Sepetim Sepetim

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletme verimliliğini arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik belirlenmiş hedeflere erişebilmeleri bakımından işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen iş yerleri için karşılanması gereken şartları içerir. Dünyada İSG ile ilgili ilk standart olma özelliği taşıyan ISO 45001, kuruluşların çalışanlarına sağlıklı bir çalışma ortamı sunması, iş kazalarından kaynaklanan yaralanmaların veya ölümlerin azaltılması, hatta sıfıra indirilmesi; ayrıca İSG kontrol mekanizması ve performansının sürekli olarak izlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili genel bir çerçeve çizmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının Amacı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin hedefi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde, sistemin uygulandığı kuruluştaki olası riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirgeyerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmektir.

ISO 45001 standardının amaçları üç başlık altında toplanabilir:


* Çalışanları koruma: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden koruyarak sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
* İşletme güvenliğini sağlama: İşletme için tehlike arz eden yangın, patlama, makine arızaları gibi risklerin alınacak önlemlerle ortadan kaldırılarak işletme güvenliğinin sağlanması.
* Üretim güvenliğini sağlama: Meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle meydana gelebilecek iş gücü kayıplarını en aza indirgemek ve buna bağlı olarak da iş verimliliğinde artış sağlamak için üretim faaliyetlerinin koruma altına alınması ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardının temel hedeflerindendir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI


ISO 45001 standardı geliştirilmeden önce, İSG ile ilgili yürürlükte olan standart OHSAS 18001’di. 1999 yılında Britanya Standart Enstitüsü (BSI) tarafından yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kanunlar ile zorunluluk haline gelen yükümlülüklere yardımcı olabilecek, tetkik edilebilir ve küresel olarak kabul görmüş bir standarttır. Fakat zamanla daha gelişmiş, çok yönlü ve daha geniş kapsamlı bir standart ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılayacak daha modern bir standart geliştirilme çalışmaları neticesinde ISO 450001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi doğmuştur.

OHSAS 18001 standardını uygulayan kuruluşların ISO 45001 Eğitimi alarak İSG mevzuatlarını revize etmelidir. Bu bağlamda, kuruluşların OHSAS 18001:2017 sertifikasını ISO 45001:2018’e yükseltmek için 11 Mart 2021 tarihine kadar ISO 45001 Eğitimi ‘ni alması ve belgelendirme sürecini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak sunduğumuz eğitimin amacı; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi vermek, planlı ve sistemli bir çalışma yürütülmesini sağlamak amacıyla katılımcıları bilgilendirmektir.

Eğitimin İçeriği:

* İSG hakkında bilgilendirme
* ISO 45001 sistemi için giriş, kapsam, atıfta bulunulan standartlar ve dokümanlar
* Terimler, İSG Yönetim Sistemi Şartları
* İSG Politikası
* Planlama sistemi oluşturma (Tehlike tanımlanma, risk değerlendirme, kontrol, yasal ve diğer şartlar, hedef belirleme ve programlama)
* Uygulama ve işletebilme
* Yönetim gözden geçirme
* Dokümantasyon

ISO 45001 Eğitimi Kimlere Yöneliktir?

ISO 45001; büyük, orta ya da küçük ölçekli işletmeler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları veya kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.
Aşağıda verilen kuruluşlar ISO 45001 İş Sağlı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimine katılabilmektedirler:

* İSG ile ilgili ilk defa bir standart uygulayacak olan kuruluş yöneticileri ya da çalışanları.
* OHSAS 18001 Standardı’ndan ISO 45001’e geçiş yapacak olan kuruluşlarda İSG konusunda çalışma yapan personeller.
* Gerekli eğitimleri alarak kuruluş bünyesinde bir iç tetkikçi olmak isteyen denetçi adayları.
* Kuruluşlarda İSG’den sorumlu olan her birim ve kademede görev yapan çalışanlar.
* İSG konusunda uzun vadeli hedefleri olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler.
 
“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Hizmeti konusunda detaylı bilgiye sahip olmak ve destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp