Sepetim Sepetim

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Türkiye´nin önde gelen işletmesi Ekol Belgelendirme ile her türlü ISO belgesine kısa bir süre içerisinde sahip olabilirsiniz. Firmamız bir çok büyük kuruma ve kuruluşa danışmanlık yapmasının yanı sıra başarılı eğitimler sunabilmektedir. Bir kuruluşun müşteri ve mevzuat şartlarını karşılamakta olan ürünleri sağlama yeteneği olduğunun kanıtlanması gerektiğinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi müşteri memnuniyeti için önem taşır. Belgenin alınması için firmamızla iletişime geçebilir ve belge hakkında daha detaylı olarak bilgi edinebilirsiniz. Müşteri memnuniyetin sağlanmak istendiğinde kalite yönetim sistemi devreye girmekte ve belgelendirme yapılarak sağlanmaktadır. Günümüzde teknoloji, bilgi ve iletişim gibi alanlarda yaşanmakta olan büyük gelişmeler kıyasıya rekabet ve ekonomik olarak yarışa sürüklemektedir.  

Dünya ticaretinin küreselleşmesi rekabetin artmasını ve sınırlarını genişletilmesini sağlayarak yarış içinde olanların sayısında da artışa neden olmaktadır. Üstelik bu yarışa katılan kişiler de daha üstün kalite ve nitelikte olmaktadır. Müşteriler artık daha bilinçli ve bilgili hale gelmiş olduklarından müşterinin beklentisi de en yüksek seviyeye ulaşmış durumdadır. Müşterilerin beklentileri arttıkça bunların karşılanması için gerekli olan koşullar da yetersiz kalmaktadır. Bu durumda müşteri memnuniyetinin sağlanması için beklentilerin karşılanması gerekir.

Teknoloji alanında yaşanmakta olan değişimler ve gelişmeler daha çok artmış ve değişim hızı da artış göstermiştir. Bu nedenle değişme ve gelişme hızına ayak uydurmak gereklidir. Bu hıza ve gelişmelere ayak uyduramayan gelişmelere yanıt veremeyen kuruluşların da ayakta kalabilmesi pek mümkün olmamaktadır. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektördeki müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, mal üretim ve hizmetinin sağlanmasıyla mümkün olmaktadır.
 
ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi de kişiler tarafından bulundurulması ve kullanılması gereken bir belge olarak müşteri memnuniyeti odaklıdır. Kuruluşlarda tasarım aşamalarından itibaren pazarlama ve de satış sonrasındaki hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsamaktadır. Sürekli olarak müşterilerin memnuniyetini düşünen ve de kuruluş ya da işletmelerin potansiyelini artırmaya çalışan bu sistem ile kuruluş ve işletmeler daha avantajlı olur. Sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedeflemekte olan kalite yönetim sisteminin uygulanması işletmeler için olmazsa olmaz bir durumdur olmuştur.

En fazla ilgi görmekte olan ve uygulama alanı bulmakta olan sistem milletlerarası standartlar haline bile gelmiştir. Etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulacağını, dokümante edileceğini ve de sürdürüleceğini gözler haline getirmekte ve açıklamaktadır. Organizasyonların müşteri memnuniyetini daha çok artırmaya yönelik olarak düzenlenmesi, sistemin en iyi şekilde kurulması ve geliştirilmesi adına rehberlik etmekte olan bu sistem standartların bütünü olarak nitelendirilmektedir. Kalite yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması anında gerekli olan şartların tanımlanması için bu belgelendirme kılavuz olarak görev görmektedir.

ISO 9001 Belgesi

Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları, mevzuat şartlarını karşılama yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngörmekte olan bir kalite yönetim sistemi biçimi olarak görülür. Kuruluşların organizasyon yapısından müşterinin memnuniyetine ve toplanan verilerin analiz sürecinden etkin yönetime kadar tüm koşullarda etkili olur. Buna ek olarak iç denetimlerden ürün tasarımına satın almadan satış konusuna kadar da kalite yönetim sistemi oldukça etkili olmaktadır. Buradaki standardın amacı da tam olarak hata ve kursuların azaltılması, bu hataların en aza indirilmesi ve en önemli nokta ise bu hata ve kusurların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi kuruluşların ve işletmelerin her zaman için daha ileri gitmesini ve gelişen, değişen dünya ve teknolojiye uyum sağlamasını sağlamaktadır. Bu sayede kişiler kuruluşlarından ve işletmelerinden son derece memnun kalarak üretim yapabilir.

Müşterinin memnuniyetine önem vermek ve bu sayede işletmenin daha çok kalkınmasını sağlamak her zaman işletmelerin ve kuruluşların avantajınadır. Etkin şekilde bir kalite yönetim sistemi için gerekli olan şartları belirmekte olan bu sistemdir. Şartlar oldukça genel ve ölçek fark etmeden hemen her sektör için kullanımı uygundur. Neyin yapılacağını kişilere söyleyerek bu sayede ihtiyaçların en somut haliyle ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Bu da kişilere, işletmelere ve kuruluşlara son derece fayda sağlayan bir sistem olarak kişilere yardımcı olmaktadır. Standart şekilde olan bu şartlar ile işletme ve kuruluşlar en iyi şekilde verim elde edebilirler.

 
ISO 9001 Belgesi Ne İşe Yarar?


Kişilerin işletmelerinde ve şirketlerinde bulundurulan ISO 9001 belgesi ne işe yarar? Bu belgenin şirketlerde, işletmelerde ya da kuruluşlarda bulundurulması halinde buradaki kalite sisteminin varlığının kanıtlanması mümkün olur. Şirketlerin ya da işletmelerin sistemleri için verilmekte olan bir belgedir. Bundan dolayı kişiler bu belge ile en iyiyi hedefleyip bunun için neler yapılabileceğini görme imkanını elde edebilirler. Yani müşteri memnuniyeti, üretim, pazarlama ve satış, dokümantasyon, iletişim gibi her alanda işletme ve firmalara hizmet verir.

Kişilerin en iyiyi görmesinin hedeflendiği bu tarz işletmelerde kalite belgesinin olması sayesinde hem müşteri memnuniyeti artmakta hem de kalite ve konfor yükselmektedir. Bütün faaliyetler için kalite ve iyileştirme, gelişme, değişim gibi olumlu durumların sağlanması istenmektedir. Bunların sağlanması için de kalite belgesinin varlığı kişilere yardımcı olmaktadır. Bu nedenle firmanın kalkınması ve insanların en iyi şekilde ileriyi görmesi adına bu belge gerekli ve önemlidir.

Teknoloji ve iletişim alanında yaşanmakta olan gelişmelerle doğru orantılı olarak insanların da her türlü işletme ve kuruluştan iyi sonuç alma istekleri artmaktadır. Bu nedenle kişiler de üretim ve pazarlama konusunda olumlu sonuç alınması için müşterilere daha iyi etkileşim ve de memnuniyeti artırmaya çalışarak insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır. İşte böyle bir durumda kişiler için en iyi şekilde neler yapılacağına yönelik olarak kalite sistemi devreye girer. Müşterilerin mevcut ve de gelecekteki istek, ihtiyaçlarının anlaşılması ve de bunun karşılanması bu belge ve sistem sayesinde mümkün olmaktadır.

Kurum içi liderlik bilinci de kazanılarak şirket ve kuruluşların vizyon ve misyon hedefleri amaçları sağlanır. Çalışanların da sisteme katılımları sağlanıp bu katılımlar artırılarak memnuniyet sunması sonrasında müşteri potansiyelinde daha iyi sonuçlar elde edilir. Süreçler kontrol altına alınarak en az seviyede hata yapılarak sorunlar en aza indirilmektedir. Verilere dayalı olarak hareket edileceği için kişiler daha sistematik ve de doğru olarak hareket edebilir. En iyi şekilde kalite ve konfor için bu sistem insanlara yardımcı olur. Doğrunun yapılması ve bunu sağlamak adına da neler yapılacağı bu belge ve sistem sayesinde mümkün olur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 9001 Belgesinin Faydaları Nelerdir?


Müşteri ilişkilerine odaklanmakta olan kuruluşlardaki müşteri şikayetlerinin en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Üretim ve pazarlama konusu da müşteriler tarafından gelecek olan şikayetler son bularak işletme ve kuruluşların ileri seviyede hizmet vermesine yardımcı olmaktadır. Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının daha çok artmasına yardımcı olarak işletmelerdeki kalite ve verimliliği artırmaktadır. Bu sayede kişiler üretimden satışa kadar daha iyi ve konforlu şekilde dönüşler alabilir.

ISO 9001 belgesinin faydaları nelerdir? Konusunda müşteri beklentilerini ve isteklerini ön planda tutmak ve daha iyi bir tasarım yapmak fırsatı da yakalanmaktadır. İyi tasarım ve de planlama yapmak da her zaman için işlem maliyetini en aza indirmektedir. Kalite problemlerinden kaynaklanmakta olan kalite ve kalitesizlik sorunlarının da çözülmesine yardımcı olur. Faaliyetlerinin daha iyi şekilde planlanması ve sorunların daha iyi şekilde çözülmesi adına etkin şekilde yönetim sağlanabilmektedir. Bu şekilde yönetim de tüm detaylarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutup daha sağlıklı kararlar verilmesine yardımcı olur.

Tüm sorunların sistematik olarak analiz edilmesi konusunda çok iyi derecede rahatlık sunulacağı için işletmelerde sürekli gelişmeler olmaktadır. Çalışanların da faaliyetlere katılımı sağlanarak çalışma ve motivasyon heyecanını da artırmak mümkün olur. Her alandaki sürekli iyileştirme ve kalifiye eleman oranının da artması sağlanır. Departmanlar arasında oluşan sorun ve problemlerin çözümünde ise sistematik olarak yaklaşım olması verimliliği ve kaliteyi daha çok artırır. Fonksiyonlar ve süreçler arasındaki işleyiş de organizasyon içerisindeki sağlıklı olan bilgi akışının oluşmasına yardımcı olur.

Kuruluş ve işletmelerin kalite imajı da yükselerek kuruluş ve işletme hakkında daha olumlu bir profil sergilenmiş olur. Yeni pazarlara açılma imkanı sağlanarak rakipler ile olan fark daha artar. Bu sayede hem işletmelerde hem de kuruluşlarda kişilerin beklentileri karşılanarak müşteri memnuniyetine daha çok önem verilmiş olur. Departmanlar arasındaki problemlerin çözülmesinde bu kadar etkili olan sistem ile de kişiler ve müşteri arasındaki bağ daha da kuvvetlenir. Sistematik ve de yönetsel bir alt yapı kurularak kurumsallaşma yolunda bir adım daha atılarak kalite sağlamlanmış olmaktadır.Kurumsal kimlik istikrarı ve başarıyı da beraberinde getirmektedir. Bu sayede işletme ve kuruluşlar daha fazla avantaj elde ederek istedikleri şekilde konforlu ve kaliteli şekilde üretim ve pazarlama sunmaktadır. Hem müşteri memnuniyetinin sağlanması hem de iletme ve kuruluşların en iyi ve kaliteli şekilde varlık göstermesi adına bu sistem oldukça etkilidir. Bundan dolayı işletme ve kuruluşların bu sistem hakkında bilgi sahibi olması ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi bulundurması halinde tüm artılardan yararlanılır.

Ekol Belgelendirme firmasına hemen ulaşarak sizlerde kısa süre içerisinde ihtiyacınız olan bu belgeye sahip olabilirsiniz. ISO belgesi ihtiyaçlarınız için bizi arayabilirsiniz.

 

ISO 9001 Belgesinin Önemi Nedir?


ISO 9001 belgesinin önemi nedir?
Konusunda ise müşteri potansiyelinin ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeylerde artırılması mümkün olacağından şirket ve kuruluşlar istedikleri hedefe ulaşabilirler. Bir kontrol mekanizması olarak oldukça fazla önemi bulunan bu sistem ile kişiler üretim ve pazarlama konularında müşteriyi daha iyi şekilde memnun edebilirler. Bu da müşterinin memnun olması sayesinde beğenini yükselmesini sağlamaktadır. Beğeninin artması da çalışma performansını ve potansiyelini yükselterek kişilerin en iyi şekilde verimli olarak çalışmasına olanak tanır.

Hata ve kusurların azaltılması ve hatta tamamen ortadan kalkması adına önemli olan bu standart şartları kişilere gösterip nelerin uygulanabilir olduğunu da öğretmektedir. Bu sayede kişiler artış göstermekte olan konfor ve kalite sayesinde en sağlıklı olan verimi elde ederek hem üretim de hem de pazarlamada her zaman için müşteriyi yanına çekebilir. Bizler de firma olarak bu konuda kişilere yol göstermekte ve işletme ya da kuruluşlarda kullanılması halinde nelerin olabileceği ve ne gibi artıların yaşanabileceğini kişilere göstermekteyiz. En iyi ve verimli sonuç için kişiler bu belge ve standarttan memnun kalarak müşterilere daha yakın ve konforlu bir hizmet sunabilir.
 
Ürün ve hizmet kalitesinden daha çok yönetim sisteminin kalitesi ön plandadır. Bu sayede kişiler işletmelerini ya da en çok değer vermeleri gereken müşteri potansiyelini en iyi seviyeye ulaştırmak adına bu standardı benimsemelidir. Yönetim sistemi hakkında yeterli şekilde bilgi edinilmesi ve bu kalite yönetim belgesi, sistemi sayesinde uygulamaya geçilmesi müşterilerin de memnuniyetini artırır. Buradaki en temel hedef ve de amaç olarak belirtmek gerekirse kişiler bu uygulama sistemi sayesinde müşterilerini de artırarak istedikleri beğeni seviyesine ulaşabilirler. ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi kişilerin müşteriler arasındaki oluşmakta olan bağ ve memnuniyet konusunda son derece yardımcı olan bir standarttır.

Standart son derece kolay olan ve zorlayıcı olmayan bir uygulama alanına sahiptir. Hemen her işletme ya da kuruluşa uygun olduğu için de kişiler istedikleri verimi elde edebilirler. Yapılması gerekenler ve işletmelerin ihtiyaçlarına cevap aradıkları her durumda bu sistemin kullanılması ve uygulanması oldukça mümkündür. Bu sayede hem çalışanlar hem de müşteriler tarafından üretimden ya da pazarlamadan, sonuçtan olumlu neticeler alınması da beklenmektedir. Hedef ve istenen amaca ulaşmak adına kişiler bu belge ile sistemi uygulayarak istedikleri başarıyı elde edebilirler.

Kurumsal web sitemizde yer alan EKOL BELGELENDİRME müşteri danışmanı numaralarından hemen bilgi alabilirsiniz.

 ISO 9001 Belgesi Kaç Yıl Geçerli?

Kalite ve üretim, pazarlama konusunda kişilerin oldukça verim ve konforunu artırmakta olan ISO 9001 belgesi kaç yıl geçerli? Konusunda ise 3 yıl geçerlilik söylenmekte ve ilk belgelendirme tarihinden itibaren bu belge 3 yıl içerisinden kullanılmakta ve geçerliliği bulunmaktadır. Üstelik 3 yıl sonunda yapılan düzenleme ile yani geçerliliğin tekrar kazanılmasıyla kişiler en iyi şekilde en az maliyet ile belgeyi yenileyebilir. Bu maliyet çoğu zaman işletme ve kuruluşlardan dolar ve Euro kurundaki artışa bağlı olarak artmakta ve azalmaktadır. Aynı zamanda her ISO belgesinin verilmesinin ardından 1 yıl sonra olacak şekilde yıllık ara denetimlere sahip olmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi


Denetim ücretlerinin de belirlenmesi açısından yaklaşık belge fiyatları 3’te 1’i belge fiyatının yarısı civarında olmaktadır. Bu nedenle kişiler bu oranlara da bağlı kalınarak kişiler 3 yılın ardından geçerliliği dolan belgeyi yeniletebilir. Maliyet açısından da ele alınacak olursa her ne kadar 3 yıl boyunca geçerliliği olan belgelendirme kuruluşlarının da her yıl olarak akreditasyon kurumlarınca denetlenmesi ve bu denetimler yapılırken ciddi sayılacak olan maliyetler ile ücretlerde göz önüne alındığı zaman yıllık gibi olurlar.

Kişiler ilk kez ISO belgesi alacakları zaman yıllık olarak ödenecek ara denetim rakamlarında da ödenecek olan denetim miktarları öğrenilmektedir. Bu durumda kişiler başvuru ve belgelendirme işlemlerinin yapıldığı sırada her iki tarafında lehine olacak şekilde bu belgelerin kopyaları güvenlik açısından alınmalıdır. İşletmeler ve kuruluşlar için son derece önemi olan bu belge birçok artıyı getireceğinden müşteri memnuniyeti ve üretim, pazarlama konusunda yüzünün gülmesini isteyen kişiler kesinlikle bu belgeleri almalıdır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi konusunda kişiler firmamızdan yardım alabilir.
 

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?   


Kişilerin, işletme ya da kuruluşların ISO belgesini almadan hemen önce yapması ve bilmesi gereken durumlar söz konusudur. Bunların bilinmesi halinde kişiler belge, evrak ya da başvuru konusunda en iyi şekilde detaylı olarak bilgilere sahip olur. Yetkili bir belgelendirme firmasına başvurmak her zaman daha doğrudur. Çünkü kişiler her adımda belgeler ve başvurularla ilgili olarak en doğru adımları atmakta ve bu sayede istenen sonuçlar alınabilmektedir. Belgelendirme firmasının ISO kuruluşu ya da ülkenin genel akredite olan kuruşundan onaylı olması gerekmektedir.

ISO 9001 belgesi nasıl alınır? Konusunda kişiler ilk olarak yetkili olan ve belge veren firmalara başvurmalıdır. Bu nedenle bizler firma olarak kişilere ISO hakkında detaylı şekilde yardımcı olmakta ve istedikleri genel bilgileri elde etmeleri amacıyla yol gösteri olmaktayız. Bu durumda ISO belgesini elde etmek ve başvuruda bulunup bu belgeyi almak isteyenler için en temel şekilde hizmet vermekteyiz. ISO belgesinin alınması için kişiler bu şekilde başvuruda bulunup daha sonrasında işletme ya da kuruluşlara en iyi şekilde bu belgelendirmeyi alabilirler. Belgelendirme alınırken de gerekli olan evrak ve başvuru formları için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Üretim, pazarlama ya da müşteri memnuniyeti konusunda insanların en çok ihtiyacı olan bu belgenin alınması birçok avantaj ve fayda sağlamaktadır. Bu durumda kişiler hem işletme ya da kuruluşun imajını en iyi şekilde artırmakta hem de müşteri potansiyeli artacağı için kişiler en iyi şekilde verim elde etmektedir. Bir belgelendirme kuruluşuna başvurulması ISO belge alınması için son aşama olarak bilinmektedir. Başvuru öncesinde belge almak isteyenler de hazırlıkları tam olarak tamamlayarak süreci bitirmektedirler. Bu durumda hazırlık tamamlama süreçleri ISO şartlarına uyum sağlanması, ISO yönetim sisteminin iş sürecine adapte edilmesi, Sürecin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

Kişilerin ya da firmaların ISO belgesi alması için gerekli olan tüm şartları en uygun şekilde tamamlaması ve istenilenleri yürütmesi gerekmektedir. Bu durumda kişiler ISO belgesi almaya karar verdikten sonra en iyi ve pratik şekilde tüm belge ve başvuruları oluşturmalıdır. ISO yönetim prensipleri iş faaliyetlerine ve yönetim şemasına yansıtıldıktan sonra ise belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunulması gerekmektedir. Baş denetçi ile yapılmakta  olan tüm kontrol ve denetlemeler de belge almaya uygun olunup olunmadığını ortaya çıkarmaktadır. Bu sayede kişiler ISO belgesini alıp en iyi sonuca ulaşabilir. Birçok avantajı ve artısı bulunan belge ile kişiler hem müşterilerini artırabilir hem de onların memnuniyetini sağlayarak beğeniyi artırabilirler. Bu sayede istenen verim ve konfor da sağlanmış olmaktadır.

ISO 9001

ISO 9001 Belgesi Kimlere Verilir?

ISO 9001 belgesi kimlere verilir? Konusunda ise kişilerin, işletme ya da kuruluşların bilmesi gereken bazı önemli durumlar vardır. Belgenin alınması aşamasında nasıl ki süreçler ve birtakım yerine getirilmesi gereken unsurlar varsa belgenin kime verileceği konusunda da insanların bilmesi gereken durumlar olmaktadır. Bu nedenle belgenin herkese verilip verilmediği, kimlerin bu belgeyi alabileceği ya da ne gibi faydalarının olabileceği aynen belirtildiği şekilde söylenmektedir. Bu durumda sizler de firmamızdan bu konularda destek alabilirsiniz.

ISO belgesinin her türden kuruma verileceğini belirtmekte fayda vardır. Bu nedenle her türden kuruluşun bunu alabilmesi ve belgeyi temin edebilmesi son derece mümkün olur.  Özellikle de henüz organizasyon şemasını çıkaramayan ve işyerindeki yetkili bir kişinin bulunmaması halinde işlerin aksamakta olduğu zamanlarda işlerin aksadığı kurumlarda da işlevsel bir çalışma modeli oluşturulmasından son derece alınabilecek belgedir. Bu belge özellikle de belgenin ihtiyaç durumunda olmasıyla kolaylıkla alınabilmekte ve kişilerin istedikleri zaman başvurması ve başvuru sürecini tamamlaması gerekmektedir.

KOBİ ve de dengi olan firmalar ile beraber büyük ölçekli firmalara da verilebilecek olan belgenin hak edilmesi açısından ISO 9001 şartlarına uygunluk sağlamak son derece gereklidir. Mevzuata gayet uygun şekilde hazırlanmış olan üniversite imzalı ve de ıslak imzalı olan sertifikaya sahip olan belgeler konusunda da firmamızdan hizmet alabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde ilgili olan standartların kurumsal olan kültürel ve ilkeler haline getirilmemesiyle beraber istihdam edilmekte olan personele doğru bir şekilde aktarılmaması da aksaklığa neden olur.

Kişiler her türlü aksaklık ya da herhangi bir sorunun olmaması adına ISO 9001 kalite standartlarıyla alakalı olarak eğitimlerin düzenli şekilde verilmesi ve bu konuda olan her türlü gelişmelerin rapor halinde yazılması gerekmektedir. Bu şekilde global standartların da kurum içindeki onay ve kabulünün sağlanması gerekmektedir. Bu şekilde daha işlevsel ve kaliteli olan bir organizasyon ortaya çıkmış olur. Bu durumda kişilerin en iyi ve kaliteli şekilde bunu başarması ve istenilen sonuçların elde edilmesi adına bu belgenin alınması son derece gereklidir. Bu kalite ve organizasyona sahip olmayı bilen ve bu doğrultuda ilerlemekte olan her firma en iyi şekilde hedefine ulaşmaya başlar.

Belgenin alınması belgenin artılarından yararlanılması sonrasında en olumsuz dönemlerinden bile geçmiş olan kuruluş ya da işletmeler her zaman için amacına ulaşabilir. Hem çalışanların motivasyonu hem de müşterinin beğenisi ile üretim ve pazarlama konularında işletmeler son derece iyiye doğru yaklaşmaktadır. Bu nedenle kişilere her zaman için yardımdı olacak bu belge hakkında firmamızdan yardım alabilir ve istediğiniz hedefe ulaşamaya çalışabilirsiniz.

Uygun teklif avantajlarımızdan yararlanmak ve EKOL BELGELENDİRME kampanyalarından haberdar olmak için INSTAGRAM hesabımızı takip etmeyi unutmayın.
 

ISO 9001 Belgesi Fiyatı


ISO 9001 belgesi fiyatı değişkenlik ve farklılık göstermekte olan kriterlerden dolayı tutarı net olarak belirli şekilde nitelendirilememektedir. ISO 9001 belgesinin alınabilmesi adına TÜRKAK yardımcı olmakla beraber bununla birlikte bir de yabancı akreditasyondan bahsedilebilir. Bu nedenle kişiler en hızlı ve en etkili çözümü alıp firmasına iyi gelmesi açısından belgeye başvurabilir. ISO belgesi çeşitli tutarlarda olmakla birlikte KDV dahil farklı şekilde fiyatlandırılmaktadır. Kişiler ilk kez bunu alacaksa ya da belgelendirme konusunda yenileme yapılacaksa da kişilerin buna göre tutar ödeyeceğini bilmesi gerekmektedir.

Fiyat konusundaki değişiklik ile beraber belgenin alınmasının getirdiği avantaj ve faydalara da ek olarak kişilerin bu belgeden son derece memnun kalması mümkündür. Çoğu firmalar tarafından net şekilde anlaşılamamış olan ve doğru şekilde tanımlanmamış olan bu belgen,n fiyatı konusunda yanlış bilinen doğrunun söylenmemesi adına fiyatlardaki değişikliklerden bahsedilir. Danışmanlık hizmeti alınıp alınmayacağı, danışmanlık sonrasında personel için verilecek olan eğitimin fiyatı, firmanın faaliyet sürmekte olduğu sektör ve de bu belgenin ne amaçla alınmak istediği durumlar oldukça etkilidir.

Kişiler belgeyi alırken zorunluluktan mı yoksa istekten ve beklentilerini karşılamak için mi yaptığı konusunda da fiyatta değişiklikler olmaktadır. Tüm soruların daha iyi şekilde netleşmesi ve kişilerin bu belgenin fiyatı hakkında en doğru yanıtı alması için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede avantajları ve artıları bakımından kişilere faydası olan bu belgenin alınması halinde kişiler için daha olumlu sonuçlar doğmaktadır.

Alanında uzman kadromuz, eğitmenlerimiz ve danışmanlarımız ile EKOL Belgelendirme olarak sizlerin tüm Türkiye´de hizmetinizdeyiz.

ISO 9001 Belgesi İçin Gerekli Evraklar?

Kişilerin ISO 9001 belgesini almaları ve bu belge ile işletmelerini daha iyi şekilde yönetmeleri için ilk olarak hangi belge ya da evrakların gerekli olduğunu bilmelerinde fayda vardır. Bu belgenin alınması ve kişilerin müşterinin memnuniyetini sağlaması için birtakım belgeler önem arz eder. ISO belgesi için gerekli evraklar? İlk olarak kişilerin hazır bulundurması gereken vergi levhasının olması gerekir. Bununla birlikte ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgesi de gerekmektedir. İmza sirküsü, resmi çalışan listesi, faaliyet gösterilmekte olan sektöre göre kapasite raporu da gerekmektedir.

Kişilerin başvuru aşamasında üretim izni ve belge sözleşmesi de gerekmektedir. Başvuru esnasında ve de başvurunun öncesinde bu belgeler son derece hayati önem taşımaktadır. Bu belgenin alınması için son derece gerekli olan bu evraklardır. Bu evrakların hazır hale getirilmesi ve başvuruda bulunulması halinde kişilere ISO belgesinin verilmesi mümkündür. Ancak bu belgeler ya da evraklar haricinde kişiler hiçbir şekilde bu belgeyi temin edememektedir.

Kişilerin işletmelerini ve kuruluşlarını en iyi sonuca ulaştırmak için kişiler en iyi sonucu almak adına firmamızdan destek alabilirler. Bu durumda kişilerin müşteri memnuniyetini sağlamaları ve çalışan potansiyelinin de artması için kişilerin bu belgeye ihtiyacı vardır. ISO belgesi konusunda daha detaylı bilgiler için kişilerin firmamızdan yardım almaları yeterli olmaktadır.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak verdiğimiz ISO 9001 hakkında bilgi almak, firmanıza nasıl bir katkısı olabileceğini öğrenmek ve bu konuda destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

ISO CERT

ISO 9001, uluslararası bir standarttır ve bir kuruluşun kalite yönetim sistemini tanımlar. ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun müşteri memnuniyetini artırmak, iş süreçlerini iyileştirmek, riskleri azaltmak ve ürün veya hizmet kalitesini artırmak için belirli standartlara uyduğunu gösterir. Ekol Belgelendirme Sertifika Örnekleri için BURAYA TIKLAYINIZ..

Sıkça Sorulan Sorular
ISO 9001 Neyin Kısaltmasıdır?

 ISO 9001, "Quality management systems -- Requirements" olarak adlandırılan bir ISO standardıdır.

ISO 9001 Nedir?

 ISO 9001, organizasyonların kalite yönetim sistemini kurmaları ve sürekli olarak iyileştirmeleri için gereken gereksinimleri tanımlar.

ISO 9001 Denetimi Nasıl Olmaktadır?

 ISO 9001 standartlarına uyumun değerlendirilmesi genellikle belgelendirme kuruluşları veya iç denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir denetim sürecini içerir. Bu süreç, organizasyonların kalite yönetim sistemlerini kontrol eder.

ISO 9001 Standart Detayları Nedir?

 ISO 9001 standartları, kalite politikası, kalite hedefleri, proses yönetimi, iç denetimler, yönetimin gözden geçirmesi ve sürekli iyileştirme gibi konularda gereksinimleri belirler.

ISO 9001 Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

 ISO 9001 belgesinin geçerlilik süresi belirli bir standart tarafından belirlenmez. Belgelendirme kuruluşları, belgelendirme süreçlerini belirlerken bu konuyu ele alır.

ISO 9001 Ne İşe Yarar?

 ISO 9001, organizasyonların kalite yönetim sistemini kurarak ürün ve hizmet kalitesini artırmalarını sağlar.

ISO 9001 Kapsamında Neler Olmalıdır?

 ISO 9001 kapsamında, organizasyonlar kalite politikalarını belirlemeli, süreçlerini belgelemeli, iç denetimler yapmalı ve sürekli olarak iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.

ISO 9001 Kapsamında Risk Analizi Nedir?

 ISO 9001 kapsamında risk analizi, organizasyonların süreçlerinde karşılaşabilecekleri potansiyel riskleri belirlemek ve yönetmek için yapılan bir süreçtir.

ISO 9001 Belgesini Kimler Almak Zorundadır?

 ISO 9001 belgesi, kalite yönetim sistemini kurarak ürün ve hizmet kalitesini artırmak isteyen organizasyonlar tarafından alınabilir. Ancak, ISO standartları genellikle isteğe bağlıdır ve alınması zorunlu değildir. Organizasyonlar, kalite yönetim sistemlerini belgeleyerek müşterilere ve paydaşlara kaliteli ürün ve hizmet sunmak istediklerinde bu belgeyi alabilirler.

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp