan belgeler dışında aşağıdaki evraklarında başvuru yapmadan önce hazır olması gerekmektedir;

• Çevreyi etkileyebilen her türlü makinelerin onarımı ve bakımının yapılmış olduğu kayıtların bulunduğu belgeler sağlanmalıdır.
• Üst yönetim sisteminin gözden geçirilmiş olduğu kayıtlar bulunmalıdır.
• İnsan kaynakları ve buna yönelik olarak eğitim kaynakları ile ilgili olan belgeler tamamlanmalıdır.
• Firmada varsa kalibrasyon kayıtları çıkarılmalıdır.
• Yapılmış olan düzeltici ve önleyici olan çalışmaların tüm sonuçları doküman olarak aktarılmalıdır.
• İç tetkik planları düzenlenmelidir.
• İç tetkik raporlarının hepsi hazırlanmalıdır.
• Dokümanların kontrol kayıtları yapılmalıdır.
• Kayıtları saklama süreleri ve bu saklamalarına yönelik olarak yeniden yapılan kayıtların belgelendirilmesi gerekmektedir.
• Çevre mevzuatına en uygun olan ve bunu gösteren kayıtlar çıkarılmalıdır.
• Çevre eğitim sistemi ile beraber kontrol raporları çıkartılmalıdır.
• Çevre acil durum planlarının kayıtları çıkarılmalıdır.
• Çevre acil durum planlarının yapılmış olduğu tatbikat kayıtları belgelendirmelidir.
• Çevre yönetim sisteminin tüm programları belgelenmelidir.
• Çevre değerlendirme raporları da istenen evraklar arasında yer almaktadır.

Yukarıda belirtilenlerin pek çoğu hali hazırda olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi uygulamaları arasında yer alan bazı kayıtlardır. Sisteme doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ise belirtilen bu kayıtlar ile kolay bir şekilde tespit edilebilecektir.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak verdiğimiz ISO 14001 hakkında bilgi almak, firmanıza nasıl bir katkısı olabileceğini öğrenmek ve bu konuda destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Ekol Belgelendirme Sertifika Örnekleri için BURAYA TIKLAYINIZ..

Belge

Sıkça Sorulan Sorular
ISO 14001 Neyin Kısaltmasıdır?

 ISO 14001, "Environmental management systems -- Requirements with guidance for use" olarak adlandırılan bir ISO standardıdır.

ISO 14001 Nedir?

 ISO 14001, organizasyonların çevresel etkilerini yönetmek ve azaltmak için gerekli olan çevre yönetim sistemini tanımlar.

ISO 14001 Denetimi Nasıl Olmaktadır?

 ISO 14001 standartlarına uyumun değerlendirilmesi genellikle belgelendirme kuruluşları veya iç denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir denetim sürecini içerir. Bu süreç, organizasyonların çevre yönetim sistemlerini kontrol eder.

ISO 14001 Standart Detayları Nedir?

 ISO 14001 standartları, organizasyonların çevre politikası, çevresel etkilerin değerlendirilmesi, yasal gerekliliklerin takibi, çevresel hedeflerin belirlenmesi, eğitim ve farkındalık sağlama gibi konularda gereksinimleri belirler.

ISO 14001 Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

 ISO 14001 belgesinin geçerlilik süresi belirli bir standart tarafından belirlenmez. Belgelendirme kuruluşları, belgelendirme süreçlerini belirlerken bu konuyu ele alır.

ISO 14001 Ne İşe Yarar?

 ISO 14001, organizasyonların çevresel etkilerini azaltarak çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar.

ISO 14001 Kapsamında Neler Olmalıdır?

 ISO 14001 kapsamında, organizasyonlar çevresel etkilerini belirlemeli, azaltma hedefleri belirlemeli, yasal gerekliliklere uyum sağlamalı ve çevre performanslarını sürekli olarak iyileştirmelidir.

ISO 14001 Kapsamında Risk Analizi Nedir?

 ISO 14001 kapsamında risk analizi, organizasyonların çevresel etkilerini belirleyerek, potansiyel riskleri değerlendirip yönetmek amacıyla yapılan bir süreçtir.

ISO 14001 Belgesini Kimler Almak Zorundadır?

 ISO 14001 belgesi, çevresel etkilerini azaltmayı ve çevre performansını iyileştirmeyi hedefleyen organizasyonlar tarafından alınabilir. Ancak, ISO standartları genellikle isteğe bağlıdır ve alınması zorunlu değildir. Organizasyonlar, çevre performanslarını iyileştirmek ve çevreye duyarlı bir şekilde iş yapmak istediklerinde bu belgeyi alabilirler.

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp