Sepetim Sepetim

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO/IEC 27001:2022, bilgi güvenliği yönetim sistemi (Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve gizliliğin korunması - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri) için uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların bilgi güvenliğini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamak için gereklilikleri belirler. Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve gizliliğin korunması - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri, organizasyonların bilgi varlıklarını, bilgi süreçlerini, bilgi güvenliğini ve risk yönetimini korumak amacıyla bir dizi politika, süreç ve kontrolleri içeren bir yönetim yaklaşımını temsil eder.

ISO/IEC 27001:2022, organizasyonların bilgi güvenliği yönetim sistemini kurma, uygulama, sürdürme ve sürekli iyileştirme süreçlerini yönlendiren bir çerçeve sunar. Bu standart, organizasyonların bilgi güvenliği politikalarını belirlemelerini, risk yönetimi süreçlerini uygulamalarını, uygun güvenlik kontrollerini seçmelerini ve uygulamalarını, bilgi güvenliği farkındalığını artırmalarını ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmelerini gerektirir.

ISO/IEC 27001:2022, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemini değerlendirmek için kullanılan bir standardizasyon ve belgelendirme süreci de içerir. Bu süreçte, organizasyon, gereklilikleri karşıladığını kanıtlamak için bir belgelendirme sürecinden geçer ve uygunluğunu düzenli olarak denetler.

Ekol Belgelendirme olarak ülkemizdeki bir çok işletme için bu hizmeti verdik, halen daha faaliyetlerimizi bu yönde gerek eğitmenlerimiz ile, gerekse profesyonel danışmanlarımız ile sürdürmekteyiz. Alanında uzman kadromuzdan hizmet almak istediğiniz an sitedeki canlı destek hattımız, email adresimiz veya telefon numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

ISO/IEC 27001:2022, organizasyonlara bilgi güvenliği alanında bir çerçeve sunar ve bilgi güvenliğini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamak için yönergeler sunar. Bu standart, organizasyonların müşteri güvenini artırmalarına, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğu sağlamalarına, riskleri azaltmalarına ve bilgi güvenliği süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı olur.

Kuruluşların kendilerinin ve de müşterilerin gizli bilgilerini güvende tutmalarına, yönetmelerine yardımcı olan ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi hem kuruluşların hem de müşterilerin avantajınadır. Belgenin alınması, belgenin ne işe yaradığı olması durumunda ne gibi faydalarının olduğu gibi durumlar için firmamızdan destek ve hizmet alabilirsiniz. Belgenin nasıl alınması gerektiği ve belgeyi almak için de firmamızda iletişime geçmeniz yeterli olur.

Şirketlerin finansal verilerinin, fikri mülkiyetlerinin ve hassas müşteri bilgilerinin korunması için son derece gerekli olan uluslararası bir çerçevedir. Bu belge sayesinde şirketlerin risklerini tamamlayabilmesi ve gizli bilgiler konusunda riskler yönetilerek riskin azalması mümkün olmaktadır. Aynı zamanda bu doğrultuda bulunan gerekli güvenlik önlemlerinin de alınması gayet mümkün olmaktadır. Kişiler için sadece bugün değil gelecekte de uygulanan yöntemlerin sürekli olarak incelenmesi ve hassaslaştırılmasına yardımcı olunmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Bu belge kişilerin, şirketlerin ya da kuruluşların işlerinin saygınlığını ve de itibarını artırmaya yöneliktir. Müşterilere de vereceği güven sayesinde daha çok tercih edilmeyi ve soru işareti kalmaksızın kişilerin güven duygusunun daha sağlam hal almasını sağlamaktadır. Bilgi güvenlik sistemleri ile alakalı olarak risklerin tanımlanması, bu risklerin yönetilmesi ve de sistemlerin etkinliğinin sürekli şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknolojinin de hızla gelişmekte ve değişmekte olduğu dönemde yeni tehditlerin de ortaya çıkması söz konusudur.

EKOL BELGELENDİRME İLE RİSKLERİ EN AZA İNDİRİN


Kişilerin karşısına çıkmakta olan bu risklerin ev tehditlerin sona ermesi, azalması adına bilgi güvenliği sistemi son derece etkilidir. Bilgi güvenliğini sağlayan ve kişilerin tehdit altında kalmaması adına bu belgenin alınması da oldukça önem arz eder. Riskin ve tehditlerin yönetilmesi için kontrollerin yapılması ve bu kontrollerin değerlendirilmesi gereklidir. Bu da ancak belge ile mümkün olacağı için sistem sayesinde kuruluşun ya da şirketin daha dayanıklı ve kaliteli olmasına yardımcı olunmaktadır. Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile performansına optimize edilmesi de mümkün olur.

Hem çalışılan alanda kuruluşun daha iyi şekilde yükselmesi hem de kişiler için oldukça önem arz eden riskin en aza indirilmesi için bu sistem ve belge son derece önem arz eder. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi ile hem müşterilerin bilgileri en iyi şekilde korunacağı için hem de kuruluşun en iyi şekilde istikrar ve kalitesini koruyacağı için oldukça gerekli bir belgedir. Bu sayede şirket ya da kuruluşlarda da çalışmakta olan çalışanlar için de iyi şekilde performans artışı sağlanmaktadır. İnsanların da güven duyarak şirketler ile çalışmaları imkanını sunması açısından son derece etkili olan bir belge ve sistemdir.

Bilgi her zaman için bir kuruluşu ya da şirketin sürekliliğinin sağlanması açısından oldukça etkili olan bir yöntemdir. Birçok varlığın kaybedilmesi hem şirketlere hem de şirke bünyesinde yer alan müşterilere oldukça fazla zarar vermektedir. Değişmekte ve gelişmekte olan günümüz teknolojisinde ise bilginin saklanması, korunması son derece önem arz eder. Bilgi her şekilde saklanabilen özelliğe sahip olur. Teknolojik sebeplerle beraber ise kullanılmakta olan kullanım biçimlerinin birçoğunda değişiklik olması muhtemeldir. Bu nedenle bilginin sürekli olarak korunması ve de saklanması, bunların kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Bilgi güvenliği bilgi gizliğinin bütünlüğünün ve de kullanılabilirliğinin korunmasına yönelik olarak bu sistem ve belge oldukça etkilidir. Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması durumunda insanları, süreçleri ve de bilgi sistemlerini içine almakta olan üst yönetim tarafından da desteklenmiş olan bir yönetim sistemi olarak bilinir.

Ekol Belgelendirme bilgi ve iletişim alanında kendini kanıtlamış danışmanlar ve eğitmenler ile hizmet verir. Merak ettikleriniz için sitemizde yer alan numaralarımızı arayabilirsiniz.

Bilgi varlıklarının korunması ve ilgili taraflarla istedikleri şekilde sonsuz güven veren orantılı ve de yeterli şekilde güvenlik kontrollerinin sağlanması adına bu belge ve sistem tasarlanmıştır. Kurumsal yapının, politikanın, planlama faaliyetlerinin, sorumlulukların, uygulamaların, prosedürlerin, proseslerin ev de kaynakların içeriğini göstermekte olan geniş çaplı bir yönetim sistemidir. Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle iş sürekliliğinin ve bilgi güvenliğinin korunmasının mümkün olmadığı bu nedenle de birtakım önlem ve tedbirlerin alınmasının son derece gerekli olduğu tüm dünyaca kabul görmüş bir yaklaşımdır.

Belirli önlem ve tedbirlerin alınmasına yönelik olarak daha sağlam ve kaliteli şekilde adım atmak adına kişilerin bu sistem ve belgeden yardım alması son derece normaldir. Çünkü kişiler bu sayede bilgilerinin korunduğunu ve bilgi gizliliği sayesinde kimsenin bilgilerine ulaşamayacağını bilmesi son derece güven duyulması gereken bir sistemdir. Güvenlik sistemlerine tüm çalışanların ve kuruluşların destek vermesi ve bunun uygulanabilir olması gereklidir. Aynı zamanda işbirliğinde bulunulan tüm kuruluşların ve kişilerin bu politikalara uygun şekilde davranması da güvenliğin artırılmasına yönelik bir faktördür. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi alınarak kişiler ve kuruluşlar bilgi güvenliği ve gizliliği konusunda sorun yaşamamaktadır.ISO 27001 Belgesi Ne İşe Yarar?


Belgenin alınması ve bu belge ile bilgiye dair olan tüm gizlilik ya da güvenlik unsurlarının tamamlanmasının sağlanması halinde doğru, geçerli ve de güvenilir olan bilgilerin sunulması ve saklanması mümkün olur. Çalışan kişiler ve kuruluşlar için fazladan iş yükü, gereksiz olan zaman kaybının da önüne geçilmesi söz konusudur. Aynı zamanda müşterilerin de bilgileri konusunda en ufak bir sorun yaşamadan tereddüt etmeden bu sistem ve belge sayesinde şirketlere daha çok güvenmesi sağlanır. Buna ek olarak hem kuruluşların daha çok tercih edilmesi sağlanırken hem de kuruluşların güvenliği artırılmaktadır.

ISO 27001 belgesi ne işe yarar? konusunda bir de risklerin en aza indirilmesi mümkün olur. Yani risklerin azaltılması hatta yok edilmesi sayesinde kişilerin bilgileri iyi şekilde saklanarak kimsenin erişmesi de mümkün olmamaktadır. Bu durumda kişiler bilgileri hakkında oluşacak olan tehdit ya da risklere karşı her zaman bir önlem alınması gayet uygulanabilir bir durumdur. Kuruluşların ya da şirketlerin iş sürekliliğinin sağlanması ve bununla birlikte işlerin daha iyi derecede ilerlemesinin sağlanması ile kişiler şirketler ve kuruluşlardan da son derece memnun kalmaktadır. Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını sağlamakta olan bu sistem ve belge ile kişiler bilgilerinin gizlilik ya da güvenliği konusunda en ufak bir sorun yaşanmamaktadır.

İşinde uzman personellerimiz Ekol Belgelendirme çatısı altında sizlere ulaşmaktadır. Aklınıza takılan hususların tamamı için Türkiye´nin öncü belgelendirme firması EKOL ´den destek alın.

Kuruluş genelinde bilgi gizliğinin korunmasını sağlayarak bilgiye kimsenin ulaşamaması da mümkündür. Kuruluşun bilgi sistemlerinin ve zayıflıklarının nasıl korunması gerektiğini göstererek bunların uygulanabilir olduğunu da göstermektedir. Yasal taraflar tarafından zorunlu kılınan kriterler de sağlanmış olur. Bilgi varlıklarına karşı olan erişim korunmuş olmaktadır. Kurumsal olarak saygınlık korunmuş olur. Bu da kişilerin şirket ya da kuruluşa daha çok güvenmesini ve bilgilerinin gizliliğinden yana en ufak bir tereddüt etmemelerini de sağlanmış olur. Rekabet avantajı sağlayarak şirketin daha ileri gitmesini ve duraksamadan süreklilik sağlanarak en iyi şekilde yanıt alınmasına yönelik adıma atılmış olur. Yani bu sistem ve belge hem insanların güvenliği hem de kuruluş ya da şirketlerin varlığının korunması adına son derece önemli ve gereklidir.

ISO 27001 Belgesinin Faydaları Nelerdir?


ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi ile kişiler ve de kuruluş ya da şirketler en iyi şekilde bilgi korunması ve bilgi güvenliğinin artırılması adına güvenlik önlemlerini almış olurlar. Hem müşterilerin hem de kuruluşların daha istikrarlı şekilde bu sistemi kullanması ile bilgiler her zaman için gizliliğinin korumaktadır. Bu nedenle kuruluşlara her zaman güven duyulacağından firma istikrarını ileri seviyelere taşıyarak müşteri potansiyelini genişletmeye çalışmaktadır. Müşteri potansiyelini değişmesi ya da gelişmesi sayesinde de kişiler en hızlı şekilde sonuç almaktadır.

Müşteriler bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden emin olduktan sonra sürekli şekilde bu sistemi ve belgenin olduğu şirket ya da kuruluşlarını tercih etmektedir. Hem kuruluşun kalite ve konforunun artırılması hem de kişilerin kuruluşa duyduğu güvenin tam olmasından kaynaklı olarak müşterilerin bilgilerinden emin olması adına sistemin varlığı önem arz etmektedir. Sağlam ve sistematik olan bir yaklaşım ile kişilerin güvenliği ve de kuruluşların  saygınlığı artmış olmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Uygun bir fiyat politikasına sahip olan işletmemiz sizlerden gelecek olan telefonlara aynı gün dönüş sağlıyor. Hemen Ekol Belgelendirme´nin müşteri hizmetleri numarasını arayabilir ve anında bilgi alabilirsiniz.

Kuruluşun korunması ve riskin en aza indirilmesi adına bu sistem ve belgenin varlığı son derece önem kazanır. Müşterilere ticari olarak da avantaj sunmakta olan bu belge işine olan güvenin artması sayesinde istediği sonucu daha çabuk alabilir. Kişilerin işlerindeki riskler en aza indirilerek güven ve süreklilik iyi şekilde artırılmış olmaktadır. Bilgi sistemlerinin, bilgilerin ve bilgi içeriklerinin çok iyi şekilde korunması da sağlanır. Bu sayede hem kişiler hem de kuruluşların geleceği hakkındaki ilerleme ve avantajları son derece olumlu olarak seyretmektedir.

İtibarın korunması, saygınlığın artması, oluşabilecek olan zararların en aza indirilip maddi konuda tasarruf edilmesini de sağlayarak kişiler için bu belge oldukça önemli bir yere sahip olur. ISO 27001 belgesinin faydaları nelerdir? Konusunda hem müşterilerin hem de kuruluşların en iyi şekilde verim elde etmesi sağlanmaktadır. Müşteri ve de Pazar gereklilikleriyle uyumlu hale gelmekte ve riskleri azaltabilmekte olan bu sistem ve belge birçok faydası ile kişilere avantaj tanımaktadır. Standardın benimsenmesi ve etkili süreçlerin kuruluşlara yerleştirilerek müşterilere, çalışanlara ve bilgi güvenliği konusunda ciddi bir uygulama olarak kendini göstermektedir.

ISO 27001 Belgesinin Önemi Nedir?


ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi hem müşterilerin hem de kuruluş ya da şirketlerin bilgi güvenliği ve gizliliği hakkında en iyi sonuçları alması adına kullanılır. Oldukça kullanım alanı bulan ve amaçları gereğince insanlara faydası bulunan bu sistem ve belge hem müşteri hem de üretici açısından son derece önem arz eder. Belgenin en büyük önemi ise bilgiyi koruması, bilginin doğruluğunu saklaması ve de muhafaza ederek kişilere güven vermesidir. Bir kuruluşun yalnızca teknik önlemler ile bilgi güvenliği sağlaması ya da iş sürekliliğini elde etmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu sistem ve belge ile hem bilgi gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hem de kuruluşların en iyi şekilde güven vererek daha çok tercih edilmesi mümkün hale gelmektedir. Ayrıca bu sistem ve belge tüm dünyada bulunan bir yaklaşım olduğu için de geçerliliği yüksektir.

ISO 27001 belgesinin önemi nedir? İlk olarak belirtmek gerekirse müşteri ve de kuruluştaki güvenlik ve de süreklilik sorununun ortadan kalması için son derece önemlidir. Hem müşterilerin şirketlerin memnun kalması hem de bilgilerinin istedikleri şekilde korunup saklanması adına bu sistem ve belge önem arz eder. Birtakım denetim ya da kontroller ile kişilerin bilgi gizliliğinin ya da güvenliğinin sağlanması şu anki şartlarda pek mümkün olmamaktadır. Çünkü insanlar bir başkasına ait olan bilgiye ya da şirketin bilgilerini kolaylıkla ulaşabilir. İşte bu ortamda bilgilerin en iyi şekilde saklanıp kimsenin eline geçmemesi için de bu sistem elinden geleni yapar.

Türkiye´nin öncü belgelendirme firması Ekol Belgelendirme´nin kurumsal intagram hesabını ziyaret ederek anlık bilgi edinebilmeniz mnümkündür.

Kişilerin bilgileri hemen herkes içinde aynı ölçüde oldukça önem arz eder. Bu nedenle de insanlar bilgilerinin saklanması ya da bir başkasının eline geçmemesi için en iyi şekilde bu güveni veren şirket ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ister. Bunun yapılması ve sağlanması için de insanların bu sistemi bilen ve bu belgeyi almış olan şirketlere yönelmesinde fayda vardır. Hem bilgilere erişilememesi hem de kişiden başka kimsenin bu bilgiye ulaşamaması açısından son derece önemli olan bir uygulama olarak karşınıza çıkmaktadır. Hem bilgilerinizi saklamak hem de güvenliğinizi artırmak için firmamızdan bu belge ve sistem hakkında bilgi alabilir ve belgeyi temin edebilirsiniz.

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi alınması ile kişiler gizlilik ve güvenlik konusunda en ufak şekilde sorun yaşamadan hem müşteri memnuniyetini artırabilir hem de daha çok tercih edilerek müşteri potansiyelini dahi etkileyebilir. Bu nedenle bilgileri konusunda en ufak bir risk almamak ve tereddüt etmemek için kişiler bu belgenin olduğu şirketlere yönelerek buralarla işbirliği yapmalıdır. Bilgilerin korunması ve gizliliği için belge çok önemlidir. Bu belgenin bulundurulması halinde kişiler daha rahat ve kolaylıkla bu şirketlere yönelmekte ve bilgilerini muhafaza etmektedir.

ISO 27001 Belgesi Kaç Yıl Geçerli?

Şirketler ya da kuruluşlar tarafından alınması son derece mümkün olan bu ISO 27001 belgesi kaç yıl geçerli? Belgeyi almak isteyenler ve bunun için istenilen adımları tamamlayanlar, başvuru oluşturanlar bu belgeyi aldıktan sonra bilmemeliler ki belge toplam 3 yıl boyunca geçerlidir. Bu sayede belgenin 3 yıl boyunca sorunsuz ve herhangi bir engel çıkmadan kullanımı mümkündür. Ancak 3 yılın bitmesinin ardından kişiler bu belgeyi kullanamamakta ve yani belgenin alınması ya d yeniletilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu belgenin hemen her yıl denetim ve kontrolü yapılmaktadır.

Bu belgeyi almış olan şirket ya da kuruluşlarda denetim ve kontrol işlemleri yapılarak standartlara uygun olup olmadığına bakılmaktadır. Bu uygunluğun belge kullanımı boyunca mümkün olup olmadığına bakılarak kişiler ve şirketler hakkında ona göre değerlendirme ve raporlama yapılmaktadır. Bu nedenle standartlar gereğince kişilerin bu belgeye uyup uymadığı ve kişilerin bilgi gizliliği ve güvenliği konusunda genel olarak kontroller yapılmaktadır. Kişilerin en ufak şekilde gizli bilgileri konusunda riske atmamakta olan ve tereddüt etmeden bilgilerinin muhafazasını sağlayabilecekleri bu sistem ve belge ile bilgilere en ufak bir zarar gelmemektedir. Alınan tüm önlemler sayesinde kişilerin bilgi birikimleri ve bilgilerinin gizliliği güvenliği sağlandığı için bilgiler konusunda en ufak bir sorun yaşanmamaktadır. Her bir varlık için risk seviyesinin oldukça artış göstermekte olduğu günümüz teknolojisinde insanlar en iyi sonucu almak adına bu belgeye güvenebilirler.

 ISO 27001 Belgesi Kaç Yıl Geçerli?

Belgenin sürekli olarak kontrol ve denetiminin yapılması bu değerlendirmeler önem verilmesi de belge hakkındaki olumlu görüşleri beraberinde getirir. Çünkü belge düzenli olarak kontrol edilmekte ve kişilerin memnuniyetini artırılması adına belgeye belirli bir zaman diliminin verilmesi de belgenin ne kadar güvenilir, bilgileri saklayan bir yanının olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı insanlar bilgileri konusunda en ufak bir sorun yaşamadan bu belgenin olduğu şirket yada kuruluşlara güvenerek bilgilerini emanet edebilirler. Hem bilgi gizliliği hem de bilgi güvenliği için son derece geliştirilmiş ve kullanım alanı bulmuş olan bu belgenin uygulanması halinde şirketlere olan yönelim daha çok artış göstermektedir.

ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?


Belgeyi şirketin de ya da kuruluşunda bulundurmak isteyen kişiler için ISO 27001 belgesi nasıl alınır? Hemen her belge ya da bu şekilde önemli ve gerekli olan sistemlerde önceden yapılması ve bilinmesi gereken önemli hususlar vardır. Bu nedenle kişiler bu kadar artı getirmekte olan belgeyi de alabilmek adına ilk olarak başvuruda bulunmalıdır. Bu konu hakkında firmamızda hizmet vermekte ve belgenin alınması hususunda insanlara yardımcı olmaktadır. Daha detaylı şekilde bilgi almak ve belgeyi temin etmek için firmamız ile iletişime geçmeniz yeterli olmaktadır.

Bilgi kuruluşun ya da şirketin daha çok büyümesine ve istikrarına deva etmesine en yardımcı olacak detaylardandır. Bu sayede kişiler birçok avantaj elde edeceğinden belgenin alınması gerekir. Bilgi güvenliği sayesinde verilen çaba ve emeklerin tam olarak iyi şekilde muhafaza edilmesi ve saklanması söz konusu olur. Kritik güvenlik risklerinin belirlenip buna göre önlem ve tedbirler alınarak kişiler için en emniyetli ortamın sağlanması adına bu belge kişilere güven vermektedir. Bu belgenin alınması için öncelikle bilginin neden değerli olduğunu bilmek ve kişiler için neden bu un gerekli olduğunu bilmekte fayda vardır.

Kişilerin öncelikle şirketini ya da kuruluşunu iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Bilginin korunması gereken risk noktalarının iyi şekilde kontrol edilmesi ve buna göre raporlanması da önem arz eder. Risk içermekte olan bu noktalara dair olarak risk puanlandırmasının olması gerekir. Puanlamaya bakılarak netleşmekte olan bu proseslere bilginin güvenli olan kullanımına uygun şekilde prosedür ve talimatlar oluşturulmalıdır. Yetki ve sorululukların da boşluğa yer vermeyecek şekilde tam olması gerekmektedir. Bu belgenin alınması adına sistem standartlarına uygun olarak maddelere göre sistem kurma çalışmasının yapılması gerekir.

Burada standartlara göre kurulan tüm sistemler uygulanmalıdır. Sistem kurulup uygulamalar tam olarak yapıldığı zaman da belgenin alınması için başvuruda bulunulur. Belgelendirme kuruluşlarına müracaat edilerek belenin alınması için her şeyin eksiksiz olması ve uygun şekilde tamamlanması halinde bağımsız denetleme kuruluşları adına değerlendirme yapmakta olan denetçiler standartlara göre değerlendirme yaparlar. Bu sürecin olumlu geçmesinden sonra ise şirkete belgenin verilmesi uygun şekilde karşılanmaktadır. Şirketler belgeyi almaya hak kazanınca belgenin verilmesi sağlanır.
 

ISO 27001 Belgesi Kimlere Verilir?


Kişilerin kuruluş ya da şirketlerine yapılan denetlemelerden sonra uygun gelmesi durumunda belgeyi almaları mümkün olur. Özel sektörde bulunan ve bilişim, sanayine yönelik olarak iş yapmakta olan kurum ve kuruluşlara bu belge verilmektedir. Yapılmakta olan bilginin gizliliği ve güvenliği açısından bu belgenin bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle bu belgeyi almaya hak kazananlar da kişilerin bilgilerin muhafaza edilmesinde önemli rol oynayan kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Peki ISO 27001 belgesi kimlere verilir? Belirtildiği üzere bilgi bilişim ve sanayine yönelik olarak yapılan işlerde bilginin korunması adına bu şekilde çalışan kurum ve kuruluşlara bu belge verilmektedir.

Bilişim sektörüne ve savunma sanayine yönelik projelerde bulunmakta olan ihalelerde gerek ürün üreten gerekse de yazılım işi ile ilgilenen tüm firmalardan bu belge istenmektedir. Bu nedenle bu firmalara da bu belgenin verilmesi söz konusudur. Hem kişilerin doğru olan bilgilerinin saklanması hem de istenmeyen kimsenin erişememesi açısından bu sistem son derece avantajlıdır. Bundan dolayı kişilere bu şekilde bir belgenin verilmesi de müşteriler açısından son derece güvenilir bir kuruluş ya da şirket olduğunu gösterir niteliktedir. Bu durumda hem kuruluş ya da şirket karlı çıkarken hem de müşteri memnuniyeti sağlanmış olmaktadır.

Kuruluşu ya da şirketi en iyi şekilde yönetmek ve yönetirken de bilgi gibi önemli olan unsurlardan taviz vermemek adına bu sistem ve belge son derece gereklidir. Hem insanların bilgilerinin korunması hem de istenilen şekilde daha raht kolay şekilde çalışılması için bu sistem oldukça önem taşır. Bu nedenle isteyen ve bu şekilde belirtilen alanlarda faaliyet göstermekte olan şirket ve kuruluşlar bu belgeyi alabilirler. Uygun standartlar ve belirtilenlerin yapılması halinde herkes bu belgeyi sorunsuz ve kaliteli şekilde alabilirler. Belgenin varlığının olması halinde de müşterilerde ve müşteri potansiyelindeki artış söz konusu olmaktadır. Daha fazla süreklilik ve istikrar için bu belge oldukça önemlidir.


 ISO 27001 Belgesi Fiyatı

ISO 27001 Belgesi FiyatıBelgenin alınması ve gerekli olan tüm işlemlerin halledilmesi sonrasında kişiler için oldukça önem taşıyan durumlarda ISO 27001 belgesi fiyatı da bazı durumlarda değişkenlik göstermektedir. Bu belge iki farklı şekilde alınabilir olmasından kaynaklı çeşitli şekilde ücretlendirilir. Bu durumda kişilerin belgeye hangi yolla sahip olmak istedikleri de belge için ödenecek olan tutarı belirlemektedir. TÜRKAK akreditasyonu ve yabancı akreditasyon şekilleri bu belgenin alınması konusunda hizmet vermektedir. Kişiler bu yollardan hangisine başvurursa buna göre fiyat ödemektedir.

Belgenin alınması ve istenilen şekilde bu belge ile avantaj elde edilmesi için de firmamızdan destek ve hizmet alabilirsiniz. Kişilerin almak istedikleri bu belge konusunda fiyatlar değişiklik arz ettiğinden hangini isterlerse onu seçebileceklerini belirtmekte fayda vardır. Bu iki çeşit arasında da farklılık olabileceğinden kişiler buna göre tercih yaparak belgeyi alabilirler. Hem fiyat konusundaki fark hem de belgenin alınabilmesi sürecindeki fark bu çeşitlerin birbirinden ayrı olarak çalıştıklarının kanıtıdır. Bu nedenle tam olarak teknik ya da nitelikte farkları olmasa da bu belgenin alınması konusunda TÜRKAK özellikle de Türkiye içindeki kurum ya da kuruluşların bu belgeyi almalarını zorunlu tutmaktadır.

Dünya genelinde iki çeşitte aynı şekilde bu belgenin alınmasını eşit seviyede tutmakta ve aynı özellikleri taşımaktadır. Bazı kuruluşlar direkt olarak devlet kaynaklı olarak iş yaptıkları için TÜRKAK akreditasyonlu olarak belge istenmektedir. Bu da TÜRKAK belgesinin alınmasını zorunlu kılar. Bu tamamen kişilerin yapmakta oldukları işe, işin niteliğine göre değişmektedir. Bu durumda ne yolla belge alınacağı da ortaya çıkacağı için fiyatta değişiklik olabilir.

Uygun fiyatlar için Ekol Belgelendirme´nin sitesinde bulunan telefon numarasını arayın.
 

ISO 27001 Belgesi İçin Gerekli Evraklar?


Hemen her belge ya da olması gereken detaylı ve avantaj sağlayan sistemler için gerekli olan belge ya da evraklar gereklidir. Bu nedenle kişiler bu kadar avantaj ve şirket için müşteri için getirisi olan bu belgeyi almak adına bazı evrakları bulundurmalıdır. Bu sayede hem başvuru süreci daha iyi şekilde işlemekte hem de daha hızlı ve kolay şekilde süreç tamamlanacağı için en kısa sürede bu belgeyi almak mümkün olmaktadır. Bu durumda kişilerin ilk olarak bilgi güvenliği ve yönetim sistemi kalite el kitabını bulundurması gerekir.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi politikaları, bilgi güvenliği talimatları, bilgi güvenliği yönetim sistemi prosedürleri, görev tanımları ve de ilgili formlar gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanması gereken tüm dokümanlar ve belgeler ile şirket ya da kuruluşlar belgeyi alabilir. Ancak belgenin alınması için bu detaylara dikkat etmekte fayda vardır.

Belgelerin ya da evrakların eksiksiz olarak getirilmesi ve başvuruda sunulması üzerine isteyen herkes bu belgeyi alabilir. Eksik ya da hatalı olan evraklar için işlem yapılamayacağı için kişilerin bu evrak ve belgelere dikkat etmesi gerekmektedir. ISO 27001 belgesi için gerekli evraklar bu şekilde sıralanabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak adına firmamızdan hizmet ve destek alabilmeniz mümkündür.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak verdiğimiz ISO 27001 hakkında bilgi almak, firmanıza nasıl bir katkısı olabileceğini öğrenmek ve bu konuda destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

Örnek Belgeler

Ekol Belgelendirme Sertifika Örnekleri için BURAYA TIKLAYINIZ..
 

 

Sıkça Sorulan Sorular
ISO 27001 Neyin Kısaltmasıdır?

 ISO 27001, "Information Security Management - Requirements" olarak adlandırılan bir ISO standardının kısaltmasıdır ve "Bilgi Güvenliği Yönetimi - Gereklilikler" anlamına gelir.

ISO 27001 Nedir?

 ISO 27001, bilgi güvenliği yönetimi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bilgi varlıklarının korunmasını, risklerin yönetilmesini ve bilgi güvenliği süreçlerinin kurulmasını içerir. Organizasyonlar, ISO 27001´i uygulayarak bilgi güvenliği risklerini azaltabilir ve bilgi varlıklarını koruyabilirler.

ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?

 ISO 27001 belgesi almak isteyen organizasyonlar, bilgi güvenliği yönetimini ISO 27001 standartlarına uygun olarak uygulamalı ve belgelendirme sürecini tamamlamak için belgelendirme kuruluşlarıyla iş birliği yapmalıdır. Bu süreçte, organizasyonun bilgi güvenliği uygulamaları incelenir ve değerlendirilir, uygunluk sağlandığında belge verilir.

Formun Üstü

ISO 27001 Belgesi Ne İşe Yarar?

 ISO 27001 belgesi, organizasyonlara bilgi güvenliği yönetimi konusunda bir çerçeve sağlar. Bu belgeye sahip olmak, organizasyonların bilgi varlıklarını korumasına, bilgi güvenliği risklerini tanımlamasına, değerlendirmesine, yönetmesine ve azaltmasına yardımcı olur. Ayrıca, bilgi güvenliğini etkin bir şekilde yöneterek operasyonel verimliliği artırır ve rekabet avantajı sağlar.

ISO 27001 Denetimi Nasıl Yapılır?

 ISO 27001 standartlarına uyumun değerlendirilmesi genellikle belgelendirme kuruluşları veya iç denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir denetim sürecini içerir. Bu süreçte, organizasyonun bilgi güvenliği yönetimini ISO 27001 gereksinimlerine uygun olarak uygulayıp uygulamadığı değerlendirilir.

ISO 27001 Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

 ISO 27001 belgesinin geçerlilik süresi, ISO standartlarının genel olarak belirli bir süre boyunca geçerli olma zorunluluğunu içermediği için belirlenmez. Belgelendirme kuruluşları, belgelendirme süreçlerini belirlerken bu konuyu ele alır.

ISO 27001 Belgesini Kimler Almak Zorundadır?

ISO 27001 belgesi, bilgi güvenliği yönetimini etkinleştirmek isteyen ve bu alanda tanınmayı göstermek isteyen organizasyonlar tarafından alınır. Ancak ISO standartları genellikle temellere bağlıdır ve toplamak zorunlu değildir. Organizasyonlar, bilgi güvenliğini daha etkin bir şekilde yönetmek ve dış taraflara uygunluğunu göstermek istediklerinde bu belgeyi alabilirler.

ISO 27001 Standart Detayları Nedir?

 ISO 27001, bilgi güvenliği yönetimi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için gereken genel gereksinimleri belirler. Ayrıca, risk yönetimi ve uygunluk değerlendirmeleri gibi süreçleri tanımlar.

ISO 27001 Kapsamında Neler Olmalıdır?

 ISO 27001 kapsamında, bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmalıdır. Bu sistem, bilgi güvenliği politikalarını ve hedeflerini belirlemeli, bilgi varlıklarının tanımlanması, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi için süreçleri içermelidir. Ayrıca, risk toleransını belirlemek, risk bilgilerini toplamak ve analiz etmek, risklerle ilgili karar alma süreçlerini yönetmek, risklerin azaltılması için planlar yapmak ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini içermelidir.

ISO 27001 Kapsamında Risk Analizi Nedir?

 ISO 27001 kapsamında risk analizi, bir organizasyonun karşılaşabileceği potansiyel riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve yönetmek için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, risklerin olası etkilerini ve olasılıklarını belirlemeyi içerir. Risk analizi, organizasyonun risk toleransını belirlemesine, riskleri yönetme stratejileri geliştirmesine ve risklere karşı etkin önlemler almasına yardımcı olur.

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp