Sepetim Sepetim

MEB Okullarına ISO Belgelendirme Hizmeti

MEB Okullarına ISO Belgelendirme Hizmeti için sizlerin hizmetinizdeyiz. Ekol Belgelendirme olarak Türkiye´nin tüm bölgelerindeki okullar için ihtiyaç duyulan ISO sertifikaları için hemen bizden teklif alabilirsiniz.

Ekol Belgelendirme olarak güncel olarak MEB Okullarının ihtiyaç duyduğu tüm ISO sertifkalarını 1 paket halinde en uygun fiyatlardan sunmaktayız. Alanında uzman danışmanlarımız ile ihtiyaç duyduğunuz ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 belgesi, ISO 45001 Belgesi ve ISO 27001 Belgesini tek bir paket yaptık. Denetime girmeniz için ihtiyacınız olan bu belgelerin sistemlerinin kurulumlarını kısa süre içerisinde isterseniz online, isterseniz yüz yüze danışmanlıklarımız ile size sunabilmekteyiz. Kısa sürede onlarca okula hizmet veren danışmanlık firmamız ile sizlerin hizmetindeyiz.

OKULLARA VERİLECEK OLAN  YÖNETİM SİSTEMLERİ

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
• ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Yönetim sistemlerinin etkin olarak uygulanması sonucunda Okullara sağlayacağı Faydalar

a) Kaza, kayıp, israf ve hata oranlarında azalma meydana gelir,
b) Okul/kurumlarda, süreçlerin planlı yürütülmesinden dolayı, sürdürülen iş ve işlemlerin
aksaklıkları hızlı tespit edilir,
c) Eğitim öğretim faaliyeti gösteren benzer kurumlar arasında öncü nitelik belirginleşir,
okul/kurumun marka değeri ortaya çıkar,
d) Elde edilen nitelikli kazanımlarla, bütün paydaşların memnuniyeti artar,
e) Öğrenci ve çalışanların okul/kurumu sahiplenerek ortak kültür dili geliştirilir,
f) Öğrenci ve çalışanların sorumluluk duyguları ve farkındalık seviyeleri yükselir,
g) Okul/Kurumda yürütülen tüm süreçler, ideal/hedeflenen seviyeye ulaşır,
h) Yönetim ve organizasyonun performans göstergelerindeki verilere ulaşıldığından
verilere dayalı yönetim anlayışının hayat bulması sağlanır,
i) Okul/kurumun kendi kendini İç tetkikler ile değerlendirmesi ve iyileştirme yapılarak
sürekli gelişme sağlanır.

Ekol Belgelendirme olarak Okullara yönetim sistem kurulumunda ve de belgelendirme süreçlerinde destek olmaktayız.

OKULLAR İÇİN YÖNETİM SİSTEMLERİ KURULUMU

• 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname,
• 4857 sayılı İş Kanunu,
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
• 2014/16 sayılı Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi,
• 2017/27 sayılı Bakanlığımız Yönetim Sistemleri Belgelendirme Genelgesi,
• TS EN ISO/IEC 17021 Uygunluk Değerlendirilmesi Standardı,
• TS ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı,
• TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standard;

MEB Okullarına ISO Belgelendirme Hizmeti

MEB tarafından
Başvurusu kabul edilen okul/kurumlara “Sistem Belgelendirme Sözleşmesi” ile birlikte
Sistem “Belgelendirme Tetkik Programı” da gönderilerek onaylanması istenir. Programda
yer alan tarihler ve tetkik süreleri, okul/kurumları bilgilendirmek amacıyla gönderilir.
Tetkik programı; okul/kurumların I. Aşama, II. Aşama, Gözetim ve Belge Yenileme
Tetkiklerinin; tarihi, tetkik tipi, adam/gün sayısı, değişen durumları, önceki tetkik sonuçları
(majör, minör, gözlem), hakkında inceleme yapılarak, tetkik için gereken hazırlığın yapması
amacıyla oluşturulur.

I. AŞAMA (DOKÜMAN İNCELEME) TETKİKİ
I. Aşama (doküman inceleme) tetkiki, aşağıdakileri gerçekleştirmek için yapılır.
a) Okul/kurumun yönetim sistemi dokümanlarının tetkik edilmesi,
b) Okul/kurumun yerinin ve özel şartlarının incelenmesi,
c) Yönetim sisteminin hedefleri ve sağlanan hizmetlerin incelenmesi,
d) Yönetim sisteminin kapsamı, prosesleri ve uygunluğunun değerlendirilmesi, (örneğin
kalite, çevre, işlemlerinin yasal durumu, ilgili riskler, vb.) hakkında bilgilerin
toplanması,
e) Yönetim sistemi faaliyetlerinin tanımlanması, II. Aşama denetiminin planlaması,
f) İç tetkik ve yönetimin gözden geçirme toplantısı sonuçlarının değerlendirilmesi,
g) II. Aşama denetime hazır olduğuna karar verilmesi,
Okul/kurumun yönetim sistemini uygulamaya başlamasından en az iki ay sonra I. Aşama
Tetkik gerçekleştirilir. Düşük ve orta risk skoruna sahip başvurularda, I. Aşama Tetkik
için doküman inceleme, masa başı çalışması ile yapılabilir. Merkez İSGB gerekli gördüğü
takdirde, orta riskli grupta yer alan başvuruların I. Aşama Tetkiki sahada yapılabilir.
Masa başı tetkikleri için “Sistem Belgelendirme Tetkik Planı” hazırlanmaz. I. Aşama
tetkikte bulunan uygunsuzluklar (majör-minör) ile ilgili olarak gerçekleştirilecek düzeltici
faaliyetler, II. Aşama denetimi öncesinde tamamlanır.

E. II. AŞAMA DENETİMİ

1. Denetimin Planlanması
II. Aşama Denetim, okul/kurum alanların da gerçekleştirilir. Denetim öncesinde Baş
Denetçi tarafından “Sistem Belgelendirme Denetim Planı” hazırlanarak okul/kuruma ve
diğer denetim ekibi üyelerine gönderilir.
2. II. Aşama Denetimin Gerçekleştirilmesi
II. Aşama denetimin amacı, okul/kurum yönetim sisteminin yürütülmesinin ve etkinliğinin
değerlendirilmesidir. II. Aşama denetim, okul/kuruma ait alanlarda gerçekleştirilir. II.
Aşama denetim aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yapılır.
a) Yönetim sistemi standardına, dokümantasyonun uygun olduğunun kanıtlanması,
b) Hedef, politika ve amaçlara uygun olarak belirlenen performansların; izlenmesi,
ölçülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesi,
c) Yönetim sistemi şartlarına uyma hakkında performansın değerlendirilmesi,
d) Yürütülen iş ve işlemlerinin uygulanma şeklinin gözlenmesi,
e) İç tetkik ve yönetimin gözden geçirme kayıtlarına ulaşılması,
f) Yönetim sistemi politikalarının ve yönetimin sorumluluğunun alandaki çalışmalara
yansıması,
g) Dokümantasyon, politika ve stratejiler, performans hedef ve amaçları, uygulanan
yasal şartlar, sorumluluklar, personelin yeterliliği, uygulamalar, prosedürler,
performans verileri ve iç tetkik bulguları ile hedefler arasındaki ilişki düzeyinin
gözlemlenmesi,
II. Aşama denetimde tespit edilen uygunsuzluklar, “Sistem Belgelendirme Uygunsuzluk
Formuna” kaydedilir. “Sistem Belgelendirme Uygunsuzluk Formunda”, düzeltici
faaliyetlerin kapsamı ve tamamlama süreleri, denetim ekibi ve okul/kurum müdürü
tarafından kapanış toplantısında veya denetime müteakip en fazla 15 gün içerisinde
belirlenir. Uygunsuzluk Formu, denetim ekibi ve okul/kurum müdürü tarafından
uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır.
Okul/kurumun imzadan imtina etmesi durumunda, Baş Denetçi bu durumu “Denetim
Raporunda” belirtir, raporda yer alan hususlar okul/kuruma yazılı olarak bildirilir.
Okul/kurumun karara tebliğ tarihini müteakip 15 gün içerisinde itiraz edilmesi halinde
“İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesine” sunulur.
II. Aşama denetimde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak gerçekleştirilecek
düzeltici faaliyetler, en geç 15 gün içinde tespit edilerek MEB Merkez İSGB’ye bildirilir,
minör/majör uygunsuzluklar en çok üç ay içerisinde tamamlanır. Mücbir (doğal afet,
ölüm, vs.) bir sebebe dayanan mazeretlerde bu süre en fazla üç ay daha uzatılabilir.

Çok daha fazlası için sizde hemen incelediğiniz web sitemizde yer alan Ekol Belgelendirme müşteri hizmetlerimizi arayabilirsiniz.

Türkiye´nin farklı noktalarında bir çok MEB okulu için denetimlere girmeden önce ihtiyaç duydukları tüm ISO BELGELERİNİ uzmanlarımız verecekleri eğitimler, danışmanlıklar ile hazır bir şekilde online olarak sundu. İhtiyacınız olan denetim öncesi bu belgelere hızlı erişebilmek adına atacağınız adımları, alacağınız belgeleri Ekol Belgelendirme hızlı bir şekilde sunabilmektedir.

4 sistemin de hızlı bir şekilde kurulması, işlemde olması için sizde hemen bizi arayabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

 • Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemleri
  Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemleri için bilgi alabileceğiniz ve firmanızın ihtiyacı olan tüm hizmeti uzman danışmanlardan temin edebileceğiniz EKOL BELGELENDİRME firmamıza hoşgeldiniz.
 • GRS Belgesi Almak ve Danışmanlık Hizmetleri
  GRS Belgesi Almak ve Danışmanlık Hizmetlerinde uygun fiyatlar ile ilgili sertifikaya hızlı bir şekilde sahip olmak için hemen Ekol Belgelendirme firmamızı arayabilirsiniz.
 • Iso 9001 Kalite Sertifikası
  Belgelendirme Hizmetleri ISO 9001 ve Iso 9001 Kalite Sertifikası taleplerinizin tamamında profesyonel bir kadro ve ekip ile en hızlı sonuca en kaliteli şekilde ulaşmak için Ekol Belgelendirme firmasını tercih etmelisiniz.
Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
 • T0212 909 12 07
 • W0552 746 10 51
 • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp