Sepetim Sepetim

Kosher Belgesi

KOSHER BELGESİ

Kosher belgesi musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünlerin göstergesi olan bir belgedir. İşletmelerde üretim yapılırken tüm aşamaların ve kullanılan malzeme ve hatta ekipmanların musevi inançlarına uygunluğu din adamları tarafından kontrol edilir. Musevi dini kuralları gereğince tüketilmesine cevaz verilen gıda maddeleri için düzenlenen "Koşer Belgesi", bu gıda maddelerinin kaynağından sunumuna kadar geçen süreçte koşullara uygun olarak hazırlandığının gözlenerek saptandığını teyit eden bir belgedir. Uygulama, ekipman ve malzemelerde inançlarına aykırı bir durum olmaması durumunda din adamları firmada üretilen ürünlere Kosher Belgesi verir.

Kosher İbranice’de “uygun” anlamına gelmektedir Ürünlerin yöneldiği İsrail pazarlarındaki dindarlık durumuna göre kurallar katılaşabilmektedir. Dünyada toplam Yahudi nüfusu 14 Milyon civarında olup, bu nüfusun yaklaşık % 40’ı İsrail’de yaşamaktadır. İsrail’de gıda maddelerinin Koşer olması yasal olarak zorunlu değildir. Ürünlerin Koşer olması tercih sebebi olabilirken, Koşer Belgelendirmesinin getirdiği maliyet, ürünlerin fiyatının yükselmesine neden olmaktadır. Koşer konusunda en hassas ürünler, et ve süt ürünleridir. İsrail’e gıda ürünleri ihraç eden firmalarımızın Koşer Sertifikası ile ilgili olarak karşılaştıkları en önemli sorunun, Koşer olarak yapılan üretimin getirdiği maliyet artışları olduğu görülmektedir.

Yurt dışında imale edilen yada yurt dışına satışı gerçekleşen birden fazla ürünün üzerinde Koşer ibaresi yer alır. Bu ibare Yahudi olmayanlar tarafından da aranan bir özelliktir. Çünkü Yahudilerde domuz eti tüketmek ve kullanmak yasaktır.

Koşer Belgesi Verilme Süreci


Kosher ’in Musevi dinine uygun ve tam demektir. Kosher sertifikası Musevi inancına uygun şekilde imal edilmiş ürünleri tescilleyen bir belgedir. Kosher ibaresi Museviler dışında da aranan bir özelliktir. Bu belgeye sahip ürünlerde domuz eti ve bileşenlerinin olmaması Müslümanlar tarafından da bu ürünlerin tercih edilmesini sağlamaktadır. Özellikle Avrupa pazarına ihracat yapmayı düşünen firmaların ürünleri için bu belgeyi alması emsalleri arasında bu ürünleri ön plana çıkarmaktadır.

Kosher belgeli firma sayısı her sene bir önceki yıllara göre artmakta ve tüketim piyasasında Kosher belgeli ürünler daha büyük bir Pazar payına sahip olmaktadır. Kurumlarda üretim gerçekleşirken bütün süreçlerin ve kullanılan malzeme hatta ekipmanların Musevi inançlarına uygunluğu din adamlarınca üretim yerinde denetimi gerçekleşir. Uygulama, ekipman ve malzemelerde inançlarına ters bir durum olmaması halinde din adamları firmada imal edilen ürünlere KOSHER (Koşer) Belgesi verir.

Et dışındaki ürünlerin de koşer sayılabilmesi ve kaşer sertifikasına sahip olabilmesi adına din adamları tarafından incelenmiş ve hijyene uymayan veya Yahudi inançlarına aykırı katkı maddesi ya da işlem basamakları kapsamaması gereklidir. Bu nedenle koşer belgesine sahip olmak isteyen üretici firmalar bu incelemeden geçerler. Bu sertifika Musevi dini mensuplarının yoğun olarak yaşadıkları ülkelere ihracatta da önemli bir unsur olarak görülmektedir. Koşer Belgesi almak isteyen firma aşağıdaki işlem basamaklarını bilmeli ve ona göre hazırlık yapmalıdır.

Hangi Ürünler Kosher Kapsamındadır?

* Koşer ve helal et ve et ürünlerinin büyük benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Domuz ve bileşenleri Musevi inancında da yasaklanmıştır. Benzer şekilde tüketimine izin verilen hayvanların da kesim yöntem ve şartlarının uygun olması, sakat ve hasta hayvan kesilmemesi, kanın boşaltılması gerekmektedir.
* Karada yaşayan hayvanlar arasında geviş getiren ve çift tırnaklı hayvanların yenmesi serbest olmak ile birlikte, bu özelliği bulundurmayanlar ise yenmesi yasaktır ve tavşan, domuz ve deve eti de yenmesi yasaktır.
* Balık dışındaki deniz canlılarından kabuklu canlılar ve yumuşakçalar koşere uygun değildir.
* Bitkisel ürünlerin böcek, asalak ve haşereden arındırılmış olması gerekmektedir.
* Museviliğe göre bir ürünün nihai olarak koşere uygun olabilmesi için ham halinden hazırlık, işleme, pişirilme ve tüketim aşamasına dek tüm süreçlerde Koşere uygun bir süreç takip edilmek zorundadır.
* Asla kan tüketilemez. Et ve süt ürünlerinin birlikte kullanılması ise yasaktır.
* Üretimde kullanılan araç, malzeme, kap, fırın gibi tüm ekipmanın da temiz ve dinen pak olması gerekmektedir.

Koşer Belgesi verilme sürecindeki işlem basamakları;


* Koşer Belgesi veren yetkili kuruluşa başvuru yapılır.
* Yetkili kuruluş tarafından verilen formlar doldurulur ve istenilen belgeler istenilen formatta (PDF veya DOC gibi) yetkili kuruluşa sunulur.
* Yetkili kuruluş aldığı dokümanları inceler ve eksiklik yoksa ilgili firmaya fiyat teklifi yapar.
* Fiyatta anlaşma sağlanması durumunda yetkili kuruluş ilgili firmaya denetlemeler için hangi gün geleceğini bildirir.
* Yetkili kuruluş belirttiği tarihte denetlemeleri yapar.
* Denetlemeler sonucunda eksik aksak husus varsa düzeltilmesi belirtilir, eğer yoksa veya eksik aksak hususlar giderildi ise Koşer Belgesi yetkili kuruluş tarafından ilgili firmaya verilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle sıralanabilir;

* Kosher Belgesi için başvurduğunuz ürünlerde bulunan tüm katkı maddelerinin kosher belgeli olmasına dikkat edin. Ürün ambalajlarının üzerinde K ya da daire içinde U işaretinin olması yeterli. Bulunmayanlar için belgesinin bir kopyasının bulunması gerekiyor.
* Bitkisel ürünler için böcek varlığının araştırılması ve gerekli temizlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.
* Alkol sirkesi, şarap sirkesi gibi alkol içeren malzemelerin gerek ürünlerde gerekse üretim alanında bulunmaması gerekiyor.
* Et ve süt ürünlerinin kullanıldığı durumlarda karışma ihtimalinin tamamen engellenmesi gerekiyor. İnanç gereği ikisi bir arada tüketilmiyor. Çapraz bulaşmaların engellenmesi ve iki tür için kullanılan ekipmanların ayırılması en uygun çözüm gibi görünüyor.
* Balık ürünleri de süt ürünleri gibi et ürünleri ile karıştırılmamalıdır.
* Yemekhanelerde kullanılan çatal, bıçak, kaşık gibi ekipmanların üretim sahasında kullanımı engellenmelidir.
* Genel temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.

Bu temel gereklilikler tarla kaynaklı hammadde kullanan işletmeler içindir.

Koşer Belgesi’nin Geçerliliği

Koşer Belgesi’nin geçerliliği alınan ürüne göre değişir. Ancak genellikle Koşer Belgeleri bir yıl süreyle geçerlidir. Belgenin geçerliliğini yitirmesi ile  yetkili kuruluş tarafından tekrar denetlemeler yapılır ve belge yenilenir. Koşer Belgesi alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak denetlemeler yılda bir kere yapılabilirken yılda birkaç kez de yapılabilir.

"EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak Kosher Belgesi sürecinde sizlere destek olmak istiyoruz. Detaylı bilgi almak ve hizmetimizden yararlanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz."
 

Sıkça Sorulan Sorular
KOSHER Neyin Kısaltmasıdır?

 KOSHER, İbranice kökenli bir terim olup "uygun" veya "tutulan" anlamına gelir. Özellikle Yahudi

dini geleneklerine göre uygun ve helal sayılan gıda ürünlerini ifade eder.
KOSHER Belgesi Nedir?

 Kosher belgesi, bir gıda ürününün Yahudi dini yasalarına (kashrut) uygun olduğunu belirten bir

sertifikadır. Bu belge, gıda üreticilerinin, işleyicilerin veya dağıtıcıların, ürettikleri veya satışa
sundukları ürünlerin belirli kurallara uygun olduğunu doğrulayan bir tür güvence sağlar. Bu belge,
genellikle bir Yahudi dini otoritesi veya kosher sertifikasyon ajansı tarafından verilir.
KOSHER Denetimi Nasıl Olmaktadır?

 Kosher denetimleri, genellikle uzman kuruluşlar veya Yahudi dini otoriteler tarafından

yürütülür.Kosher denetim süreci, işletmenin Kosher standartlarına uygunluğunu sağlamak ve
sertifikasyon almak için düzenli olarak tekrarlanabilir. Bu süreç, gıda üreticilerinin ve işleyicilerinin
Yahudi tüketici kitlesine hitap eden ürünleri güvenilir ve doğru bir şekilde hazırlamalarını sağlamak
amacıyla yürütülür.
KOSHER Standart Detayları Nedir?

 KOSHER standartları genellikle aşağıdaki temel prensiplere dayanır:

1 Et Ürünleri:
- Sadece belirli türdeki hayvanlar, genellikle "temiz" olarak kabul edilenler, Kosher olarak kabul
edilir.
- Et, belirli bir ritüel kesim yöntemi olan shechita tarafından kesilmelidir.
2 Süt Ürünleri:
- Et ve süt ürünleri aynı anda kullanılmamalıdır. İki tür ürün arasında belirli bir süre beklenmelidir.
- Süt ürünleri Kosher bir sertifikaya sahip olmalıdır.
3 Parve Ürünleri:
- Et veya süt içermeyen, bitkisel veya sentetik kaynaklı ürünler "parve" olarak adlandırılır ve bu tür
ürünler, hem et ürünleri hem de süt ürünleri ile bir arada kullanılabilir.
4 Deniz Ürünleri:
- Deniz ürünleri, genellikle pullu ve yüzgeçli olmalıdır. Yengeç, karides, midye gibi kabuklu deniz
ürünleri çoğu Yahudi otoriteye göre Kosher kabul edilmez.
5 Bitkisel ve Diğer Gıdalar:
- Bitkisel gıdaların, meyve ve sebzelerin doğal hali Kosher olarak kabul edilir.
- Bazı sebzelerin ve meyvelerin temizlenmesi, böcek kontrolü ve kontrol prosedürleri gibi belirli
önlemler alınmalıdır.
6 Kesim Yöntemi:
- Etin ritüel kesim yöntemi olan shechita, belirli bir dini kesim yöntemini içerir.
- Etin ritüel kesilmesini gerçekleştiren kişi, özel bir eğitim almalı ve belirli bir yeterlilik seviyesine
ulaşmalıdır.
7 Kosher Mutfak Ekipmanları:
- Et ve süt ürünleri için ayrı mutfak ekipmanları ve kaplar kullanılmalıdır.
- Ayrıca, bu ekipmanların temizlenmesi ve kullanımı sırasında belirli prosedürler uygulanmalıdır.
Bu standartlar, Kosher sertifikasyon sürecinde uygulanır ve gıda üreticileri, bu standartlara uyum
sağlamak için belirli prosedürleri ve kontrolleri uygular. Kosher sertifikası almak, gıda ürünlerinin
Yahudi tüketicilere hitap edebilmesi ve Kosher pazarlarda kabul görmesi açısından önemlidir.
KOSHER Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

 Kosher belgesinin geçerlilik süresi, belgenin verildiği kuruluş veya ajansa ve ilgili yerel yasal

düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, Kosher sertifikaları bir yıl süreyle geçerli
olabilir. Ancak, belge sağlayan kuruluşun politikalarına ve uygulamalarına bağlı olarak bu süre
değişebilir.
KOSHER Belgesi Ne İşe Yarar?

 Bu belge, gıda üreticileri veya işleyicileri için çeşitli önemli işlevlere sahiptir:

1 Pazar Erişimi
2 Tüketicilere Güvence
3 Dini Uyum
4 Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Açılma
5 Kosher Yemek Hazırlama ve Servisi
6 Rekabet Avantajı
Gıda üreticileri ve işleyiciler için Kosher belgesi almak, hem pazar genişlemesi hem de tüketicilere
güven sağlama açısından önemli bir adımdır.
KOSHER Belgesi Kapsamında Neler Olmalıdır?

 Kosher belgesi kapsamında yer alması gereken temel unsurlar şunlardır:

1 Ürün Tanımı ve İçerik
2 Üretim Süreçleri ve Yöntemler
3 Denetim ve Gözetim Bilgileri
4 Kritik Kontrol Noktaları (CCP)
5 Ürün Ambalajı ve Etiketleme
6 Sertifikasyon Ajansının Bilgileri.
7 Ürünün ve Üretim Tesisinin Adresi
8 Belge Numarası ve Geçerlilik Süresi
9 Ürün Grupları ve Kapsam
Bu unsurlar, Kosher belgesinin kapsamını ve içeriğini genel olarak ifade eder. Ancak, belgeyi veren
kuruluşun politikalarına ve uygulamalarına bağlı olarak, belgenin içeriği ve detayları değişebilir.
KOSHER Belgesi Kapsamında Risk Analizi Nedir?

 Kosher belgesi kapsamında risk analizi, gıda üretim süreçlerindeki potansiyel tehlikelerin

belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması sürecini içerir. Bu, üretim süreçlerinin
Yahudi dini yasalarına (kashrut) uygunluğunu sağlamak ve Kosher belgesi almak amacıyla
gerçekleştirilir. Risk analizi, gıda üretim süreçlerindeki potansiyel tehlikeleri belirleyerek ve bu
tehlikelerle başa çıkacak kontrol önlemlerini belirleyerek Kosher standartlarının sağlanmasına katkıda
bulunur. Bu, Kosher belgesi almak ve sürdürmek için önemli bir adımdır.
KOSHER Belgesini Kimler Almak Zorundadır?

 Kosher belgesini almak genellikle gıda üreticileri, işleyicileri veya dağıtıcıları gibi gıda endüstrisi

aktörlerine yöneliktir. Belirli bir işletmenin Kosher belgesi alıp almayacağı, genellikle işletmenin
faaliyet alanına, üretim süreçlerine ve hedef kitlesine bağlıdır. Yahudi tüketicilere hitap eden veya
Kosher pazarlarda yer almayı amaçlayan işletmeler, Kosher belgesi almayı düşünebilirler.
Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp