ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. Bu sistemi standardize eden bir dizi şartların belirlenmiş olduğu standart ise ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı olarak adlandırılır. Çevre kirliliğine karşı duyarlı olan ülkelerin 1993 yılımda bir araya gelerek oluşturdukları Rio zirvesini takiben ISO tarafından 1996 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amacı, mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde atıkların azaltılmasını, çevrenin korunmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak olan ISO 14001 sertifikasına verilen önem sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ticaret bakımından gittikçe artmaktadır. ISO 14001, bir ürün standardı değil, bir hizmet (yönetim) standardıdır. Ne üretildiği ile değil, ürünlerin nasıl üretildiği ile ilgilenmektedir. İşletmelerin üretim sürecinde çevreyle olan ilişkileri ele alınmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları


* Çevre kirliliği kademeli bir şekilde azalır. Kamu sağlığı korunur. Canlılara (bitkilere ve hayvanlara) zarar vererek ekosistemin dengesini bozan etmenler en aza indirilir.
* Çevresel etkilerden kaynaklı maliyetler azalır.
* Tüketicilerin ve vatandaşların çevreyle ilgili hassasiyetlerine ve beklentilerine uygun hareket edilmiş olur. Bu sayede bilinçli tüketicilere ulaşarak onları kazanma şansı artar.
* Kuruluş, çevreye duyarlı firma imajına sahip olur. Tüketiciler ve toplum nezdindeki prestiji yükselir.
* Kuruluşu hem ulusal hem de uluslararası rekabette güçlü kılar ve sektöründe tercihe şayan firma haline getirir.
* ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri karşılandığında mevzuattan kaynaklı yükümlülükler de büyük oranda karşılanmış olmaktadır.
* İşletme faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuata uygun hale getirerek olası yaptırımlardan ve yasal problemlerden korur.
* Acil durumlarda meydana gelebilecek çevresel etkiler ortadan kaldırılır ya da en aza indirgenir.
* İşletme çalışanlarında çevre duyarlılığının artmasını sağlar. Çevreye zarar vermeyip, koruyan bir işletmede çalıştıkları için çalışanların kuruluşa olan bağımlılıkları artar.
* Enerji, su ve benzeri kaynakların etkin bir şekilde kullanımı ile tasarruf sağlanır.

14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Eğitime katılan kişiler ISO 140001 standardı ile ilgili çok kapsamlı bilgiler edinmektedir. Çevrenin ne demek olduğundan başlayarak ISO 14001 tarihsel süreci, yasal mevzuatlar ile olan ilişkisi ve ISO 14000 serisi standartlar hakkında çok değerli bilgiler katılımcılara aktarılmaktadır. Bazı eğitimler de kısa uygulamalar ile birlikte katılımcıların standart ve kapsamını daha detaylı anlaması sağlanmaktadır.

EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi hizmetinde fayda sağlayacağımız konular;

* Çevre konularının gelişimi ve genel bilgileri
* Çevre Yönetim Standardının gelişimi
* Çevre Yönetim Sisteminin ana unsurları
* Kalite Yönetim Sistemi Standartları ile olan bağlantısı
* Tehlikeli maddelerin belirlenip kontrol edilmesi ve çevre mevzuatları
* Uluslararası, bölgesel ve yerel Çevre kanunları
* Önemli çevre etkilerinin ve çevre yöntemlerinin belirlenmesi
* Çevre yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması
* Sürekli iyileşme yapılması için sistem belirleme yönetimi
* Programa yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimine Kimler Katılabilir?

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları katılabilirler.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak hizmetimizden faydalanmak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp