Sepetim Sepetim

ISO 9001 Kalite Belgesi Hakkında

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için firmanızın yasal olan mevzuatlara uygun olması, müşteri şartlarının karşılanabilmesi için EKOL BELGELENDİRME danışmanları ve eğitmenleri sizlere kaliteli bir yönetim sistemi entegre edebilmektedir. Bu standardın temelinde müşterilerin memnuniyeti aranmakta ve müşterilere gerekli düzenlemelerle beraber sunulmaktadır. Ekol Belgelendirme firması olarak TÜRKAK ve Yurt dışı akreditasyonlarının temin edilmesini sizlere sağlayabiliyoruz. Web sayfamızda bulunan formları doldurarak hemen bize ulaşabilir ve ihtiyacınız olan ISO belgelendirme türü için destek alabilirsiniz.

Firmaların artan müşteri portföyü ile birlikte ihtiyacı olan bazı yasal gereksinimler olacaktır, Firmaların yüksek kaliteli hizmetler sunabilmesi adına ihtiyacı olan tüm uluslararası belgelendirme süreçlerini uzmanlarımız ile kontrol altına alıyor ve kısa süre içerisinde firmaların dünya üzerinde kabul gören ISO belgelerine sahip olmasını sağlıyoruz. İlgili sertifikalara sahip olan firmaların kalite yönetim sistemini doğru bir süreç il idare ettiği görülmektedir. Düzenli olan faaliyetler kapsamında firmanızın operasyonel tüm verimliliği artacak ve doğru kararların kısa süre içerisinde alınarak marka değerinizin daha hızlı arttırılmasına şahit olacaksınız.

 

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ


ISO 9000 Kalite Standartları serisi, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından kurulmuş, işletmelerdeki mal veya hizmetin üretim, pazarlama, tasarlama, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlerdeki kalitelerini ve performanslarını arttırmak ve süreklilik sağlanmasına adına gelişmeyi ve yenilenmeyi hedefleyen bir standartlar bütünüdür. 1987 yılında uygulamadaki yerini almış olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir ürün ve hizmet standardı değil; bir yönetim standardıdır. ISO 9001, kalite yönetim sisteminin kurulması için gerekli koşulları belirleyen ve bunu belgelendiren bir standarttır. ISO 9001 belgesi, dünyada kabul görmüş, yaygın olarak bulunan bir kalite yönetim standardıdır. Bu belgenin alınmış olması, mal veya hizmetin uluslararası standarda uygun olduğunu ifade eder. ISO 9001 Belgesi almak isteyen işletmeler, öncelikle bu standardın şartlarını sağlamalı ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmelidir. Denetleme sonucu belge almaya hak kazanılır.

Firmanız için hemen her alanda yarar sunan bir standarttır. Bu standartta üretimleriniz, ürünleriniz, müşterileriniz ile olan ilişkileriniz, işinizde kullandığınız metodlar ve bir çok alanda değişiklik olacak, farklılıkları ve daha kaliteli üretimleri bünyenizde bulacaksınız. ISO 9001 dünya üzerinden en çok tercih edilen, en çok talep edilen bir standarttır. Firmanızın personellerinin gelecek dönemlerde onlardan neler beklendiğini, firmanızı nelerin beklediği ve birlikte ilerleyeceğiniz bu yılda sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir. Ekol Belgelendirme olarak ISO 9001 standardı için en iyi danışmanlarımızı görevlendiriyor ve ihtiyacınız olduğu anda ülkemizin hangi ilinde, hangi bölgesinde olursanız olun kısa süre içerisinde sizlere ulaşıyoruz.

ISO 9001 (2015) Standardı Maddeleri

* Kapsam
* Bilgi Referansları
* Kavramlar ve tanımlar
* Kalite Yönetim Sistemi
* Yönetim Sorumluluğu
* Kaynak Yönetimi
* Ürün Gerçekleştirme
* Ölçme ve Analiz

ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Standart, Kalite Yönetim Sistemi´nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gereken "standart" bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, işletmenin organizasyon yapısını, müşteri memnuniyet seviyesini, veri analizini, süreçleri etkin yönetmeyi, iç denetimi, tasarlamayı, pazarlamayı ve birçok konu da kontrol etmeyi sağlar. Amaç hata ve kusurları en aza indirgemek ve yok etmek; daha da önemlisi hata ve kusur oluşmasını önlemektir. Standart; mal veya hizmetle kalitesinden değil, yönetimin kalitesinden sorumludur.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi´nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 ise Kalite Yönetim Sistemi´nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır. Bununla birlikte, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)´nun yayımlamış olduğu kılavuz standartlar da vardır. ISO 9001 ve kılavuz standartlar, ISO 9000 serisi olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda verilen ISO 9000 standart serisi, her tip ve büyüklükteki kuruluşun etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturması ve uygulaması için geliştirilmiştir.

* ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler: ISO 9000 Standardı, kalite yönetim sistemlerinin temel esaslarını açıklar ve kalite yönetim sistemleri terminolojisini tanımlar. Bir nevi sözlük mahiyetindedir.
* ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar: ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.
* ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz: ISO 9004 Standardı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini dikkate alarak, kılavuzluk bilgilerini sağlar. Bu standardın amacı, kuruluşun performansının iyileştirilmesi ve müşteriler ile diğer ilgili tarafların memnuniyetinin sağlanmasıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi‘nin Faydaları

* Müşterilerin arzu ve taleplerini ön planda tutarak, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını arttırır.
* Organizasyon yapısının kontrol ve denetimi artar, böylelikle etkin bir yönetim oluşturur.
* Sorunlar sistematik bir şekilde analiz edileceği için işletmenin gelişimi süreklilik kazanır.
* Departmanlar arası iletişim güçlenir ve verimliliği artırır.
* Daha iyi planlama yapılır ve daha çabuk organize olunur, bu da verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür.
* Problemlerin çözümünde daha sistematik yaklaşım sağlar.
* Çalışanların motivasyonlarını yükseltir ve çalışma heyecanlarını artırır.
* Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
* Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
* Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
* Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
* Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.
* Yeni pazar arayışına olanak sağlar ve rakiplerle olan farkı artırır.
* İşletmenin altyapısını sistematik ve yönetsel olarak düzenleyerek kurumsallaşma için teşvik eder.

ISO 9001´i tercih ederek kurumunuz için kalite süreçlerini daha iyi bir biçimde yönetebilirsiniz. Müşterilerinizin memnuniyetinin arttırılması ile  gerekli olan tüm ihtiyaçlar, firma gereksinim ve müşteri gereksinimleri karşılanacak ve operasyonlarınızın tamamı uluslararası bir standartta yönetilecektir. Dünya genelinde kabul gören bu uluslararası standartta akredisyon kurumlarından onaylı bir belge sahibi olacaksınız. Ekol Belgelendirme´nin yetkileri dahilinde olan danışmanlık hizmetleri ile beraber firmanız Uluslararası Akreditasyon Formunun tüm kurallarına uygun bir hal alacak ve sertifikasına kısa süre içerisinde kavuşacaktır. Markanızın hedeflerini, iş ortamlarını, iş kültürlerini herkesin anlamasına yönelik bir yaklaşım ile kalitenizi herkese gösterebileceksiniz.

ISO 9001 Standardı´nı Kimler Uygulayabilir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, büyük-küçük tüm kuruluşların uygulayabileceği, her tip kuruluşlara ayrım gözetmeksizin, mal veya hizmetlerine bakılmaksızın tüm sektörlere ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci


ISO 9001 Belgesi almak isteyen şirketlerin belgelendirme denetimlerine girmeden önce sistemi, işletme bünyesinde kurmuş ve faaliyete geçirmiş olması gereklidir. Şirketlerin belgelendirme öncesinde bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalayarak, sistem kurulumu ve belgelendirme denetimlerine hazırlık amacıyla hizmet alması faydalı olacaktır. Danışmanlık firması tarafından bu süreçte, eğitim, danışmanlık, sistem kurulumu ve denetimlere hazırlık gibi hizmetler verilmektedir. Bu sayede şirket, bir bütün halinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun hale gelmektedir.

Sertifikasyon kuruluşuna yapılacak başvuru ile belgelendirme süreci başlamaktadır. Yapılacak denetimler neticesinde belgelendirme kuruluşu,

* Şirketin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerine uygun faaliyet yürüttüğüne,
* Standardın hedeflerini ve prensiplerini her zaman gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğuna,
* Sistemin işletmede etkin bir şekilde uygulandığına,
Kanaat getirirse denetimleri şirket adına olumlu şekilde sonuçlandıracaktır. Denetimlerden başarıyla çıkan şirkete ISO 9001 KYS Belgesi takdim edilmektedir.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi hizmet kapsamında yardımcı olmaktayız. Detaylı bilgi almak ve bu hizmetten faydalanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.” Ekol Belgelendirme danışmanları ve uzmanları ile kurumunuzun onaylı bir belgeye sahip olması artık çok kolay. Belgelendirme kurumumuz sayesinde sizlerin ilgili ISO 9001 standardına uygun bir hale gelmesi, gerekli gereksinimlerin karşılanması ve yönetim sistemlerinizdeki boşlukların tespit edilerek ihtiyaçlarının belirlenmesi ile beraber denetleme öncesi sizi belgeyi tek seferde alabilmeniz için hazırlıyoruz. Yüksek kaliteli bir yapıda faaliyetlerinizi sürdürmek, mutlu müşteriler kazanabilmek için elde edilen tüm izleme verileri ve sürekli mesleki gelişim faaliyetleri Ekol ile size sunulacaktır. Türkiye´nin her yerinde hizmet verebilen firmamızı arayarak en iyi teklifleri alabilirsiniz.

Ekol´ün en fazla hizmet verdiği belgelendirmeler arasında olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi´nde sizlerde bizden gerekli eğitimleri alabilir, sistemin firmanız için uygulanması ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

 • Medikal Cihaz Dağılımı ve Dağıtıcıları (Distribütörler)
  Medikal Cihaz Dağılımı ve Dağıtıcıları (Distribütörler) için iş ortağınız Ekol Belgelendirme firması sizlerden gelecek olan telefonlar üzerinden detaylı bilgilendirmeleri yapmakta ve en kaliteli hizmetleri sizlere sunmaktadır.
 • Müşteri Şikayetleri Yönetimi ISO 10002
  Müşteri Şikayetleri Yönetimi ISO 10002 Belgelendirme Sistemleri´nde uzman kadromuz ile Türkiye´nin her yerinde sizlerin hizmetindeyiz. Ekol´ü arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
 • Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama
  Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama ile alakalı merak ettiğiniz hususların tamamı için Ekol Belgelendirme´nin alanında uzman müşteri temsilcilerinden destek alabilirsiniz.
Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
 • T0212 909 12 07
 • W0552 746 10 51
 • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp