Sepetim Sepetim

TSE Ürün Belgelendirme

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME

TSE Ürün Belgesi, ülkemizde üreticilerin ürettiği ürün veya ürünlerin Türk standardına uygunluğunu gösteren belgedir. Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler. Bu standartta kapsanan kurallar, her şeyden önce, ürün belgelendirme sistemi çalıştıran kuruluşlar için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır. Ürün belgelendirme denetimi ile üretilen ürünün standarda ve diğer norm dokümanlara uygunluğu ile güvence altına almak ve sürekliliğini sağlamak hedeflenmektedir. Standartta kapsanan kurallar, ürün belgelendirme sistemi ile genel kriterler olarak kabul edilmektedir. Ürünün ilgili standardı ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi uygunluk belgesi ve ürün markası ile olmaktadır.

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜRECİ


TSE ürün belgelendirme programı ile firmalar, ürettiği ürünlerin ilgili standartlara uygun olduğunu gösterebilmektedir. Belgelendirme sürecini başarıyla tamamlayan firmalar, söz konusu ürünleriyle ilgili Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi almaya hak kazanmaktadır.

*Yerinde Üretim İncelemesi

TSE den görevli teknik uzmanların işletmeye gelerek yerinde üretim incelemesi yapmasıdır. Hedeflenen üretim, kalite kontrol ve donanımın incelenmesi, imkanlar açısından yeterliliğinin denetlenmesidir. Üretim yeri incelemelerinde can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde numune alınmaz

*Standart Detayı Numune Alma


Muayene ve deney için ihtiyaç duyulan miktarda numune alınmasıdır. Numune alma, belirlenmiş şartlarda ve standarda uygun olarak yapılmaktadır. Numune ve varsa şahit numuneler üzerindeki işaretleme ve etiketler hiçbir şekilde bozulmadan ve numune zarar görmeden muhafazası belirlenen laboratuvarlara teslim edilme yükümlülüğü Başvuru Sahibine aittir.

*Muayene ve Deney

Muayene ve deney yeterliliği kabul edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Standartta belirtilen teknik yöntemlerle muayene ve deneyler önce yapılır sonra da yaptırılır.

*Ürün ve Ambalajın İşaretlenmesi


İşletme TSE belgesi aldığında TSE markasını kullanma hakkı elde edecektir. Belge Sahibi, TSE belgesi ve kullanma hakkını aldığı ilgili TSE Markasını, belge üzerinde yazılı üretim yerinde ürettiği ürünleri için kullanacaktır.

*Değerlendirme

Belgelendirme başvurusu ürüne ait üretim yeri incelemesi, deneylere ait sonuçlar ve raporlar ilgili belgelendirme birimlerince incelenecektir. Bu değerlendirme sonucu ile birlikte karara bağlanmak üzere belgelendirme komisyonuna sunulacaktır.

*Sözleşme İmzalanması ve Belge Düzenlenmesi

Belgelendirme komisyonu tarafından olumlu sonuç ile dönen düzenlemeler başvuru sahibine bildirilerek sözleşme yapmak üzere davet yapılır. Başvuru Sahibi veya yetkili temsilcisi ile düzenlenen belge ve varsa kullanma hakkı verilen TSE Markalarından biriyle ilgili olarak Sözleşme imzalanır. Başvuru sahibi; belge ve belge ile ilişkilendirilmiş TSE markasını kullanma hakkı kazanır.

*Bu program sonunda alınacak belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Firmalar, bu süre sonucunda belgelerini yenilemek için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Yenileme işlemleri ile ilgili hükümler, TSE Belgelendirme Yönergesi Madde 22’de belirtilmiştir.

TSE standartları üretilen herhangi bir ürün için minimum koşulları belirler. Bu standardın üzerinde bir proses tasarımı işletmelerin kendi tercihi olacaktır. Ancak TSE standartları bir prosesin nasıl tasarlanması gerektiğini de içeren oldukça teknik dökümanlardır. TSE belgelendirmesi sırasında işletmenin faaliyet konusunda uygun denetçi seçilir. Bu denetçi standart maddelerine göre muayene ve deney faaliyetlerini, prosesin gereklerini denetler. Bulduğu somut delillere göre raporunu hazırlar. Elde ettiği verileri raporuna aktarır. Uygunsuzluklarla ilgili notlarda bu raporda yer alır. Uygunsuzluklar konusunda TSE laboratuarları ya da akredite laboratuarlarda yapılan ürün testleri geçerli olur.

TSE Belgelendirmesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;

* Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
* Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
* Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
* Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
* TSE Belgelendirmesi başvuru formu
* Avans Dekontu

EKOL BELGELENDİRME

TSE ürün belgelendirme sürecine dahil olmak için bazı başvuru evrakları, yerine getirilmesi gereken birtakım esaslar ve belgelendirme şartları bulunmaktadır. Bu bağlamda, firmaların bu süreçte bazı eğitimler alması ve mutlaka bir danışmanlık firması ile beraber çalışması tavsiye edilmektedir. EKOL Belgelendirme olarak başvuru sürecinde yardımcı olduğumuz konular aşağıda maddeler halinde sıraladık. Bu konuda detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

* Başvuru Formunun Doldurulması
* İlgili Standarda Karar Verilmesi
* Ürün Marka Tescil İşlemleri
* İstenilen Evrakların Tarafımıza ulaştırılması
* TSE’ye Başvuru Süreci
* ISO 9001:2015 Sisteminin Kurulması ve Sürdürülmesi
* Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürdürülmesi
* Laboratuvar Koşullarının Oluşturulması
* Teknik Birim ile Organizasyon Yapılması ve Sürdürülmesi
* İş Güvenliği Sistemi ve Sürdürülmesi
* TSE Portal İşlemlerinin Tamamlanması
* İç Tetkik ve YGG Süreçlerinin Tamamlanması
* Denetimin TSE Tarafından Gerçekleştirilmesi
* Çıkan Uygunsuzlukların Giderilmesi.


 

Sıkça Sorulan Sorular
TSE Ürün Belgelendirme nedir?

 TSE Ürün Belgelendirme, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen standartlara uygunluğu doğrulayan ve ürünlerin kalitesini garanti altına alan bir süreçtir.

TSE Ürün Belgelendirme Nasıl Alınır?

 TSE Ürün Belgelendirme almak isteyen bir kuruluş, ürünlerinin belirlenen standartlara uygunluğunu kanıtlamak için TSE tarafından belirlenen süreçleri takip etmelidir. Bu süreç genellikle belgelendirme denetimlerini içerir ve ürünlerin belirli kriterlere uygunluğunu değerlendirir.

TSE Ürün Belgelendirme Hangi Alanlarda Verilir?

 TSE Ürün Belgelendirme çeşitli alanlarda verilebilir, örneğin gıda, elektronik, inşaat, otomotiv gibi. Her alandaki ürünler için farklı standartlar ve gereksinimler belirlenmiştir.

TSE Ürün Belgelendirme Ne İşe Yarar?

 TSE Ürün Belgelendirme, ürünlerin belirlenen standartlara uygun olduğunu kanıtlar. Bu belge, ürünlerin kalitesini artırır, güvenilirliğini sağlar, müşteri memnuniyetini artırır ve rekabet avantajı sağlayabilir.

TSE Ürün Belgelendirme Kaç Yıl Geçerlidir?

 TSE Ürün Belgelendirme belgesinin geçerlilik süresi belgelendirme sürecinde belirlenen faktörlere göre değişebilir. Genellikle belgenin yenilenmesi için belirli aralıklar belirlenir ve ürünlerin belirli standartlara uygunluğunu sürekli olarak kanıtlaması gerekir.

TSE Ürün Belgelendirme Nasıl Değerlendirilir?

 TSE Ürün Belgelendirme, ürünlerin belgelendirme denetimleri ve değerlendirmeleri yoluyla değerlendirilir. Bu denetimler, ürünlerin belirli standartlara uygun bir şekilde üretildiğini ve kalite kontrol süreçlerinin etkin olduğunu kontrol eder.

TSE Ürün Belgelendirme Kimler Almak Zorundadır?

 TSE Ürün Belgelendirme belgesi almak zorunlu değildir, ancak belge almak isteyen kuruluşlar ürünlerinin belirlenen standartlara uygun olduğunu kanıtlamak ve belgelendirme sürecini başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu genellikle kuruluşun ürünlerinin kalitesini artırmak ve güvenilirliğini kanıtlamak istemesiyle ilgilidir.

Bizi Takip Edin :
EKOL ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • AMaslak Meydan Sokak. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer İstanbul
  • T0212 909 12 07
  • W0552 746 10 51
  • Minfo@ekolbelgelendirme.com
Kapat
Anlık gelişmelerden ve kampanyalarımızdan anında haberdar olmak için bültenimize abone olun!
Whatsapp