Sepetim Sepetim

Organik Tarım Belgesi

ORGANİK TARIM BELGESİ

Organik Tarım, sürdürülebilir bir eko-sistem, güvenli gıda, sağlıklı beslenme, sosyal adalet ve hayvanlar için de daha iyi çevresel yaşam şartları ile sonuçlanan bir süreçler dizisine dayalı, bütünsel bir sistem yaklaşımıdır. Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, pestisit, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için kimyasal gübre ve zirai ilaçların hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerine aynı işi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir.

Organik tarım, tarih öncesi çağlardan itibaren uygulanan geleneksel yöntemlere dayanan, genetiğiyle oynanmamış tohum ve fide ile kimyasal kullanılmadan tarımsal ürün ve hazır yem kullanılmadan doğal otlama ve yayılma ile antibiyotik kullanımının olmadığı hayvancılık yapmayı amaçlayan bir tarımsal yöntemdir. Brüksel Avrupa Parlamentosu’nun düzenlemesine göre ise (27 Nisan 2018), organik tarım, iklim ve çevre dostu uygulamalar ile yüksek biyoçeşitlilik seviyeleri sağlayan, maddeler ve yöntemler ile üretilen ürünlerin tüketici talebi doğrultusunda yüksek hayvan refahı ve üretim standartlarının uygulanmasına özen gösteren kapsamlı bir tarım yönetimi ve gıda üretimi sistemi olarak tanımlanmaktadır. Organik tarımı tanımlama, uygulama, denetleme ve yaygınlaştırma amacıyla organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik hem ürünün doğallığının korunması, hem ürünün ilk anından hasadına kadar geçen sürede tüm aşamaların kontrol altında tutulması, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve insan sağlığını korumayı amaçlayan şartları belirlemektedir.

IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) göre, Organik Tarım İlkeleri şunlardır:

* Organik tarım, toprak, bitki, hayvan ve insan sağlığını bir bütün olarak sürdürmeli ve geliştirmelidir.
* Organik tarım, çevreyle ilgili sisteme ve dönüşüme dayalı olarak, bu belirtilenleri taklit etmek ve sürdürülebilirliklerinin devamına yardımcı olmalıdır.
* Organik tarım, çevre ve yaşam süreçlerinde adaleti sağlayan ilişkilere dayalı olmalıdır.
* Organik tarım, mevcut ve gelecekteki nesillerin ve çevrenin sağlığını ve refahını korumak için ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde yönetilmelidir.

Organik tarımın örnek uygulamaları ve yöntemleri şunlardır:


* Mahsul rotasyonu (yavaş yavaş toprak zayıflamasına neden olan mono kültür tarımdan kaçınma).
* Yeşil gübre kullanmak.
* Hayvansal gübre ve bitkisel atık kullanmak (kompost).
* Organik maddelerin geri dönüşümü.
* Alternatif bitki koruma (doğal avcılar) ve besleme ürünleri kullanmak.
* Bölgenin özel koşullarına dayanıklı olan yerel bitki çeşitleri ve yerel hayvan ırkları kullanmak.
* Yüksek standartlarda hayvan refahı sağlamak.
* Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO’lar) ve GDO’lar tarafından veya onlar ile üretilen ürünlerin kullanımından kaçınmak

Organik Tarım Belgesi


Çevre ile uyumlu bir üretim şekli olan organik üretim, çiftlik ve yerel kaynakların kullanımına dayanan kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulması ve nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip sertifikalandığı üretim sistemidir. Sözleşmeli çiftçiler, bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre kullanmamayı imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ederler. Şartlara uygun olarak üretimi yapılan organik ürünlerin her birine, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından denetleme yetkisi verilen uluslararası bağımsız denetleme firmaları, ürünlerin organik ürün olarak kontrollü yetiştirildiğini belgeleyen, "Organik Ürün Sertifikası" verirler.

Kontrolcüler, alakalı tarihlerde sahadaki faaliyetleri ve sahayı, organik tarımın esasları ve faaliyetlerine yönelik yönetmeliğe uygun oluşturulmuş organik tarım kontrol listesine göre denetimini gerçekleştirir. Denetim sırasında kontrolcü; arazinin önceki senelerdeki faaliyet durumu, gerçekleşen uygulamalar, bölgedeki genel durum ve elde edilen mamuller, risk durumları, husus ile alakalı girişimci kayıtları ve raporlarını analiz eder. Kontrolör kontrol işlemi neticesinde bir rapor oluşturur. Kontrol raporu, girişimcinin organik tarımın esasları ve gerçekleştirilmesi  yönelik yönetmelik kurallarına  uygun  gerçekleşen organik tarım uygulamalarının kontrol neticelerini kapsar. Kontrol neticesi olumlu bir karar alırsa girişimci organik tarım koşullarını karşıladığını bildiren bir belge (Organik Tarım Sertifikası) verilir, eğer geçiş aşamasını tamamlamış ise Girişimci Sertifikası ile beraberinde, Organik Ürün Sertifikası verilir. Olumsuz sonuçta durum girişimciye bildirilir(olumsuz sertifikasyon kararı yazısı) ve aşama en baştan başlatılır.

Türkiye´de organik ürünlerin üretiminde sözleşmeli çiftçi uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamada çiftçilerle üretici firmalar üretim aşamasında girdilerin temini ve hasat aşamasında ürünlerin alımı konularında, mahkemeye başvurma hakkı saklı kalmak koşuluyla, bir sözleşme yaparlar. Sözleşmeli tarım üreticilere pazar, fiyat, satış ve prim garantisi getirerek avantaj sağlamaktadır.

Organik Tarıma Başlama Kararı Alındıktan Sonra Neler Yapılmalıdır?


1. Yurt içi ve yurt dışında uygulanan ilgili kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi
2. Ekolojik ve ekonomik analizin yapılması
3. Alınabilecek danışmanlık hizmetlerinin araştırılması
4. Organik ürün deseninin belirlenmesi ve üretim bilgilerinin derlenmesi
5. Ön dokümantasyon hazırlığının yapılması

- Üretici bilgilerini içeren organik üretici kartlarının hazırlanması
- Son üç yıllık üretim bilgilerini kapsayan organik üretici arazi envanterinin hazırlanması
- Organik tarım parsellerin krokilerinin hazırlanması
- Organik tarım yönetim planının hazırlanması

6. Kontrol ve sertifikasyon hizmetleri için teklif alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi
7. Kontrol ve sertifikasyon firması ile sözleşme imzalanması ve kontrol/sertifikasyon sürecinin başlatılması

- Kontrolör tarafından proje sahibinin hazırladığı dokümanların incelenmesi
- Kontrol faaliyetinin başlaması
- Üreticiler veya işleyici firmalar ile görüşmelerin yapılması
- Arazi/işletme incelemelerinin yapılması
- Numune alımı ve analiz kararlarının alınması
(Analizler ancak bu işle ilgili akredite olmuş laboratuvarlar tarafından yapılabilir)

8. Organik tarım esaslarına göre rapor yazılması

-Kontrol edilen her bir projenin raporu yazılmak zorundadır. Raporun içeriği talep edilen sertifika standardının sorularına yanıt vermelidir. Sertifikasyon işlemi yetkili bir başkası tarafından bu rapor ve bu raporun ekleri incelenerek yapılmaktadır.

9. Sertifikasyon Sürecinin başlaması
10. Satış Sertifikasının düzenlenmesi

-Satın alma, işleme, paketleme, satış vb. faaliyetlere ilişkin sürecin kontrolü belgeleme ve bilgilendirme düzeyinde devam eder.

“EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak Organik Tarım Belgesi Hizmetimizden fayda sağlamak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

Sıkça Sorulan Sorular
ORGANİK TARIM BELGESİ NEDİR?

Organik tarım belgesi, bir ürünün organik tarım standartlarına uygun olarak yetiştirildiğini belgeleyen resmi bir belgedir. Belge, üreticinin organik tarım uygulamalarına uygunluğunu onaylar.

ORGANİK TARIM BELGESİ DENETİMİ NASIL OLMAKTADIR?

Organik tarım belgesi denetimi, üreticilerin ve işletmelerin organik tarım standartlarına uygunluğunu değerlendiren düzenli bağımsız denetimlerden oluşur. Denetçiler, tarım alanlarını, üretim süreçlerini ve kaynakları inceleyerek uygunluğu kontrol ederler. Belge, düzenli denetim sonuçlarına bağlı olarak yenilenir.

ORGANİK TARIM BELGESİ STANDART DETAYLARI NEDİR?

Organik tarım belgesi standartları, kimyasal kullanımının sınırlanması, toprak yönetimi, genetik mühendislik karşıtlığı, hayvan refahı, izlenebilirlik ve etiketleme gibi prensipleri kapsar. Bu standartlar, organik tarımın doğa dostu ve sürdürülebilir uygulamalarını belirler.

ORGANİK TARIM BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Organik tarım belgesi, bir yıl süreyle geçerlidir ve belge alan işletmenin düzenli denetimler sonucunda standartlara uygunluğunu sürdürmesi halinde yenilenebilir.

ORGANİK TARIM BELGESİ NE İŞE YARAR?

Organik tarım belgesi, bir işletmenin organik tarım standartlarına uygun üretim yaptığını belgeleyen bir sertifikadır. Bu belge, işletmelere organik ürünlerini tanıtma, tüketicilere güven verme, pazarlama avantajı sağlama ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını vurgulama amacı taşır.

ORGANİK TARIM BELGESİ KAPSAMINDA NELER OLMALIDIR?

 Organik tarım belgesi, tarım ürünlerinin ve gıdaların organik üretim standartlarına uygun olarak üretildiğini doğrulayan bir belgedir. Bu belge, kimyasal gübre ve pestisit kullanımının sınırlı olduğunu, genetik modifikasyon içermediğini, toprak ve su kalitesinin korunduğunu, doğal hayvan yetiştirme yöntemlerinin tercih edildiğini, kimyasal katkı maddelerinin sınırlı kullanıldığını ve ürünlerin izlenebilirlik sistemine tabi tutulduğunu belirtir. Organik tarım belgesi, tüketicilere organik ürünlerin güvenilirliği konusunda bir güvence sağlar.

 

ORGANİK TARIM BELGESİ KAPSAMINDA RİSK ANALİZİ NEDİR?

Organik tarım belgesi kapsamında risk analizi, organik tarım süreçlerinin çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin değerlendirilmesidir. Bu riskler, kimyasal gübre veya pestisit kullanımı, genetik modifikasyon, toprak ve su kirliliği, yanlış izleme ve etiketleme gibi konuları içerebilir. Risk analizi, organik tarımın temel prensiplerine uygunluğu değerlendirerek olası sorunları belirler ve önleyici tedbirlerin alınmasına olanak tanır. Bu, organik tarım üretim sürecinin sürdürülebilirliğini ve organik ürünlerin güvenilirliğini artırmaya yöneliktir.

ORGANİK TARIM BELGESİNİ KİMLER ALMAK ZORUNDADIR?

Organik tarım belgesini almak zorunlu değildir, ancak organik ürün yetiştiren veya işleyen işletmeler, ürünlerini organik olarak pazarlamak ve tüketicilere organik ürün sağladıklarını belgelemek istediklerinde bu belgeyi alabilirler. Organik tarım belgesi almak isteyen işletmeler genellikle belirli bir standarda uygun olarak üretim yapmalı, belgelendirme sürecine başvurmalı ve bağımsız bir denetimden geçmelidir. Bu belge, ürünlerin organik standartlara uygun olarak yetiştirildiğini ve işlendiğini gösterir, böylece tüketicilere güvenilir organik ürünler sunma konusunda yardımcı olur.

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp