ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

Otomotiv sektöründeki kalite yönetim sistemi kapsamına giren ISO 16949´da sistem üzerinde kurulmuş olan tüm otomotiv üreticileri özel isteklerini tanımlayabilmektedir. Bu standart kapsamındaki detaylar aslında ISO TECHNICAL COMMINITE  tarafından oluşturulmuştur. İlk başlarda FORD,GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını kapsam dahiline almıştır. ISO standartlarındaki kalite yönergeleri dahiline giren ve en çok talep gören ISO 9001´de yer alan temeller üzerine ayrıca otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dahil edilmesi sağlanmıştır. Her zaman geliştirmenin amaçlandığı ve hataların meydana getirilmesini sağlayacak olan özelliğe sahiptir.

ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim SistemiISO 16949´da otomotiv sektöründeki iyileştirmeler ve daimi olarak geliştirmeler amaçlanmıştır. Sürekli iyileştirmelerin yapılması, hataların önlenebilir olması ve atıkların azaltılması amaçlanmıştır. Bu sistem üzerindeki tedarik zincirinin tamamı için tasarlanan bu uluslararası standart´ta her ülkeye özgü yönetmelikler incelenemekte ve bu yönetmeliklere uyumluluğu sağlanılmaktadır. Ekol Belgelendirme olarak sektörün öncülerinin yer aldığı, tecrübeli danışmanlarımız ile  sizleri ISO 16949 belgesi almaya hak kazandırıyoruz.

ISO 16949 Danışmanlık Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi´nde tasarımdan, uygulamaya, üretimden, montaja, servisten diğer tüm alanları kapsayacak bir zincir altına toplanması ile hızlı bir şekilde tüm otomotiv sektörüne uygulanması ön plandadır. ISO 16949 kapsamına giren otomotiv alanlarına bakıldığında binek araçlar, hafif ticari araçlar, kamyonetler, kamyonlar, otobüsler, motorsikletler gibi araçların tamamı dahildir. Kapsam dışında olan tek araç alanı endüstri ve tarım amaçlı kullanılan araçlardır.

ISO 16949´da hali hazırda Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarını içeren ve müşterilerinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanmasına ihtiyaç duyan ve bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde edinebilecek amaçla ortaya çıkan ISO belgesidir.  Tamamen otomotiv sektörüne bağlı gereksinimlerin dahil olması ile oluşturulmuş ve her zaman geliştirilmesi amacı ile ve hataların önceden ortaya çıkarılması amacı ile temel sistem anlayışını benimsemiştir.

ISO 9001:2000 ile birlikte ISO/TS 16949:2002 belgesine sahip olabilmek adına en iyi teklifleri Ekol Belgelendirme firmasından alabilirsiniz. Bu standart kapsamında ürünlerin dizayn edilmesi, ürünlerin geliştirilmesi, üretim,montaj, servis vb.. alanlardaki kalite sistem gereksinimlerinin tamamı yer almaktadır. Araç üreten firmalar için ISO 16949 standardı ayrıca müşterilerine özel gereklilikleri de kapsam dahiline almaktadır.

ISO 16949 STANDARDI;

AUDİ MERCEDES BENZ
GME OPEL FİAT
BOSCH RENAULT
FORD GM
CHRYSLER BMW
PEUGEOT CİTROEN
VOLKSWAGEN
tarafından tanınmıştır.

ISO 16949 Standardının Faydaları Nelerdir ?Uluslararası belgelendirme kurumları tarafından denetlenen ve almaya hak kazanıldığında sağlanan bu belge sayesinde firmaların stratejik kararları geniş alana yayılmakta ve çeşitli ihtiyaçlar ve ürünler ile alakalı kurumun büyüklüğünü meydana getirmektedir. 3. taraf yetkili makamların firmayı ziyaret etmesi ve yönetim sistemlerine uygunluğunu denetlemesi ile sertifika alımı tamamlanacaktır. Bu sertifikaya sahip olan otomotiv şirketi bir çok faydayı da edinmiş olur..

Geliştirilmiş ürün ve proses kalitesine sahip olan firmaların ayrıca global kaynakları için ISO 16949 belgesi ekstra güven sunacaktır. Otomotiv şirketlerinin tedarikçi kaynaklarındaki gelişim ve yeniden değerlendirilmesi artış eğiliminde olacak ve ortak bir kalite yönetim s istemine yaklaşım sunulacaktır.

 

ISO 16949 Danışmanlık Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi faydaları arasında firma içerisindeki varyasyonlarda azalma ve etkinlikte artış meydana gelecektir. Kaliteye ait olan gerekliliklerin çok daha iyi anlaşılabilir olması için ortak bir dilin oluşturulması Ekol Belgelendirme´den alacağınız danışmanlık hizmeti ile sunulacak ve iş bağlantı sayınızda artışlar gözlenecektir.

ISO 16949 sayesinde firmanız prestij kazanacak ve pazar içerisindeki rekabet ortamında daha iyi konumlarda yer alacaktır. Personel bilincinizin artması ve kontrollü disiplinli bir yönetim için Ekol Belgelendirme´den hemen hizmet alın.

ISO 16949 Sertifikası AlmakBu sertifikayı almak için Ekol Belgelendirme firmasından destek alabilirsiniz. Ekol Belgelendirme olarak ISO belgelerinin tamamı için hizmetlerimizi veriyoruz. Otomotiv kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ISO 16949 belgesinin alınması için bizleri hemen arayabilirsiniz.

ISO 16949 Standardının Maddeleri İçeriği Bölümleri Nedir ?

0 Giriş
0.1 Genel
0.2 Proses yaklaşımı
0.3 ISO 9004 ile ilişkiler
0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk
0.5 Bu teknik şartnamenin amacı
1.Kapsam
1.1 Genel
1.2 Uygulama
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve Tarifler
3.1 Otomotiv sanayi için terimler ve tanımlar
4 Kalite yönetim sistemi
4.1. Genel Gerekler
4.1.1. Genel Gerekler –
EK 4.2. Dokümantasyon Gerekleri
4.2.1. Genel
4.2.2. Kalite El Kitabı
4.2.3. Doküman Kontrolü
4.2.3.1. Mühendislik Spesifikasyonları
4.2.4 Kalite Kayıtların Kontrolü
4.2.4.1. Kayıtların Arşivlenmesi
4.2.4.1.. Kayıtların Arşivlenmesi
5.0. Yönetimin Sorumluluğu
5.1. Yönetimin Taahhüdü
5.1.1. Süreç Etkililiği
5.2. Müşteri Odaklılık
5.3. Kalite Politikası
5.4. Planlama
5.4.1. Kalite Hedefleri
5.4.1.1. Kalite Hedefleri –
EK 5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim
5.5.1. Sorumluluk ve Yetki
5.5.1.1. Kalite Sorumluluğu
5.5.2. Yönetimin Temsilcisi
5.5.2.1. Müşteri Temsilcisi
5.5.3. İç İletişim
5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1. Genel
5.6.1.1. Kalite Yönetim Sistemi Performansı
5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi
5.6.2.1. Gözden Geçirme Girdisi –
EK 5.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı
6.0. Kaynak Yönetimi
6.1. Kaynakların Sağlanması
6.2. İnsan Kaynakları
6.2.1. Genel
6.2.2. Yetkinlik / Beceri, Bilinç ve Eğitim
6.2.2.1. Ürün Tasarım Becerileri
6.2.2.2. Eğitim
6.2.2.3. İşbaşı Eğitim
6.2.2.4. Çalışan Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi
6.3. Alt Yapı
6.3.1. Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlama
6.3.2. Acil/Olağanüstü Durum Planları
6.4. Çalışma Ortamı
6.4.1. Gereken Ürün Kalitesini Elde Etmede Personel Güvenliği Şartları
6.4.2. Çalışma Yerlerinin Temizliği
7.0. Ürün Gerçekleştirme
7.1. Ürün Gerçekleştirme Planlaması
7.1.1. Ürün Gerçekleştirme Planlaması-
EK 7.1.2. Kabul Kriteri
7.1.3. Gizlilik
7.1.4. Değişikliklerin Kontrolü
7.2. Müşteri Bazlı Süreçler
7.2.1. Ürüne Yönelik Spesifikasyon ve Gerekliliklerin Saptanması
7.2.1.1. Müşteri Tarafından Saptanan Özel Karakteristikler
7.2.2. Ürüne Yönelik Spesifikasyon ve Gerekliliklerin Gözden Geçirilmesi
7.2.2.1. Ürüne Yönelik Spesifikasyon ve Gerekliliklerin Gözden Geçirilmesi –
EK 7.2.2.2. Firma Üretebilirlik Fizibilitesi
7.2.3. Müşteri ile İletişim
7.2.3.1. Müşteri ile İletişim –
EK 7.3. Tasarım ve Geliştirme
7.3.1. Tasarım ve Geliştirme Planlaması
7.3.1.1. Multi-Disipliner Yaklaşım
7.3.2. Tasarım ve Geliştirme Girdileri
7.3.2.1. Ürün Tasarım Girdisi
7.3.2.2. Üretim Süreci Tasarım Girdisi
7.3.2.3. Özel Karakteristikler
7.3.3. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
7.3.3.1. Ürün Tasarım Çıktıları –
EK 7.3.3.2. Üretim Süreç Tasarım Çıktısı
7.3.4. Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi
7.3.4.1. İzleme
7.3.5. Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması
7.3.5. Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması
7.3.6. Tasarım ve Geliştirme Validasyonu
7.3.6.1. Tasarım ve Geliştirme Validasyonu –
EK 7.3.6.2. Prototip Programı
7.3.6.3. Ürün Onay Süreci
7.3.7. Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
7.4. Satınalma
7.4.1. Satınalma Süreci
7.4.1.1. Yönetmeliklere Uygunluk
7.4.1.2. Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme
7.4.1.3. Müşteri Tarafından Onaylanmış Kaynaklar
7.4.2. Satınalma Verileri
7.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
7.4.3.1. Girdi Ürün Kalitesi
7.4.3.2. Tedarikçi Performans İzleme
7.5. Üretim ve Servis Sağlama
7.5.1. Üretim ve Servisin Kontrolü
7.5.1.1. Kontrol Planı
7.5.1.2. Çalışma Talimatları
7.5.1.3. Çalışma Ayarlarının Doğrulanması (set-up doğrulama)
7.5.1.4. Önleyici ve Kestirimci Bakım
7.5.1.5. Üretim Takımlarının ve Avadanlıkların Yönetimi
7.5.1.6. Üretim Planlaması
7.5.1.7. Servis İle İlgili Bilgi Geri Beslemesi
7.5.1.8. Müşteri İle Servis Sözleşmesi
7.5.2. Üretim ve Servis Süreçlerinin Validasyonu
7.5.2.1. Üretim ve Servis Süreçlerinin Validasyonu –
EK 7.5.3. Tanımlama ve İzlenebilirlik
7.5.3.1. Tanımlama ve İzlenebilirlik –
EK 7.5.4. Müşteri Temini Ürünler
7.5.4.1. Müşteri Temini Üretim Takımları ve Avadanlıkları
7.5.5. Ürünün Muhafazası
7.5.5.1. Depolama ve Envanter (stok kontrol)
7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
7.6.1. Ölçüm Sistemlerinin Analizi
7.6.2. Kalibrasyon Kayıtları
7.6.3. Laboratuvar Gereklilikleri
7.6.3.1. İç Laboratuvar
7.6.3.2. Dış Laboratuvar
8.0. Ölçme, Analiz ve İyileştirme
8.1. Genel
8.1.1. İstatistiksel Tekniklerin Belirlenmesi
8.1.2. Temel İstatistiksel Kavramlar Bilgisi
8.2. İzleme ve Ölçme
8.2.1. Müşteri Memnuniyeti
8.2.1.1. Müşteri Memnuniyeti –
EK 8.2.2. İç Denetimler
8.2.2.1. Kalite Yönetim Sistemi Denetimi
8.2.2.2. Üretim Süreci Denetimi (proses denetimi)
8.2.2.3. Ürün Denetimi
8.2.2.4. İç Denetim Planları
8.2.2.5. İç Denetçi Kalifikasyonu
8.2.3. Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
8.2.3.1. Üretim Süreçlerinin İzlenmesi ve Ölçülmesi
8.2.4. Ürün İzleme ve Ölçümü
8.2.4.1. Yerleşim Muayenesi ve Fonksiyonel Testler
8.2.4.2. Görünüş Parçaları
8.3. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.3.1. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü-
EK 8.3.2. Yenden İşlem Yapılan Ürünlerin Kontrolü
8.3.3. Müşteri Bilgilendirmesi
8.3.4. Müşterinin Sapma İzni
8.4. Verilerin Analizi
8.4.1. Verilerin Analizi ve Kullanılması
8.5. İyileştirme
8.5.1. Sürekli İyileştirme
8.5.1.1. Firmanın Sürekli İyileştirilmesi
8.5.1.2. Üretim Sürecinin İyileştirilmesi
8.5.2. Düzeltici Faaliyet
8.5.2.1. Problem Çözme
8.5.2.2. Hatasızlaştırma
8.5.2.3. Düzeltici Faaliyetlerin Etkisi ve Yaygınlaştırılması
8.5.2.4. Müşteriden Geri Dönen Ürünlerin Test/Analizi
8.5.3. Önleyici Faaliyet Ek A (Bilgi İçin) Kontrol Planı Kaynaklar

Daha fazla bilgi almak ve aklınızdaki soruların yanıtları için hemen bizi arayabilirsiniz. Ekol Belgelendirme ISO Belgesi alanında Türkiye´nin hemen her ilinde eşsiz referansları ile hizmetlerini başarılı bir şekilde sunmaktadır. Sizde mutlu müşterilerimiz arasındaki yerinizi almak için geç kalmayın.

 

Bizi Takip Edin :
Ekol Belgelendirme
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!