Sepetim Sepetim

Sosyal Uygunluk Eğitimleri

SOSYAL UYGUNLUK EĞİTİMLERİ

Sosyal uygunluk, kapsama aldığı konular itibarıyla özellikle 21. Yüzyılın iş dünyasında, kritik öneme sahip bir olgudur. Firmalar, doğrudan ticareti ve dolaylı olarak toplumsal yaşamı etkileyen birçok iyileştirmeyi, Sosyal Uygunluk Denetimleri neticesinde kazanabilmektedir. Sosyal uygunluk denetimi, büyük markaların tedarik zincirlerinde bulunan üretici firmaların çalışma koşullarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sosyal sorumluluk denetimi veya sosyal uygunluk denetimi adıyla gerçekleştirilmektedir. Küreselleşen dünya ve yükselen tüketici bilinci, büyük firmaların tedarikçilerini belirlemesi ve değerlendirilmesi temeline dayanır. Bu süreçte, özellikle sunulan detaylı rapor ve analizler, bunları temel alan danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin büyük katkısı bulunmaktadır.

Eğitimin Amacı:

Sosyal Uygunluk ve Marka denetimlerinin gerekliliklerini karşılayan bir yönetim sisteminin kurulmasını veya geliştirilmesini isteyen işletmelerin ya da Sosyal Uygunluk alanında kendisini geliştirmek isteyen kişi ve işletme çalışanlarının ve yöneticilerin gerekli bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte diğer bir amaç ise müşterileri tarafından Sosyal Uygunluk denetimi geçirecek kuruluşların denetim öncesi bilgilendirilmesi ve yönetim sistemin revizyonudur.

Global çapta ticari faaliyeti olan birçok markanın da kendi sosyal uygunluk denetim kriterleri ve uygulama programları mevcuttur, bunlardan bazıları :


* ICS
* WRAP
* BSCI
* SEDEX - SMETA
* ETI
* Fair Trade
* INDITEX
* H&M
* C&A
* OPUS
* GEORGE
* ABERCROMBIE&FITCH
* URBAN

Sosyal Uygunluk Denetimi kapsamında nelere dikkat edilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği: Bütün faaliyet kollarında insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve daha sağlıklı ve güvenli işyeri ortamı sağlayarak gerçekleşebilecek her türlü can ve mal kaybını minimum seviyeye düşürmeyi birincil hedef olarak kabul eder. Bütün çalışanların konuyla ilgili kişisel sorumluluklarını bilmesi amacıyla eğitimler düzenler ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli kişisel koruyucu donanımı temin eder. İş Sağlığı ve Güvenliği ile kapsamında yerel kanun, yönetmeliklere uymayı, bütün personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri ortam amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği risklerini ortam ölçümlerini, periyodik kontrollerini, elektrik iç tesisat uygunluk raporu ve elektrik topraklama ölçümü ve kontrolleri yaptırarak tehlikelerini tespit etmelidir. Bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirgeyerek kontrol altında tutmayı amaçlar.
Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme veya herhangi bir mecburiyet içerisinde, borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük çerçevesinde bağlı olmasını esas alır.
Ücretler ve Ödemeler: Personellerin maddi giderlerini karşılayabilecek asgari ücret esas alarak, belirlenmiş ücret altında olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini amaçlar.
Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına saygı nedeniyle fazla mesai ve çalışma saatleri sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamında olmasını amaçlar.
Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına saygı kapsamında 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı ve genç işçi çalıştırma esaslarına uygun hareket etmeyi amaçlar.
Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım): İşyerinde fırsat eşitliğini sağlama hususunda prensip sahibi olmalıdır. İşyerinde din, dil, ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, maluliyet, yaş ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığın veya fiziksel, sözlü tacizin olmadığı ortam yaratmayı amaçlar.
Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelindeki bilinçli çalışanlar ve özlük hakları, çalışma şartları, şirket kuralları, konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını amaçlar.
Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Personellerin mutlu, çalışma ortamının huzurlu olmasını sağlamaya çalışmak için fiziksel, psikolojik, sözlü veya sözsüz taciz, zorlama engellemeyi amaçlar.
Dinlenme Günleri ve Tatiller: Çalışan personeller yasal haklar çerçevesinde tatil ve dinlenme günlerinden yoksun bırakılamaz. Haftada altı gün aktif çalışan personele bir gün hafta tatili verilmesini amaçlar.
İşçi Disiplini: Disiplinli çalışmayı sağlamak maksadıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Çalışanlara hiçbir suretle ücret kesintisi veya yaptırım uygulamamayı amaçlar.

Sosyal Uygunluk Denetimlerinin Kriterleri Nelerdir?

Sosyal Uygunluk Denetimleri sırasında, başta Kurumsal Sosyal Sorumluluk prensipleri olmak üzere, çevre ve insan sağlığı merkezli çeşitli kriterler devreye girmektedir. Bu kriterler, özünde insan hakları ve işçi hakları gibi konulara odaklanmaktadır. Bu yönüyle, her global sertifikasyon kuruluşu tarafından temel alınacak fikirler, bu minvalde olacaktır. Özellikle uluslararası organizasyonlar tarafından yapılan düzenlemeler (ILO ve ETI gibi), sertifikasyon süreçlerinin çekirdek konularını kapsamaktadır. Zira bu kuruluşların ortaya koydukları irade, global ölçekte, davasa veriler ışığında ortaya çıkmaktadır.

Sosyal Uygunluk Eğitim Kapsamı


* Sosyal uygunluk nedir ?
* Sosyal Uygunluk Yönetim sisteminin oluşturulması
* Sosyal Uygunluk standartlarının kapsamı (Çocuk İşçilik, Zorla Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü, Ayrımcılık, Disiplin Uygulamaları, Çalışma saatleri, Ücretlendirme, Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Çevrenin Korunması, İnsan kaynakları Yönetimi)
* Sosyal Uygunluk standartlarına uygun sistemin kurulmasına ve tetkikine yönelik bilgiler
* Örnek olay analizlerinin yapılması
* Örnek Bordro ve Zaman ödeme kayıtlarının incelenmesi

“Sosyal Uygunluk Denetimleri ile hedeflenen ilk kazanım, etik ticarettir. Diğer kazanımlarla birlikte, paydaşların da sosyal uygunluk ilkelerinde uzlaşmış olması hedeflenmektedir. Özellikle etik ticaret ve sosyal sorumlulukla ilgili global kuruluşların ön gördüğü ideal değerlere sahip olan tedarikçiler, sektörün dev aktörleri başta olmak üzere, daha çok tercih edilmektedir. Bu nedenle bu denli önem arz eden  EKOL Belgelendirme olarak sunduğumuz Sosyal Uygunluk Eğitimlerinden faydalanmak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

Eğitimler

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp